Odbiór choinek po świętach do końca lutego. Nie wrzucaj drzewka do pojemnika

Odbiór poświątecznych drzewek rozpoczyna się 2 stycznia (poniedziałek) i potrwa do końca lutego. Choinkę należy pozostawić obok altany śmietnikowej lub w miejscach gromadzenia, które wskaże administrator danego budynku.
( 02.01.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Smutny los choinki po świętach...
Smutny los choinki po świętach...
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Gdzie postawić choinkę po świętach?

- Prosimy mieszkańców o pozostawianie choinek obok altan śmietnikowych lub pojemnika, jeśli przy danej nieruchomości nie ma altany. Nigdy nie wyrzucajmy małych czy dużych drzewek bezpośrednio do pojemników na odpady bio (brązowych). To bardzo utrudnia odbieranie odpadów oraz pracę Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach - tłumaczy Cyprian Maciejewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG.

Choinki nie powinny także blokować dostępu do pojemników w miejscach gromadzenia odpadów. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej powinni je zostawić przed posesją w łatwo dostępnym miejscu.

Gdańszczanie wypożyczyli aż 250 choinek. To 27 tys. zł dla potrzebujących zwierząt

Odbiór choinek w Gdańsku potrwa od 2 stycznia do 28 lutego 2023 i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Choinki nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony. W zabudowie jednorodzinnej choinki będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bio, a w zabudowie wielorodzinnej - wraz z odbiorem odpadów zielonych lub poprzez odrębne, specjalne wyznaczone do tego celu kursy. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Czyste Miasto Gdańsk.

oprac. IB