• Start
  • Wiadomości
  • Zwolnij. Alejami Zwycięstwa i Grunwaldzką jedziemy z maksymalną prędkością 50 km/h

Zwolnij. Alejami Zwycięstwa i Grunwaldzką jedziemy z maksymalną prędkością 50 km/h

Już od godzin porannych, 13 marca, kierowcy muszą zdejmować nogę z gazu jadąc główną arterią Gdańska. Wzdłuż całego odcinka alei Grunwaldzkiej i alei Zwycięstwa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Efektem tej zmiany jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców, ale też obniżenie poziomu hałasu na jednej z najgłośniejszych arterii komunikacyjnych miasta.
13.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na całej długości al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej w obu kierunkach do centrum Gdańska oraz w stronę Sopotu jechać można maksymalnie 50 km/h. W sobotę, 13 marca, rozpoczął się na obu alejach demontaż znaków ograniczających prędkość do 50 i 70 km/h
Na całej długości al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej w obu kierunkach do centrum Gdańska oraz w stronę Sopotu jechać można maksymalnie 50 km/h. W sobotę, 13 marca, rozpoczął się na obu alejach demontaż znaków ograniczających prędkość do 50 i 70 km/h
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP


W sobotę, 13 marca, rano zasłonięte, a w ciągu dnia demontowane są, znaki umieszczone w kilku lokalizacjach wzdłuż al. Grunwaldzkiej oraz al. Zwycięstwa informujące o ograniczeniu prędkości do 70 km/h. Dotąd na wyznaczonych odcinkach można było bowiem jechać z prędkością 70 km/h, a na pozostałych - 50 km/h. Kierowcy jednak niekoniecznie dostosowywali się do tej ostatniej prędkości. 

W niektórych miejscach obu alei pojawiły się tzw. tablice zmiennej treści. 

 

W różnych miejscach przy obu alejach pojawiły się tzw. tablice zmiennej treści. Widać na nich znak drogowy: ograniczenie prędkości do 50 km/h ...
W różnych miejscach przy obu alejach pojawiły się tzw. tablice zmiennej treści. Widać na nich znak drogowy: ograniczenie prędkości do 50 km/h ...
fot. DRMG

 

... oraz napis: UWAGA! AL. GRUNWALDZKA 50 KM/H
... oraz napis: UWAGA! AL. GRUNWALDZKA 50 KM/H
fot. DRMG

 

Zaczęło się w Oliwie

Dyskusję na temat dopuszczalnej prędkości jazdy wzdłuż głównej arterii Gdańska zainicjowali jesienią ubiegłego roku radni dzielnicy Oliwa. Podjęli oni uchwałę, na mocy której złożyli wniosek do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o ujednolicenie dopuszczalnej prędkości na "oliwskim" odcinku al. Grunwaldzkiej. Częściowo obowiązuje tu bowiem 70, a częściowo 50 km/h. Wskazywali oni, że na tym odcinku drogi dochodzi do licznych kolizji, a także potrąceń pieszych oraz rowerzystów. Kilka miesięcy później interpelację w tej sprawie złożyli też miejscy radni z klubu Koalicji Obywatelskiej.

 

Działania na rzecz bezpieczeństwa

W Gdańsku od kilku lat prowadzone są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - to jeden z priorytetów w kształtowaniu polityki komunikacyjnej miasta. Dlatego stosowane są m.in. rozwiązania prowadzące do uspokojenia tego ruchu. W tym celu m.in. montowane są progi zwalniające, wyznaczane strefy "Tempo 30" (objętych nią jest już 65 proc. ulic w Gdańsku) czy modernizowana sygnalizacja świetlna.

Coraz częściej wnioskują też o to sami mieszkańcy Gdańska, którzy chcą, by ulica, chodnik czy ścieżka rowerowa w ich najbliższym otoczeniu były bezpieczne.

 

Zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na al. Grunwaldzkiej i Zwycięstwa ma się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa na tych ulicach
Zmniejszenie dopuszczalnej prędkości na al. Grunwaldzkiej i Zwycięstwa ma się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa na tych ulicach
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Grunwaldzka i Zwycięstwa to nie autostrady

- Obniżenie prędkości na głównej arterii komunikacyjnej Gdańska ma przełożyć się na poprawę bezpieczeństwa ruchu nie tylko kierowców, którzy do tej pory traktowali obie ulice niczym biegnącą środkiem miasta autostradę. To również sposób na ochronę pieszych i rowerzystów, którzy padali ofiarami wypadków, spowodowanych nadmierną prędkością. A pieszych i rowerzystów jest w rejonie al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa coraz więcej - podkreśla Magdalena Kiljan, rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Rzeczniczka GZDiZ informuje także, że przeprowadzona przez naukowców z Politechniki Gdańskiej analiza stanu bezpieczeństwa na gdańskich drogach wskazuje ciąg alei Zwycięstwa i Grunwaldzkiej jako odcinki "obciążone bardzo dużym ryzykiem indywidualnym i społecznym występowania wypadków drogowych. Czynnikiem wpływającym na to ryzyko, a szczególnie na konsekwencje wypadków i los ich ofiar jest zdecydowanie prędkość pojazdów".

 

W ostatnich latach wzrósł także ruch poprzeczny przez obie aleje. Powstające we Wrzeszczu i Oliwie nowe biurowce, lokale gastronomiczne i usługowe generują coraz większy ruch nie tylko samochodowy, ale i pieszy oraz rowerowy. Wyznaczane są nowe przejścia dla pieszych, np. przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym czy kompleksie Olivia Business Center. Ponadto wydzielane są miejsca parkingowe na części jezdni.

- Aleje Grunwaldzka i Zwycięstwa stają się ulicami o coraz większym znaczeniu lokalnym i powoli tracą swój charakter stricte tranzytowy - zaznacza Magdalena Kiljan.

Co ciekawe, we wrześniu 2020 r. zmierzono, że średnia prędkość na całej Grunwaldzkiej i Zwycięstwa wynosi 61 km/h.

 

Mniejszy hałas?

Z mapy hałasu Gdańska wynika, że jednym z najgłośniejszych obszarów w mieście jest al. Zwycięstwa. Hałas osiąga tam poziom od 65 do 70 decybeli. Bardzo głośno jest także wzdłuż ul. Słowackiego, na odcinkach al. Grunwaldzkiej, a także wzdłuż trójmiejskiej obwodnicy i ulic prowadzących do terminala kontenerowego. O ile decybeli zmniejszy się poziom hałasu po ograniczeniu prędkości? To będzie trzeba dopiero zmierzyć przy pomocy specjalistycznego sprzętu (decybelomierz, sonometr).

Norma hałasu na zewnątrz budynków w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców wynosi 55 dB w dzień i 45 dB w nocy. 

Według specjalistycznych badań, prędkość pojazdów ma duże znaczenie dla poziomu hałasu ulicznego. Przy prędkościach pojazdów osobowych większych od 40-50 km/h oraz prędkościach pojazdów ciężarowych większych od 60-70 km/h główną składową całkowitego hałasu pojazdu jest hałas powstający na styku opona-nawierzchnia.

 

Tak wygląda akustyczna mapa Gdańska. Im ciemniejszy kolor, tym głośniej w danym miejscu
W Gdańsku, rozkład hałasu obrazują mapy zamieszczone na portalu stałego monitoringu hałasu komunikacyjnego Miasta Gdańska. Pod adresem www.mag.bmt.com.pl można obserwować zasięgi i poziomy hałasu pochodzącego z różnych źródeł, m.in. hałas drogowy, kolejowy, lotniczy i inne. 

 

Rządowe regulacje

Ograniczenie prędkości na al. Zwycięstwa i al. Grunwaldzkiej to także odpowiedź na zmiany legislacyjne w prawie o ruchu drogowym, które wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku. Polegać one będą na wprowadzeniu jednolitej prędkości 50 km/h w obszarze zabudowanym przez całą dobę (obecnie w godz. 23.00 - 5.00 ta prędkość wynosi 60 km/h). Takie zmiany opracowało Ministerstwo Infrastruktury.

GZDiZ jednocześnie zapewnia kierowców, że zachowana zostanie koordynacja sygnalizacji świetlnej i nie ucierpi przepustowość na obu alejach.

 

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024