• Start
  • Wiadomości
  • Rusza Tarcza 5.0. Wsparcie dla branży turystycznej i wystawienniczej. Na jakie ulgi mogą liczyć?

Rusza Tarcza 5.0. Wsparcie dla branży turystycznej i wystawienniczej - zobacz, na jakie ulgi mogą liczyć

Od czwartku, 15 października wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Od tej daty przedsiębiorcy z objętych wsparciem sektorów będą mogli składać, do końca listopada 2020 roku, wnioski do ZUS o wsparcie. Ulgi będą dotyczyć miesięcy: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.
13.10.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W lipcu turyści tłumnie odwiedzali Gdańsk mimo pandemii, korzystali z oferty turystycznej. NZ. (od lewej) Panie Kasia, Asia i Ania przyjechały do Gdańska wraz z dziećmi z Kielc i Gdyni.
W lipcu turyści odwiedzali Gdańsk mimo pandemii, właściciele restauracji, pubów, hoteli liczyli na zmniejszenie strat spowodowanych koronawirusem. NZ. (od lewej) Panie Kasia, Asia i Ania przyjechały do Gdańska wraz z dziećmi z Kielc i Gdyni.
                                                                                                                                                                             Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

 

“Samorządy też potrzebują tarczy antykryzysowej” - mówiła prezydent Dulkiewicz na konferencji prasowej

 

To wsparcie możliwe po podpisaniu przez prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy “o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. To tzw. Tarcza 5.0.

Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest bycie płatnikiem składek przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75 proc. spadek przychodów w porównaniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019  r. (porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku z analogicznym z miesiącem 2019 r.). Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2020 r.

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Wnioski można składać do końca listopada 2020 roku.

Prowadzący firmy będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. 

W przypadku tych pierwszych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Oprócz tego przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez nie dłużej niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Dla obu grup świadczenie wynosi 2080 zł. Można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone, to nie przysługuje ponownie.

 

Koronawirus. Zasiłki z ZUS na czas kwarantanny lub opieki nad dzieckiem - pytania i odpowiedzi. Tarcza antykryzysowa

 

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż czy jarmarków. 

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku), niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. i wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały je co najmniej raz).  Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone i można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie.

Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami