• Start
  • Wiadomości
  • Od majstra do dyrektora. Karol Kalinowski nowym szefem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Od majstra do dyrektora. Karol Kalinowski nowym szefem Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Karol Kalinowski wygrał konkurs na dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. O jego wyborze zdecydowało bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów i fakt, że zna branżę od podszewki: zaczynał pracę jako majster i przeszedł wszystkie szczeble kariery. Nowy dyrektor rozpocznie pracę jeszcze tej jesieni.
09.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Karol Kalinowski zaczynał jako majster, później kierownik robót, kierownik projektu, inżynier kontraktu i inżynier rezydent. Jest inżynierem i menadżerem z wykształcenia i z praktyki
Karol Kalinowski zaczynał jako majster, później kierownik robót, kierownik projektu, inżynier kontraktu i inżynier rezydent. Jest inżynierem i menadżerem z wykształcenia i z praktyki
DRMG

 

- O wyborze Karola Kalinowskiego na stanowisko szefa DRMG zdecydowały umiejętności i doświadczenie. Kalinowski ma doświadczenie zarówno w realizacji projektów tu w Gdańsku, jak i w kraju czy za granicą. Czego przykładem może być budowa miasteczka olimpijskiego czy hotelu w Londynie. W naszym mieście był pracownikiem m.in. BIEG2012, Gdańskich Inwestycji Komunalnych czy Hevelianum. Odpowiadał i pracował na takich projektach jak budowa Trasy Słowackiego, Europejskie Centrum Solidarności czy stadion w Letnicy. Był również kierownikiem projektu Muzeum II Wojny Światowej. Jest osobą o bogatym i różnorodnym życiorysie i portfolio, która realizowała najtrudniejsze i największe projekty w naszym mieście - uzasadnia wybór Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycyjnych.

Mgr inż. Karol Kalinowski jest zawodowo związany z Pomorzem.

Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej na budowach. Zaczynał jako majster, później kierownik robót, kierownik projektu, inżynier kontraktu i inżynier rezydent. Jest inżynierem i menadżerem z wykształcenia i z praktyki. Studia ukończył na  Politechnice Gdańskiej, z którą nadal jest związany. Jest bowiem inicjatorem i pomysłodawcą studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami Budowlanymi.

Swoje doświadczenia i wiedzę wykorzystał z sukcesem m.in. przy realizacji takich projektów jak budowa wioski olimpijskiej Londyn 2012, budowa stadionu na Euro 2012 w Gdańsku, budowa jednej z głównych osi komunikacyjnych w Gdańsku - trasy Słowackiego, budowa Europejskiego Centrum Solidarności, budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Polski. Karol Kalinowski ma umiejętności budowania silnych zespołów zorientowanych na realizację określonych celów. Zaangażowany społecznie w organizacjach i stowarzyszeniach związanych ze środowiskiem inżynierskim. Za działalność zawodową otrzymał Medal Prezydenta Miasta Gdańska oraz Nagrodę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz  nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa  im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za profesjonalne zarządzanie projektami budowlanymi, zaangażowanie na rzecz polskiego budownictwa i reprezentowanie najwyższych standardów zawodowych

- Przystępując do konkursu, chciałem podzielić się doświadczeniem i praktyką, które zdobyłem m.in. na budowach realizowanych w Gdańsku. Inwestycje mogą być realizowane w sposób sprawny i przyjazny dla mieszkańców. Moim celem jest pracować w modelu, w którym zadbamy zarówno o efektywność projektów, jak i współpracę wszystkich interesariuszy. Wierzę, że taki model mogę wdrożyć, pracując na stanowisku dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Chciałbym, aby instytucja ta była postrzegana jako jednostka, która zarządza inwestycjami w sposób sprzyjający rozwojowi miasta i współpracy wszystkich stron zaangażowanych w projekty inwestycyjne - mówi Karol Kalinowski. - Najważniejsza  w pracy jest dla mnie dobra współpraca zespołu, którym zarządzam oraz dobra współpraca z  tymi, z którymi realizowane są inwestycje, czyli wykonawcami, projektantami, interesariuszami i instytucjami finansującymi. Taka praca daje mi poczucie satysfakcji - dodaje Kalinowski. 

Wśród wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora znalazły się, m.in.: min. 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym na stanowisku kierownika projektu lub inżyniera kontraktu na projektach inwestycyjnych o wartości min. 100 mln zł, znajomość prawa zamówień publicznych i prawa w zakresie finansów publicznych, umiejętności menedżerskie i organizacyjne.

Karol Kalinowski przejmie obowiązki jesienią 2021 roku.  Zastąpi na stanowisku dyrektora Włodzimierza Bartosiewicza, który odchodzi na emeryturę.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta