• Start
  • Wiadomości
  • Od Heweliusza do astrobiologii. Gdańska metropolia będzie miała udział w badaniach Kosmosu?

Od Heweliusza do astrobiologii. Gdańska metropolia będzie miała udział w badaniach Kosmosu?

Gdańska metropolia ma naukowy i organizacyjny potencjał, by ubiegać się o środki pomocowe z Unii Europejskiej na badania i prace w ramach światowego rynku technologii kosmicznych. Takie są wnioski płynące z pierwszej Konsiliencyjnej Konferencji Kosmicznej, która dniach 26-28 listopada odbyła się w Hevelianum. Jak to urzeczywistnić?
29.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Była to dyskusja w wąskim gronie specjalistów. Jeśli zamierzenia związane z branżą kosmiczną na Pomorzu uda się zrealizować, będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu. O tym, że nie muszą być to wyłącznie marzenia, przekonuje przykład polskiej firmy Creotech Instruments z Piaseczna, której urządzenia uczestniczyły już w 26 projektach dla sektora kosmicznego
Była to dyskusja w wąskim gronie specjalistów. Jeśli zamierzenia związane z branżą kosmiczną na Pomorzu uda się zrealizować, będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy całego regionu. O tym, że nie muszą być to wyłącznie marzenia, przekonuje przykład polskiej firmy Creotech Instruments z Piaseczna, której urządzenia uczestniczyły już w 26 projektach dla sektora kosmicznego
Hevelianum

 

Konsiliencja to jeden z dwóch kluczowych kierunków rozwoju współczesnej nauki - idea zakładająca jedność wiedzy, przenikanie się i łączenie dyscyplin, stąd udział w konferencji przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych: biologów, filozofów, ekonomistów, prawników, inżynierów. 

Drugim z kluczowych kierunków rozwoju współczesnej nauki jest partycypacja, która zakłada otwartość na oddolne inicjatywy merytorycznego współkształtowania konferencji przez organizatorów i uczestników

- Dzięki temu w programie znalazły się wykłady i prezentacje dotyczące kosmicznych wyzwań dla gospodarki, nauki i polityki, ale i zagadnienia związane z astrobiologią, górnictwem kosmicznym, turystyką kosmiczną, czy ochroną środowiska kosmicznego - mówi dr Jakub Szlachetko, prezes zarządu Instytutu Metropolitalnego, obywatelskiego think tanku zajmującego się politykami miejskimi i metropolitalnymi. który był organizatorem konferencji. 

O tym, jakie owoce przynoszą konsiliencja i partycypacja w praktyce mówił dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A., która kilka tygodni temu zadebiutowała na giełdzie, jako polski producent i dostawca na światowy rynek technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki, produkowanej m.in. na potrzeby komputerów kwantowych czy lotniczych systemów bezzałogowych. Creotech Instruments ma siedzibę w Piasecznie pod Warszawą. Urządzenia tej  firmy uczestniczyły już w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym w 10 misjach kosmicznych - z czego cztery zrealizowano dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). 

 

W konferencji uczestniczył m.in. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska, które było partnerem strategicznym konferencji w Hevelianum
W konferencji uczestniczył m.in. Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska, które było partnerem strategicznym konferencji w Hevelianum
Hevelianum

 

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska - prywatnie pasjonat astronomii - przemawiając w imieniu Miasta jako partnera strategicznego konferencji, podkreślił, że zagadnienia związane z Kosmosem mają bardzo realny wymiar, także dla Gdańska jako metropolii. Rozwój technologii kosmicznych i przedsięwzięć interdyscyplinarnych stwarza bowiem nowe szanse dla takich organizmów społeczno-gospodarczych, jakimi są miasta.

Michał Glaser, prezes stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, zwrócił uwagę na to, że OMG-G-S jest czwartym największym zamieszkałym obszarem w Polsce, obejmującym ponad 40 gmin i stanowiącym znakomite zaplecze dla różnego rodzaju inicjatyw. Z racji dużej liczby absolwentów uczelni wyższych jest też naturalnym zapleczem dla innowacyjnych przedsięwzięć. Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ma realny potencjał konkurowania o środki finansowe z różnych mechanizmów Unii Europejskiej, a konferencja powinna stanowić początek budowy klastra współpracy pomiędzy nauką, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu w obszarze kosmicznym. W ciągu ostatnich kilku lat Pomorze plasowało się w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się regionów UE i ten potencjał trzeba wykorzystać, także w szybko rozwijającym się obszarze kosmicznym.

 

Obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ma realny potencjał konkurowania o środki finansowe z różnych mechanizmów Unii Europejskiej, a konferencja powinna stanowić początek budowy klastra współpracy pomiędzy nauką, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu w obszarze kosmicznym. W ciągu ostatnich kilku lat Pomorze plasowało się w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się regionów UE i ten potencjał trzeba wykorzystać, także w szybko rozwijającym się obszarze kosmicznym. Nz. uczestnicy konferencji w Hevelianum, związani z biznesem i ośrodkami naukowymi regionu
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ma realny potencjał konkurowania o środki finansowe z różnych mechanizmów Unii Europejskiej, a konferencja powinna stanowić początek budowy klastra współpracy pomiędzy nauką, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu w obszarze kosmicznym. W ciągu ostatnich kilku lat Pomorze plasowało się w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się regionów UE i ten potencjał trzeba wykorzystać, także w szybko rozwijającym się obszarze kosmicznym. Nz. uczestnicy konferencji w Hevelianum, związani z biznesem i ośrodkami naukowymi regionu
Hevelianum

 

W trakcie paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia związane m.in. rozwojem polskiej polityki kosmicznej, w tym Polskiej Strategii Kosmicznej oraz roli Polskiej Agencji Kosmicznej, której siedziba mieści się w Gdańsku. O wyzwaniach stojących przed POLSA w zakresie wspierania polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki opowiadał prof. dr hab. Grzegorz Wrochna. 

O specyficznych wyzwaniach, z jakimi wiąże się tworzenie prawa kosmicznego w Polsce opowiadała uczestnikom dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która kieruje Grupą Roboczą ds. Polskiego Prawa Kosmicznego.

Wicedyrektor Hevelianum dr Agata Żwir - Ferenc przypomniała, że Jan Heweliusz, patron Hevelianum, był zarówno matematykiem i astronomem wyprzedzającym swoje czasy, z wykształcenia zaś prawnikiem i ekonomistą, jak również przedsiębiorcą (browarnikiem) i zaangażowanym samorządowcem - miejskim rajcą, który sprawował opiekę także nad sądownictwem oraz szpitalnictwem. Konsiliencyjność była dla niego naturalną metodą działania.

Partnerami konferencji byli m.in. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Studencki Klaster Morski i Ekonomiczny działający przy tej uczelni, Akademia Leona Koźmińskiego, Polish Space Professionals Association oraz Polish Space Industry Association, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Stowarzyszenie Polaris, a także portal Historyczny Ambasador.

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku