• Start
  • Wiadomości
  • Oceanarium kiedy indziej i na nowych warunkach. Arena Gdańsk porozumiała się z PFI Future

Oceanarium kiedy indziej i na nowych warunkach. Arena Gdańsk porozumiała się z PFI Future

Oceanarium Nautilus ma szansę powstać, ale później i na nowych warunkach - uzgodniła Arena Gdańsk z inwestorem kompleksu koncernem firm PFI Future SA. Strony rozwiązały dotychczasową umowę o współpracy. Arena Gdańsk zachowała prawa do projektu wraz z pozwoleniem na budowę, a także licencje. To pozwoli na realizację całego przedsięwzięcia w przyszłości.
26.11.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jedna z wizualizacji, przedstawiających zespół budynków oceanarium
Jedna z wizualizacji, przedstawiających zespół budynków oceanarium
PFI Future

 

Na decyzję miała wpływ przeciągająca się pandemia koronawirusa, która zmusiła do rewizji planów inwestorów i instytucje finansowe.

Arena Gdańsk i PFI Future porozumiały się co do zakończenia współpracy w taki sposób, aby w przyszłości ten ambitny projekt turystyczny i edukacyjny mógł zostać zrealizowany.

 

Teren przed gdańskim stadionem, na którym planowano inwestycję - budynki oceanarium mają powstać w przyszłości po lewej stronie, mniej więcej tam, gdzie są widoczne trzy drzewa. Widok od strony ul. Marynarki Polskiej
Teren przed gdańskim stadionem, na którym planowano inwestycję - budynki oceanarium mają powstać w przyszłości po lewej stronie, mniej więcej tam, gdzie są widoczne trzy drzewa. Widok od strony ul. Marynarki Polskiej
zdj. Krzysztof Mystkowski/KFP

 

Dzięki zawartemu porozumieniu Arena Gdańsk została właścicielem projektu wraz z pozwoleniem na budowę i gwarancją architekta oraz prawami licencyjnymi niezbędnymi do zrealizowania obiektu. To powoduje, że możliwa będzie realizacja zadania w przyszłości.

- Celem projektu budowy Oceanarium w Gdańsku jest podniesienie turystycznej atrakcyjności naszego regionu, a przez to - stworzenie nowych miejsc pracy i przychodów dla Miasta Gdańska - mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska. - Dlatego zachowujemy sobie możliwość realizacji tego przedsięwzięcia, jednak po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej oraz branży turystycznej, jak wiemy, mocno skomplikowanej przez pandemię.

 

Wizualizacja gotowego już projektu, przedstawiająca wnętrze oceanarium od strony publiczności
Wizualizacja projektu, przedstawiająca wnętrze oceanarium od strony publiczności
PFI Future


PFI Future SA, jako spółka doświadczona w zakresie budowy i zarządzania takimi obiektami jak oceanarium, deklaruje gotowość do współpracy w przyszłości. Zdaniem spółki zaowocuje to szybką odbudową całego sektora usług turystycznych oraz zwiększeniem atrakcyjności oferty turystycznej Miasta Gdańska po ustaniu pandemii.

Wizualizacja przedstawiająca jeden z tzw. obiektów strefy czasu wolnego w planowanym oceanarium
Wizualizacja przedstawiająca jeden z tzw. obiektów strefy czasu wolnego w planowanym oceanarium
PFI Future

 

Oceanarium Nautilus Gdańsk miało powstać jako wspólna inwestycja konsorcjum PFI Future i właściciela stadionu - miejskiej spółki Arena Gdańsk. W sąsiedztwie stadionu, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego planowano zbudowanie multimedialnego oceanarium, egzotycznej laguny, interaktywnego centrum nauki i hotelu.

Koszt całości to 450 mln zł.

 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy