• Start
  • Wiadomości
  • O rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej - konferencja w ECS

O rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej - konferencja w Europejskim Centrum Solidarności w czwartek 

W czwartek, 7 lipca w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się konferencja "Wolontariusze - obywatelski i obywatele budujący przyszłość Europy". Jest ona częścią trzydniowej misji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego do Gdańska, Europejskiej Stolicy Wolontariatu.
( Publikacja: 06.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wyspa Ołowianka - napis GDAŃSK przybrany w charakterystyczną koszulkę wolontariatu
Wyspa Ołowianka - napis GDAŃSK przybrany w charakterystyczną koszulkę wolontariatu
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Po co nam wolontariat?

W Europie co piąta osoba w wieku powyżej 16 lat zajmuje się wolontariatem. Wolontariuszki i wolontariusze, wspomagani niejednokrotnie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu społeczeństw i podejmowaniu wyzwań społecznych. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie, znajdują się często na pierwszej linii działań i zapewniają niezbędne usługi ludziom w potrzebie. Wolontariat to także przykład aktywnego uczestnictwa w rozwijaniu naszych społeczeństw, co jest nieodzownym elementem życia demokratycznego.

Aby przeanalizować i potwierdzić wkład wolontariuszy w życie społeczne, Grupa Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) organizuje konferencję „Wolontariusze - obywatele budujący przyszłość Europy”.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Jakie są tematy konferencji?

W wydarzeniu wezmą udział wolontariusze, naukowcy, przedstawiciele krajowych i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz organów publicznych, aby omówić i wymienić doświadczenia w takich obszarach jak:

  • tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej,
  • wsparcie organów publicznych dla organizacji i wolontariuszy,
  • nowe formy wolontariatu.

Konferencja ma na celu:

  • przypomnienie ważnej społecznej i gospodarczej roli wolontariatu oraz podkreślenie, że choć wolontariat nie powinien zastępować podstawowych zadań rządów, wolontariusze mogą skutecznie reagować na rosnące wyzwania społeczne poprzez szybkie i wydajne zaspokajanie potrzeb społecznych,
  • utworzenie platformy do wymiany poglądów między interesariuszami działającymi na szczeblu globalnym i europejskim, jak i tymi pochodzącymi z państw członkowskich UE, zwłaszcza z organizacji społeczeństwa obywatelskiego; szczególną uwagę zwróci się na polskie doświadczenia, które w niektórych obszarach są wyjątkowe na tle pozostałych państw członkowskich UE,
  • rozpropagowanie badania EKES-u pt. „New trends in the development of volunteering in the European Union” [Nowe tendencje w rozwoju wolontariatu w Unii Europejskiej], opublikowanego w grudniu 2021 r.,
  • działania następcze w związku z przyjętą w grudniu 2021 r. opinią EKES-u „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy”, której celem jest sprzyjanie lepszemu uznaniu wolontariatu przez władze UE, podkreślenie wagi długofalowego wsparcia dla wolontariuszy na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym oraz promowanie roku 2025 jako Europejskiego Roku Wolontariatu.

Kim są goście konferencji?

W konferencji udział wezmą m.in.: Séamus Boland, przewodniczący Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Gabriella Civico, dyrektorka Europejskiego Centrum Wolontariatu oraz Krzysztof Pater, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek EKES.

Trzydniowa misja w Gdańsku jest organizowana we współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu (CEV), Miastem Gdańsk, Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

oprac. AU