• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie carillony na liście UNESCO - wypełnij ankietę i pomóż zdobyć prestiżowy tytuł

Gdańskie carillony na liście UNESCO - wypełnij ankietę i pomóż zdobyć prestiżowy wpis

Wypełnienie ankiety zajmie nam tylko 5 minut, a analiza odpowiedzi zostanie dołączona do wniosku o wpis gdańskiej kultury carillonowej na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wyniki ankiety pomogą również w planowaniu miejskich działań promocyjnych dotyczących carillonów.
05.08.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańsk, carillon na wieży kościoła św. Katarzyny
Gdańsk, carillon na wieży kościoła św. Katarzyny
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Gdańskie carillony na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO? 


Gdańskie carillony, niezwykłe podniebne i potężne instrumenty, nadają ton naszemu miastu już od ponad 450 lat. Pierwszy koncert carillonowy zagrano z wieży Ratusza Głównego Miasta 23 września 1561 r. z okazji zamontowania na iglicy pozłacanej figury króla Zygmunta II Augusta. Aż do 1942 r., miasto utrzymywało ponad 38 carillonistów miejskich i ich pomocników. 

Dziś Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, posiada aż trzy czynne instrumenty. Odbudowano je w ciągu ostat­nich 30 lat. Znajdują się w wieżach kościoła św. Kata­rzyny i Ratu­sza Głów­nego Mia­sta. Trzeci z nich – caril­lon „Gdańsk”, jest instrumentem mobilnym. Może podróżować i koncertować w miastach polskich i w Euro­pie. Wszyst­kimi instrumentami zarzą­dza Muzeum Gdań­ska.

Każdego roku latem, głównie w okresie Jarmarku św. Dominika, odbywają się w Gdańsku festiwale muzyki carillonowej. XXII już edycja Gdańskiego Festiwalu Carillonowego rozpoczęła się 31 lipca i potrwa do 29 sierpnia 2020 r. Koncertów carillonowych możemy słuchać z wież kościoła św. Katarzyny i Ratusza Głównego Miasta, a także, po raz pierwszy, transmisja koncertów na żywo dostępna jest w internecie na stronie FB Carillony gdańskie - Muzeum Gdańska.

Więcej na: www.carillongdansk.pl/


XXII Gdański Festiwal Carillonowy do końca sierpnia. Muzyka czasu pandemii, duety carillonowe i wiele więcej

“Dźwięki gdańskich carillonów wpisały się na trwałe w audiosferę miasta. Szlachetne, spiżowe brzmienia stały się wyjątkowym komponentem wzbogacającym jego dźwiękowy krajobraz” - czytamy w przewodniku "Gdańskie carillony", autorstwa prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku Danuty Popinigis, który wydano z okazji obchodów 20-lecia gdańskich carillonów.


Wpis na listę UNESCO

Miasto stara się od ubiegłego roku o wpisanie gdańskiej kultury carillonowej, unikalnej w skali kraju, na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Aby taki wpis był możliwy, kultura carillonowa musi najpierw znaleźć się na Kra­jowej Liście Nie­ma­te­rial­nego Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­wego.

- Pojawienie się na liście UNESCO daje nie tylko prestiż, ale również zapewnia ochronę zjawisku - tłumaczy akcję Monika Kaźmierczak, miejska carillonistka.

Ankieta przygotowana przez naukowców z Muzeum Gdańska, jest jednym z elementów badań nad kulturą carillonową, a analiza odpowiedzi zostanie dołączona do wniosku o wpis. Jej wyniki pomogą też w planowaniu działań związanych z promocją kultury carillonowej.

 

Ankieta dostępna jest online:
https://forms.gle/d1nuN3pZdGDDPKob6

Można ją również wypełnić w formie papierowej, w każdy piątek, podczas trwania wieczornych koncertów carillonowych w ramach XXII Gdańskiego Festiwalu Carillonowego w ogrodzie przy kościele św. Katarzyny.

 

“Gdańskie Carillony” Danuty Popinigis - przewodnik po gdańskiej muzyce w kasach Muzeum Gdańska