Nowe umowy przewozowe z miejską spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje podpisane

W piątek, 30 grudnia, podpisano umowy przewozowe pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami. Są one potrzebne m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego dla nowych inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych. Umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023 - 2044. Szacowana wartość umów to 2 462 635 700 zł brutto - w przypadku autobusów i 7 661 736 100 zł brutto - w przypadku tramwajów.
30.12.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Miasto podpisało nowe umowy przewozowe ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Miasto podpisało nowe umowy przewozowe ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Umowy zagwarantują rozwój komunikacji miejskiej

- Podpisanie nowych, długoletnich umów z miejską spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje to gwarancja rozwoju komunikacji miejskiej w naszym mieście - podkreśla Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Dzięki zagwarantowaniu trwałego finansowania możemy zainwestować w nowoczesny i niskoemisyjny tabor oraz myśleć o kolejnych inwestycjach w nowe trasy tramwajowe. Dla pasażerów oznaczać to będzie rozwój i dbałość o jakość transportu miejskiego, a dla kierowców i motorniczych pewność zatrudnienia w dobrym miejscu pracy - dodaje Piotr Borawski.

Komunikacja miejska w Sylwestra i Nowy Rok

Nowe kontrakty

Obecna umowa autobusowa kończy się w roku 2026, a tramwajowa w 2030. Spółka będzie inwestować w najbliższych latach w nowy tabor potrzebny m.in. na projektowanej obecnie trasie Gdańsk Południe - Wrzeszcz, a także Zielonym Bulwarze. Planowana jest także wymiana tramwajów N8C i autobusy zeroemisyjne, a także inwestycja infrastrukturalna, czyli budowa nowej zajezdni autobusowo-tramwajowej na Ujeścisku. Na ten cel są potrzebne środki finansowe, których źródłem będą m.in. obligacje oraz zaciągnięte kredyty. Długoletni kontrakt z Gminą Miasta Gdańska to solidna gwarancja dla banków - podpisane 30 grudnia kontrakty dadzą spółce możliwość wynegocjowania korzystnych warunków zaciągnięcia zobowiązań.

Nowa umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023-2044. W imieniu Miasta umowę podpisywał Piotr Borawski, zastępca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Towarzyszyła mu Skarbnik Miasta Izabela Kuś. GAiT reprezentował prezes spółki Maciej Lisicki
Nowa umowa autobusowa została zawarta na lata 2023-2032, a tramwajowa na okres 2023-2044. W imieniu Miasta umowę podpisywał Piotr Borawski, zastępca prezydent ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Towarzyszyła mu Skarbnik Miasta Izabela Kuś. GAiT reprezentował prezes spółki Maciej Lisicki
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Dotychczas Gmina Miasta Gdańska płaciła spółce miejskiej GAiT wynagrodzenie za świadczone usługi przewozowe. Miało to formę rekompensaty, czyli wypłaty środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usług przewozowych. Przy wyliczaniu wielkości należnej rekompensaty uwzględniano wszystkie koszty stałe i zmienne związanie z działalnością przewozową wraz z kosztem amortyzacji.

Świąteczny tramwaj wyrusza w miasto!

Korzystny model finansowania

Nowością w podpisanych 30 grudnia kontraktach jest pokrycie części kosztów (amortyzacji) przez tzw. rekompensatę inwestycyjną. Rekompensata ta jest wniesiona do spółki w formie dokapitalizowania. Dla miasta jest to korzystny model finansowania, ponieważ koszty inwestycyjne mogą zostać pokryte z wydatków majątkowych a nie z bieżących, tak jak to miało miejsce dotychczas.

W podpisaniu nowych umów z GAiT uczestniczył (siedzący po prawej stronie) zastępca prezydent Piotr Borawski, prezes spółki GAiT Maciej Lisicki i Skarbnik Miasta Izabela Kuś, a także przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego (siedzący po lewej stronie): dyrektor ZTM Sebastian Zomkowski, jego zastępca Wojciech Siółkowski oraz Agnieszka Wasik
W podpisaniu nowych umów z GAiT uczestniczył (siedzący po prawej stronie) zastępca prezydent Piotr Borawski, prezes spółki GAiT Maciej Lisicki i Skarbnik Miasta Izabela Kuś, a także przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego (siedzący po lewej stronie): dyrektor ZTM Sebastian Zomkowski, jego zastępca Wojciech Siółkowski oraz Agnieszka Wasik
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

- Nowe umowy, oprócz zabezpieczenia rocznej pracy przewozowej na poziomie 14 980 000 wozokilometrów w trakcji tramwajowej i 15 420 000 wozokilometrów w trakcji autobusowej, dokładnie definiują kryteria jakościowe usług. Dotyczy to m.in. sposobu obsługi osób z niepełnosprawnością przez kierujących pojazdy. Inną kwestią, którą reguluje ten dokument, ma być wyposażenie pojazdów w elektroniczne tablice informacyjne - informuje Sebastian Zomkowski dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. - Integralną częścią umów jest też katalog kar finansowych, które miasto może nałożyć na spółkę w przypadku wystąpienia uchybień w jakości świadczonych usług - dodaje Sebastian Zomkowski.   

oprac. KG

 

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami