• Start
  • Wiadomości
  • Nowe stawki za wywóz odpadów. Sprawdź jakie zmiany czekają mieszkańców Gdańska

Nowe stawki za wywóz odpadów. Sprawdź jakie zmiany czekają mieszkańców Gdańska

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła niekorzystne zmiany dla mieszkańców Gdańska. Już w listopadzie władze miasta alarmowały, że poprzez nowe zapisy zmianom ulegną stawki opłat za wywóz odpadów. Z początkiem lutego nowe zasady zaczynają obowiązywać gdańszczanki i gdańszczan.
01.02.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wchodzą w życie nowe stawki za wywóz odpadów
Wchodzą w życie nowe stawki za wywóz odpadów
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


Zmieniają się stawki za odbiór odpadów

Na przestrzeni ostatnich 5 lat koszt gospodarowania odpadami gmina Gdańsk utrzymywała na stałym poziomie. Nowe zapisy w ustawie spowodowały, że większość samorządów zmuszona była podnieść ceny za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Nowe stawki w Gdańsku wyniosą 0,88 zł. za 1m kwadratowy i 0,10 zł za każdy metr powyżej 110 metrów.

Dotychczas mieszkańcy Gdańska mieli możliwość decydowania, czy chcą segregować, czy decydują się na wyższą opłatę i brak segregacji. Nowelizacja, możliwość decydowania odbiera i wprowadza nakaz segregacji. Obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zamieszkanych wielolokalowych (bloki, kamienice) i jednorodzinnych, którzy aktualnie segregują odpady, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Termin płatności po nowych stawkach mija 15 marca 2020 roku.
Właściciele nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych zyskują prawo do obniżki opłaty miesięcznej o 1 grosz za m2 powierzchni, z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Jeśli zdecydują się na kompostowanie muszą złożyć deklarację.

Czytaj też: Unia Metropolii Polskich: “Niech producenci opakowań płacą za segregację odpadów”

Nieruchomości, w których znajdują się zarówno mieszkania jak i lokale usługowe (tzw. mieszane)

Od dnia 1 lutego 2020 r. zmianie ulega zasada naliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych, czyli takich, w których znajdują się zarówno mieszkania, jak i lokale usługowe, w części niezamieszkanej na której produkowane są odpady.
W myśl nowych zasad opłata dla części niezamieszkanej liczona jest od powierzchni użytkowej lokalu zamiast od pojemnika. Wszyscy właściciele takich nieruchomości muszą złożyć deklaracje.

Sklepy, restauracje, firmy – czyli nieruchomości niezamieszkane

Zmianie ulegają stawki opłaty za odbiór pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do segregacji (5 frakcji) spoczywa na właścicielach nieruchomości niezamieszkanych - (restauracji, przedsiębiorstw, sklepów). Pojemniki na śmieci, z których obecnie korzystają właściciele firm zostaną zabrane po 1 lutego. Właściciele mają możliwość wykupu dotychczasowych pojemników lub ich wydzierżawienia od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów w danym sektorze.

Aby zapewnić ciągłość odbioru odpadów właściciele powinni jak najszybciej zamówić pojemniki oraz złożyć deklarację zmieniającą o wysokości opłaty.

Domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjne

Od dnia 01.02.2020 ulega zmianie zasada obliczania opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele wypoczynkowe. Za rok 2020 została ustalona roczna opłata ryczałtowa w kwocie 165 zł od nieruchomości, niezależnie od ilości domków letniskowych usytuowanych na danej nieruchomości.

Właściciele w/w nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację do dnia 10 marca 2020 r.

Szczegóły na: www.czystemiastogdansk.pl


Informacji na temat zmian w systemie oraz praktycznych wyjaśnień udziela:


Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku
tel.: 58 731 64 64 pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00) śr. (7.00-16.30)
Biuro Obsługi Klienta Gospodarka Odpadami Komunalnymi, ul. Partyzantów 36 (budynek D)
Czynne: pn., wt., czw., pt. (7.00-15.00) śr. (7.00-16.30), e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl


Dostępna jest także aplikacja "Czyste Miasto Gdańsk", którą można pobrać bezpłatnie na telefon. Wybierając lokalizację swojej nieruchomości mieszkańcy na bieżąco otrzymują informacje o najbliższym terminie odbioru odpadów, miesięcznym kalendarzu odbiorów i terminach płatności.

 

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór