• Start
  • Wiadomości
  • Nowe granice obszaru objętego rewitalizacją w Gdańsku. Ruszyły konsultacje społeczne

Nowe granice obszaru objętego rewitalizacją w Gdańsku. Ruszyły konsultacje społeczne

Gdańsk planuje zmienić granice obszaru objętego rewitalizacją. Od 5 kwietnia do 6 maja 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadza konsultacje społeczne, w ramach których zbierane będą uwagi, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące aktualizacji granic obszaru objętego rewitalizacją.
( Publikacja: 07.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa na niej dłonie trzymające różnokolorowe mazaki
W ramach konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały, będzie to również okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i zastrzeżeń oraz złożenia uwag do projektu.
Fot. Mat. prasowe BRG

W kwietniu i w maju odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic obszaru objętego rewitalizacją w Gdańsku. Zmiana uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku pozwoli na korektę granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Swoją opinię w tej sprawie mogą wyrazić wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tereny, o których jest mowa w uchwale. W czasie trwania konsultacji projekt zmieniającej granice uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem delimitacyjnym, będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska oraz w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w siedzibie BRG: sekretariat Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, pokój nr 2, na parterze. 

W ramach konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 11 kwietnia 2022 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 w formie on-line. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały, będzie to również okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i zastrzeżeń oraz złożenia uwag do projektu.

Link do spotkania otwartego

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w spotkaniu otwartym
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w spotkaniu otwartym
  3. Instrukcja dołączania podczas spotkania otwartego
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego spotkania otwartego

 

Uwagi do projektu uchwały będzie można także złożyć korespondencyjnie oraz pocztą elektroniczną:

Biuro Rozwoju Gdańska

Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk

email: rewitalizacja@brg.gda.pl

 

Uwagi w formie ustnej lub papierowej przyjmował będzie również pracownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, w punkcie konsultacyjnym, w siedzibie BRG.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 6 maja 2022 roku, decyduje data wpływu do Biura Rozwoju Gdańska.

Za przebieg konsultacji odpowiada Ewa Pielak, z-ca Dyrektora BRG do spraw rewitalizacji, tel. 58 308 44 28, email: rewitalizacja@brg.gda.pl.

Informacje podsumowujące konsultacje społeczne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.

 

Obowiązująca uchwała wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

DATA PUBL.              NAZWA DOKUMENTU                                                                     POBIERZ

2022-04-05       Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji                 POBIERZ [PDF]

2022-04-05       Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RMG nr XXII/607/16          POBIERZ [PDF]

                         z dnia 28 kwietnia 2016 roku wraz z uzasadnieniem 

2022-04-05      Załącznik graficzny do projektu uchwały                                                  POBIERZ [PDF]