Blisko 143 tys. lotniczych fotografii i oto są: nowa ortofotomapa i zdjęcia ukośne Gdańska

Ortofotomapa, fotoplany ukośne, skaning laserowy oraz model Gdańska 3D - wszystkie te produkty opracowane na podstawie danych zebranych wiosną 2022 roku podczas przelotów specjalistycznego samolotu nad miastem oraz ich wydania archiwalne dostępne są w jednej aplikacji na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Te bezcenne źródła informacji o mieście dla urbanistów, hydrologów, czy geodetów, przydatne są także dla mieszkańców. Sprawdzić tu można np. potencjał solarny dachu lub oszacować cenę remontu elewacji budynku.
12.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
fragment mapy z 2018 i 2022
Ujęcie "przed" i "po" al. Pawła Adamowicza przecinającej Jasień (w 2018 r. jeszcze jej nie było). Dzięki porównywarce w aplikacji można prześledzić zmiany w dowolnym miejscu

Gdańsk na ortofotomapie, zdjęciach ukośnych, modelu 3D w 2022 roku

Ortofotomapa Gdańska i inne narzędzia online

Konferencja prasowa pod hasłem “Nowa ortofotomapa dla Gdańska” odbyła się w czwartek, 12 stycznia w Biurze Rozwoju Gdańska, na którego zlecenie firma MGGP Aero wykonała na przełomie kwietnia i maja 2022 przeloty nad naszym miastem fotografując je w ujęciach pionowych i ukośnych oraz skanując od A do Z. Pół roku zajęła wykonawcy analiza i obróbka zgromadzonego materiału i oto są - najnowsze dane oraz nowy model Gdańska 3D (poprzednie “wydanie” tych samych produktów pochodzi z 2018 roku).

- Ortofotomapa, zdjęcia ukośne, skaning laserowy i model 3D miasta to źródło precyzyjnych danych, które pozwalają planować rozwój miasta, ale też reagować na bieżące sytuacje związane z jego życiem - mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Narzędzia te powstały przede wszystkim na potrzeby Biura Rozwoju Gdańska, ale korzystać z nich będą także inne miejskie jednostki, jak np. Wydział Środowiska, któremu posłużą np. do oceny wartości przyrodniczej terenów, czy identyfikacji nielegalnych wysypisk. Dane wykorzystane zostaną także do tworzenia mapy akustycznej miasta.

Prezydent wskazał także na Gdańskie Wody, które wykorzystują dane do aktualizacji Mapy przeciwpowodziowej miasta i planowania rozwoju systemu zagospodarowania wód opadowych - zbiorników retencyjnych i ogrodów deszczowych.

- Materiał zebrany podczas przelotów nad Gdańskiem wykorzystywany jest też przy analizach zdjęć satelitarnych weryfikujących należne podatki od nieruchomości i pomaga wychwycić samowole budowlane - wylicza Piotr Grzelak. - Ale jest to też materiał niezwykle ciekawy dla mieszkańców, którzy mogą np. sprawdzić potencjał solarny dachów, co jest nowością w systemie. Zachęcamy państwa do korzystania.

mężczyzna na zdjęciu
Piotr Grzelak zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Model 3D, ortofotomapa, skaning laserowy - jak wykorzystują je planiści?

Jak podkreśla Edyta Damszel -Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska:

- Ortofotomapa  i dane wysokościowe to podstawowe narzędzia pracy planistów, które daje nam wiele możliwości w ramach „elastycznego” podejścia do planowania przestrzennego i pozwala śledzić zmiany w przestrzeni miasta. Dzięki nim możemy wykonywać bardzo dokładne inwentaryzacje terenu, określać faktyczną, a nie szacunkową wysokość istniejących budynków czy drzew, by lepiej zaplanować nowe inwestycje na wskazanym obszarze. Możliwość śledzenia zmian w czasie (pierwsza ortofotomapa Gdańska powstała 12 lat temu - red.), także jest bardzo cenna, zwłaszcza przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

Z kolei model miasta 3D planiści wykorzystują do przeprowadzania analiz przestrzennych. Wykorzystując modelowanie 3D można m.in. zobrazować wpływ nowoprojektowanej zabudowy na otoczenie (dowolnie modelując jej kształt i wysokość), przeanalizować zacienienia i nasłonecznienia, które przyniesie ze sobą nowa zabudowa dla obiektów już funkcjonujących, oraz zweryfikować punkty widokowe. Dodatkowo aplikacja umożliwia przeprowadzanie analiz widokowych z poziomu wzroku człowieka, by dać pewność, że przygotowywany projekt planu czy inwestycja nie zaburzy istniejących osi widokowych i nie wpłynie negatywnie na krajobraz.

A propos wzroku człowieka - w aktualnym wydaniu aplikacji znajdziemy także panoramy 360° wszystkich ulic centrum Gdańska (tzw. street view).

- Obecnie powstaje projekt uchwały w sprawie Parku Kulturowego Śródmieście, który będzie konsultowany z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Łatwy dostęp do aktualnych panoram ułatwi nam wprowadzenie projektu w życie - tłumaczy Edyta Damszel-Turek. 

I wreszcie skaning laserowy - także on jest rzetelną bazą danych wyjściowych do opracowań planistycznych. Pozwala na wykonywanie dokładnych pomiarów wysokości każdego zeskanowanego elementu i generowanie dokładnych przekrojów terenu oraz tworzenie map spadków terenu i ekspozycji.

 

na zdjęciu
Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dla mieszkańców - od solarnego dachu po budżet obywatelski

Zaglądając do zintegrowanej aplikacji na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w jednym miejscu zobaczymy najnowsze i archiwalne: ortofotomapę, zdjęcia ukośne, model 3D i skaning laserowy.

W opcji przeglądania zdjęć ukośnych każdy obiekt można nie tylko obejrzeć z czterech różnych perspektyw, ale także zmierzyć jego wysokość. W przypadku budynku poznać też można powierzchnie poszczególnych elewacji i wyliczyć koszt termomodernizacji, czy malowania.

Jeśli chodzi o potencjał solarny dachu, oznaczono go intuicyjnymi kolorami (od niebieskiego po czerwień), ale można także odczytać wartość tegoż potencjału w kilowatogodzinach na mkw. w ujęciu średniorocznym z dokładnością do wybranej połaci dachu.

ZOBACZ FILMOWY SKRÓT FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI BRG / źródło MGGP Aero


Jak wyszukać obiekt na ortofotomapie?

Pożądane miejsce wyszukamy po wpisaniu adresu, numeru działki lub współrzędnych GPS. Każdy użytkownik narzędzi na stronie BRG może dokładnie zobaczyć swoją działkę - jaki ma kształt i gdzie przebiegają jej granice. Dane dostępne w nowej wersji ortofotomapy to wsparcie dla wszystkich planujących nowe inwestycje czy zmiany zagospodarowania nieruchomości - niezbędna inwentaryzacja terenu będzie dzięki temu dużo prostsza do przeprowadzenia.

To także niezastąpione narzędzie dla zainteresowanych gdańskim Budżetem Obywatelskim, ponieważ ortofotomapa pozwala precyzyjnie zlokalizować proponowaną inwestycję. 

 

dwie osoby na zdjęciu, slajd na ekranie
Sławomir Mleczko dyrektor sprzedaży firma MGGP Aero podczas prezentacji dotyczącej najnowszej wersji ortofotomapy Gdańska i innych "mapowych" narzędzi, w tle Edyta Damszel-Turek dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

W jaki sposób pozyskano dane w powietrzu?

Gromadzenie najnowszych danych przestrzennych dotyczących Gdańska odbywało się wiosną ubiegłego roku. Nad miastem krążył samolot: skanował i fotografował każdy centymetr kwadratowy Gdańska.

W tym czasie samolot, wyposażony w zintegrowany system pięciu kamer, wykonał blisko 143 tys. zdjęć pionowych oraz czterech kompletów ukośnych, dla każdego kierunku osobno. Ponadto na pokładzie zainstalowany był skaner laserowy, który równocześnie ze zdjęciami pozyskał dane 3D w postaci chmury punktów. Pułap, z jakiego były pozyskiwane dane, wynosił około 600 m nad oblatywanym w danym momencie terenem.

Jak działa lotniczy skaning laserowy?

Lotniczy skaning laserowy to metoda pomiaru odległości pomiędzy skanerem umieszczonym w samolocie a obiektami na powierzchni ziemi. W rezultacie powstaje tzw. chmura punktów reprezentująca współrzędne obiektów w przestrzeni. Dane zebrane i opracowane w sposób profesjonalny odzwierciedlają dokładną lokalizację obiektów w przestrzeni 3D; są również podzielone są na poszczególne klasy - tzn. grunty, budynki, roślinność itp.

- Zastosowany w tym projekcie system lotniczego skanowania porównywać można do dalmierza laserowego, który rejestruje wszystkie znajdujące się pod samolotem obiekty w trakcie lotu, przy czym w trakcie jednej sekundy urządzenie to jest w stanie wykonać kilkaset tysięcy pomiarów - podkreśla Sławomir Mleczko dyrektor ds. sprzedaży firmy MGGP Aero. - Sensory zamontowane w samolocie dobieramy za każdym razem do wymagań realizowanych projektów. W Gdańsku zastosowaliśmy m.in. zestaw kamer pionowych oraz czterech ukośnych łącznie ze skanerem laserowym.

Kilka ciekawostek o zbieraniu danych do najnowszej ortofotomapy i innych narzędzi:

  • dane zebrano w ciągu 5 dni na przełomie kwietnia i maja zeszłego roku,
  • samolot spędził ponad 20 godzin w powietrzu, przelatując nad miastem tzw. “szeregami”, czyli wzdłuż równoległych linii. Było ich ponad 180
  • wykonano przeszło 28 tys. zdjęć pionowych
  • oraz ponad 114 tysięcy zdjęć ukośnych dla wszystkich 4 kierunków (północnego, południowego, wschodniego i zachodniego)
  • samochód, który wykonywał zdjęcia do 14 tys. panoram ukazujących centrum Gdańska musiał zarejestrować obraz 80 km ulic. W terenie pokonał prawie dwukrotnie dłuższą trasę

ZAPIS KONFERENCJI PRASOWEJ DOTYCZĄCEJ NOWEJ ORTOFOTOMAPY GDAŃSKA

 

Ujęcie "przed" i "po" al. Pawła Adamowicza przecinającej Jasień (w 2018 r. jeszcze jej nie było). Dzięki porównywarce w aplikacji można prześledzić zmiany w dowolnym miejscu

PRZESUŃ BIAŁĄ LINIĘ W PRAWO LUB W LEWO:

 

Zdjęcie 1 Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Zdjęcie 2
Fot. Biuro Rozwoju Gdańska

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże