• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Warszawska. Jest decyzja w sprawie trasy tramwajowej - budowa w dwóch etapach

Nowa Warszawska. Jest decyzja w sprawie trasy tramwajowej - budowa w dwóch etapach

Otwarto oferty na budowę trasy tramwajowej Nowa Warszawska. Najniższa z ośmiu przedstawionych ofert przekracza o 24,7 mln zł kwotę przeznaczoną na tę inwestycję. Ze względu na wagę tego przedsięwzięcia dla układu komunikacyjnego i konieczność uzupełnienia budżetu, Miasto podjęło decyzję o realizacji zadania w dwóch następujących po sobie etapach.
30.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tramwaj na Nowej Warszawskiej jest potrzebny dla zwiększenia komfortu komunikacyjnego mieszkańców Gdańska Południa. Nz. al. Havla, z którą ma być połączony I etap budowy. W 2014 r. wolontariusze przeprowadzili akcję, której celem było działanie na rzecz zmniejszenia korków samochodowych w mieście
Tramwaj na Nowej Warszawskiej jest potrzebny dla zwiększenia komfortu komunikacyjnego mieszkańców Gdańska Południa. Nz. al. Havla, z którą ma być połączony I etap budowy. W 2014 r. wolontariusze przeprowadzili akcję, której celem było działanie na rzecz zmniejszenia korków samochodowych w mieście
www.gdansk.pl

 

- Budowa linii tramwajowej w Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej  - etap IVA - przypomina Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. - Miasto wystąpiło o zwiększenie dofinansowania unijnego na wspomniany projekt, pozwoli to w połączeniu z finansami gminnymi na zabezpieczenie wystarczającej ilości środków na realizację tramwaju w Nowej Warszawskiej. Potrzeba na to jednak czasu.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A (GPKM IVA) jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. 

- Projekt europejski zakładał realizację tej linii tramwajowej w roku 2021 i ten cel chcemy utrzymać - podkreśla Alan Aleksandrowicz. - Budowa realizowana będzie w dwóch etapach, z zachowaniem terminu zakończenia 2021.

Prace na pierwszym odcinku rozpoczną się w maju i potrwają do grudnia br. Równolegle miasto programować będzie finansowanie na realizację drugiego odcinka linii tramwajowej, tak aby wyłonienie wykonawcy robót nastąpiło w IV kw. 2020 r., z terminem zakończenia określonym na IV kw. 2021 r.      

 

Skrzyżowanie Al. Havla z ul. Łódzką - etap I 

Pierwszy etap budowy linii tramwajowej Nowej Warszawskiej obejmować będzie przebudowę skrzyżowania Al. Havla do wysokości ul. Łódzkiej. Z uwagi na bardzo uczęszczaną lokalizację odcinek ten realizowany będzie w pierwszej kolejności. Aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę robót postępowanie przetargowe dla tego etapu ogłoszone zostanie w lutym, a prace zakończone zostaną w grudniu 2020 r.  

- Z uwagi na lokalizację skrzyżowania Al. Havla z ul. Łódzką, aby zminimalizować utrudnienia związane z realizacją prac, chcielibyśmy aby najbardziej uciążliwe roboty wykonywane były w okresie wakacyjnym, kiedy ruch jest wyraźnie mniejszy - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG.   

 

Od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza  - etap II  

Równolegle do realizacji I etapu będą trwały przygotowania do rozpoczęcia II etapu inwestycji obejmującego odcinek od ul. Łódzkiej do połączenia z Al. Pawła Adamowicza.  

- Zakładamy, że postępowanie na realizację II etapu ogłoszone zostanie w III kw. 2020 r., po zapewnieniu dodatkowego finansowania na ten cel. Wykonawca robót wyłoniony zostanie jeszcze w tym roku, a prace zakończą się w IV kw. 2021 roku - mówi Włodzimierz Bartosiewicz.   

Projektowany będzie też ok. 350 m odcinek ul. Piotrkowskiej, który umożliwi skomunikowanie ul. Piotrkowskiej z Al. Pawła Adamowicza i odciąży ruch na ul. Warszawskiej. Realizacja tego projektu ma zakończyć się w III kw. 2021 r., jeszcze przed zakończeniem budowy linii tramwajowej Nowa  Warszawska.            

Tramwaj w Nowej Warszawskiej jest jedną z najważniejszych inwestycji planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Trasa przebiegała  będzie od budowanej obecnie linii tramwajowej na Al. Pawła Adamowicza do al. Havla. Nowa trasa włączy się do al. Havla na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Łódzką.

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA