• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Politechniczna. Piotr Grzelak zachęca mieszkańców do rozmów

Nowa Politechniczna. Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska, zachęca do rozmów

Wiosną przyszłego roku zakończą się prace nad dokumentacją projektową dla nowej trasy tramwajowej w Gdańsku, kóra ma połączyć Piecki-Migowo bezpośrednio z Wrzeszczem. Tymczasem mieszkańcy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, pomimo wielu spotkań i rozmów, nadal mają wątpliwości, co do przebiegu torowiska przez ich ulicę. - Serdecznie zachęcamy do składania wszystkich pytań, wyrażania wątpliwości. Będziemy starali się, w odpowiedniej atmosferze, te wątpliwości wyjaśniać - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.
29.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mieszkańcy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wciąż sprzeciwiają się budowie Nowej Politechnicznej, której fragment przebiegałby przez ulicę, przy której mieszkają
Mieszkańcy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego wciąż sprzeciwiają się budowie Nowej Politechnicznej, której fragment przebiegałby przez ulicę, przy której mieszkają
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Którędy przebiegać będzie Nowa Politechniczna?

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana potocznie Nową Politechniczną) to nowa linia, która ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa drogi częściowo przebiegać będzie przez tereny obecnie niezagospodarowane, a także w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do projektowanej drogi i trasy tramwajowej. Nowa dwutorowa linia tramwajowa będzie się rozpoczynać na wysokości skrzyżowania ul. Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego, dalej przebiegać będzie ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Następnie tramwaj zostanie poprowadzony 350-metrowym tunelem wzdłuż  ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. Tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i nieistniejącą jeszcze ulicą, nazwaną roboczo Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj powinien włączyć się z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego.

Taki przebieg ma mieć Nowa Politechniczna
Taki przebieg ma mieć Nowa Politechniczna
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Konsultacje w sprawie Nowej Politechnicznej rozpoczęły się 6 lat temu

Od 2016 roku Miasto organizowało spotkania konsultacyjne z mieszkańcami dzielnic, przez które przebiegać będzie Nowa Politechniczna. Ostatnie, w których wzięli udział głównie członkowie Stowarzyszenia Dolina Królewska, a do którego należą mieszkańcy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w Górnym Wrzeszczu, odbyło się przed miesiącem, dokładnie 27 czerwca.

- Wielokrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami, i jesteśmy nadal gotowi do rozmów, do wyjaśniania wszystkich wątpliwości. Tego typu inwestycje wymagają spokoju, a rozmowy na ten temat wymagają precyzji i wiedzy ekspertów, a nie wiecu. Dlatego serdecznie zachęcamy do składania wszystkich pytań, wyrażania wątpliwości. Będziemy starali się, w odpowiedniej atmosferze, te wątpliwości wyjaśniać - zaznacza Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

Piotr Grzelak przypomina, że w 2016 roku Miasto zorganizowało pięć spotkań z mieszkańcami, w trakcie których mogli wyrazić swoje obawy i przedstawić swoje propozycje rozwiązań dla tej inwestycji. Uczestniczyli w nich także pracownicy miejskich jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie tej inwestycji oraz projektanci.

- Powstająca obecnie dokumentacja projektowa dla tej inwestycji jest właśnie efektem kilkuletnich rozmów - zaznacza Piotr Grzelak.

Konsultacje społeczne przynoszą efekty

Zastępca prezydenta Gdańska przypomina, że w wyniku rozmów z mieszkańcami zmieniono m.in. pierwotne plany dotyczące budowy nasypu tramwajowego na ul. Wileńskiej w Pieckach-Migowie. Zrezygnowano z tego rozwiązania. Od 2017 roku Miasto regularnie odpowiada na wszelkie zapytania, uwagi i wnioski wspomnianego Stowarzyszenia Dolina Królewska.

- Stowarzyszenie wielokrotnie zadawało pytania na etapie decyzji środowiskowej, ale też wcześniej podczas konsultacji społecznych. Rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, staraliśmy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości. Mimo to, po prawomocnej decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Dolina Królewska zaskarżyło tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - informuje zastępca prezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

Decyzja środowiskowa jest prawomocna

Przypomnijmy. Już w 2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla tej inwestycji. To dokument, który jest jednym z niezbędnych elementów powstającej dokumentacji projektowej. Stowarzyszenie Dolina Królewska oprotestowało tę decyzję i wystąpiło w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W kwietniu 2022 r. GDOŚ utrzymał w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalną Dyrekcję, choć z dodatkowymi uwagami dotyczącymi niektórych proponowanych rozwiązań. Zatem jest ona prawomocna. Mimo to, wspomniane stowarzyszenie zdecydowało się zaskarżyć ją ponownie, tym razem w sądzie.

Miasto planuje zrealizować Nową Politechniczną w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Protest mieszkańców na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego

W najbliższą sobotę, 30 lipca, o godz. 14, członkowie Stowarzyszenia Dolina Królewska organizują protest uliczny przeciwko budowie odcinka Nowej Politechnicznej na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Poniżej treść pisma Piotra Grzelaka skierowanego do organizatorów spotkania:

Szanowni Państwo

Małgorzata Fechner Puternicka

Michał Błaut

Stowarzyszenie Dolina Królewska

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do przesłanego w dniu 26 lipca zaproszenia na organizowane w Państwa restauracji spotkanie chciałbym wyrazić zaskoczenie stawianymi w jego tekście tezami. Piszecie Państwo o „pierwszym spotkaniu władz z zaledwie częścią przedstawicieli mieszkańców”. Pozwolę sobie zwrócić uwagę na fałszywość tej tezy.

Pragnę przypomnieć, że projekt budowy trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz prowadzony jest od wielu lat. Jego proces został zainicjowany już w 2016 roku właśnie spotkaniami z mieszkańcami, na których prezentowano wybrane warianty z koncepcji projektowanej trasy. Łącznie, na tym etapie, odbyło się pięć spotkań dedykowanych dla mieszkańców poszczególnych odcinków trasy. Ostatnim było otwarte spotkanie właśnie z mieszkańcami ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego.

Powyższe spotkania odbywały się dodatkowo, przed etapem złożenia wniosku o decyzję środowiskową, które nastąpiło 6 lutego 2017 roku. To na tym etapie prowadzona jest szczegółowa procedura konsultacyjna, w której zresztą bardzo aktywnie Państwo uczestniczyliście. Już 11 kwietnia tego samego roku Państwa Stowarzyszenie zostało dopuszczone jako strony postępowania.

Od tego momentu wielokrotnie składaliście Państwo uwagi i wnioski do projektu, do których za każdym razem Miasto Gdańsk się odnosiło. Tak było wielokrotnie w latach 2018 i 2019.

W odpowiedzi na Państwa uwagi przekazane w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 18 grudnia 2018 roku przekazaliśmy odpowiedź w dniu 11 stycznia 2019 roku.
W odpowiedzi na Państwa uwagi z dnia 26 stycznia 2019 roku przekazaliśmy Państwu odpowiedź w dniu 27 lutego 2019 roku.
W odpowiedzi na Państwa uwagi przekazane w dniu 7 marca 2019 roku przekazaliśmy odpowiedź w dniu 27 marca 2019 roku.
W odpowiedzi na Państwa uwagi przekazane w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2019 roku przekazaliśmy odpowiedź w dniu 17 czerwca 2019 roku.
W odpowiedzi na Państwa uwagi przekazane w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 9 sierpnia 2019 roku przekazaliśmy odpowiedź w dniu 28 sierpnia 2019 roku.
W odpowiedzi na Państwa uwagi przekazane w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2019 roku przekazaliśmy odpowiedź w dniu 24 września 2019 roku.

Ostatecznie decyzję środowiskową dla preferowanego wariantu z włączeniem tramwaju w Aleję Grunwaldzką na wysokości ul. Boh. Getta Warszawskiego uzyskano 9 grudnia 2019r. Ponieważ między innymi Państwa stowarzyszenie wniosło odwołanie od niniejszej decyzji, konieczna była ponad dwuletnia procedura w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wydała decyzję 22 kwietnia 2022 roku.

Mimo tego, że ponownie postanowiliście Państwo zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, decyzja ma charakter ostateczny i jest wykonalna. Mimo tego, że przez ponad sześć lat na każdym etapie staraliśmy się wyjaśnić Państwa wątpliwości, pozytywnie odpowiedzieliśmy na propozycję spotkania, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku. W świetle wyżej wymienionych podejmowanych przez Państwa czynności nikt nie ma chyba wątpliwości, że celem Państwa stowarzyszenia jest zbojkotowanie lub choćby opóźnienie strategicznej dla mieszkańców Gdańska inwestycji o charakterze środowiskowym i komunikacyjnym. Tym niemniej pozostajemy do Państwa dyspozycji, jeśli któreś z wątpliwości jeszcze nie zostały wyjaśnione. Szacunek do mieszkańców, którym należy się fachowa wiedza ekspertów, wymaga precyzyjnych odpowiedzi, dlatego nie może to się odbywać jednak w charakterze wiecu, który Państwo proponujecie.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów