• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Bulońska w budowie. Trwają prace ziemne [ZDJĘCIA Z DRONA]

Nowa Bulońska w budowie. Trwają prace ziemne [ZDJĘCIA Z DRONA]

Budowa ul. Nowej Bulońskiej w Gdańsku to jedna z najważniejszych miejskich inwestycji infrastrukturalnych. Droga o długości 2, 7 km ma być gotowa - wraz z linią tramwajową - we wrześniu 2019 r. Oddanie jej do użytku usprawni komunikację w tej części miasta. Udaliśmy się z kamerą na plac budowy.
30.05.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budowa ul. Nowej Bulońskiej - widok od strony Jasienia
Budowa ul. Nowej Bulońskiej - widok od strony Jasienia
zdj. Łukasz Ogrodziński/gdansk.pl

Oglądając z lotu ptaka teren budowy Nowej Bulońskiej można już teraz zauważyć jej przyszły przebieg. Wyznacza go pasy odkrytej ziemi ciągnące się od obecnej ul. Bulońskiej w kierunku skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Kartuskiej. Droga połączy dwie gdańskie dzielnice znajdujące się na górnym tarasie miasta: Piecki – Migowo i Jasień. To obszar, na którym następuje obecnie dynamiczny rozwój. Z lotu ptaka widać jak ta część Gdańska urbanizuje się, jak przybywają kolejne domy i całe osiedla.

Zobacz budowę ul Nowej Bulońskiej:

Koszt budowy ul. Nowej Bulońskiej wynosi 192 mln zł (dofinansowanie z UE – 58,5 mln zł). Przetarg na budowę wygrało konsorcjum firm, któremu przewodzi sopocka spółka NDI. Zakres prac, który ma do zrobienia wykonawca jest szeroki i standardowy dla tego typu inwestycji. Wskazać jednak można najważniejsze elementy: budowa ulicy o długości 2,7 km i linii tramwajowej o długości 2,6 km wraz z przytsankami i węzłem przesiadkowym. Powstaną lub przebudowane też zostaną odcinki ulic m.in. Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Stolema czy Kartuskiej. Powstana też ścieżki rowerowe.

DRMG w imieniu Miasta prowadzi tę inwestycję i właśnie podsumowała pierwszy miesiąc budowy. Poniżej fragmenty komunikatu z prac:  

Minął pierwszy miesiąc budowy Nowej Bulońskiej Północnej. W tym okresie prace skupiały się na uporządkowaniu terenów zielonych. Nastąpiła także zmiana organizacji ruchu.  

Aby możliwa była realizacja tak dużej inwestycji, jaką jest budowa nowej linii tramwajowej, konieczne było uporządkowanie terenów zielonych. Inwestycja realizowana jest w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID). Dodatkowym elementem określającym stan przyrodniczy przedsięwzięcia jest Raport Środowiskowy (zbiór informacji określających wszelkie aspekty związane ze środowiskowymi skutkami realizacji budowy). Niezbędne decyzje środowiskowe pozyskano od Wydziału Środowiska UMG w grudniu 2014 r., a od Wydziału Architektury i Urbanistyki UMG w grudniu 2016 r.  

Zgody i decyzje RDOŚ

Na podstawie uzyskanych pozwoleń z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wykonawca usunął drzewa z niezasiedlonymi gniazdami. Przed wycinką ornitolog dokonał przeglądu określając brak lęgów w gniazdach.

Na terenie budowy występuje rokitnik, który jest krzewem chronionym. Wykonawca wystąpił do RDOŚ o pozwolenie na jego usunięcie, gdyż koliduje on z projektowaną trasą linii tramwajowej. Do czasu uzyskania decyzji, roślina została osłonięta i zabezpieczona. Poza obrębem inwestycji znajduje się zbiornik wodny, w którym występują ropuchy szare. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony płazów, wokół stawu pojawiły się specjalne płotki, uniemożliwiające dostanie się ropuch na teren prowadzenia robót.  

Niezależny nadzór przyrodniczy

Na wykonawcę w postępowaniu przetargowym nałożono także obowiązek nadzoru przyrodniczego, polegający na bieżącej ochronie fauny i flory oraz ich siedlisk i żerowisk w rejonie planowanych prac budowlanych.

W celu zapewnienia dodatkowej oceny podjętych przez Wykonawcę działań, DRMG ustanowi niezależny nadzór przyrodniczy. Zgodnie z podpisaną umową, Wykonawca będzie regularnie sporządzał raporty środowiskowe. Pierwszy z nich powstanie do końca czerwca. 

Czytaj też:
Budowa Nowej Bulońskiej ruszyła w czwartek! Podpisano umowę

Inwestycja jest częścią Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

Prace ziemne przy budowie ul. Nowej Bulońskiej
Prace ziemne przy budowie ul. Nowej Bulońskiej
zdj. Łukasz Ogrodziński/gdansk.pl


Budowa prowadzona jest głównie na obszarze dawnych ogródków działkowych, poza układem drogowy, jednak kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami. W maju wprowadzona została m.in. tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Kartuską.

Czytaj też: 
Uwaga kierowcy! Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Jabłoniowej

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska