• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Bulońska Północna. Trzeba przesunąć słup energetyczny, niewykluczone opóźnienie zakończenia inwestycji

Nowa Bulońska Północna. Trzeba przesunąć słup energetyczny, niewykluczone opóźnienie inwestycji

Na wyraźną prośbę mieszkańców osiedla sąsiadującego z budowaną tzw. Nową Bulońską Północną, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zgodziła się na przesunięcie jednego ze słupów energetycznych, który zamontowano w ramach realizowanej inwestycji. Takie działanie związane jest jednak z uregulowaniem wielu formalności, co może mieć przełożenie na termin zakończenia prac na budowie nowej drogi oraz torowiska.
22.10.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Niewykluczone, że tzw. ul. Nową Bulońską Północną pojedziemy na całym odcinku dopiero w przyszłym roku
Niewykluczone, że tzw. ul. Nową Bulońską Północną pojedziemy na całym odcinku dopiero w przyszłym roku
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Co ważne, spółka NDI, która jest wykonawcą robót, nie wystąpiła dotąd do DRMG z oficjalnym wnioskiem o zmianę terminu zakończenia prac drogowych. Oznacza to, że aktualnym, i obowiązującym, pozostaje termin, który wyznaczono na grudzień br.

- Niemniej jednak wykonawca sygnalizował, że z uwagi na konieczność przepięcia linii wysokiego napięcia, której przełożenie uzależnione jest od zewnętrznego operatora, mogą przedłużyć się prace na budowanej estakadzie - zaznacza Agnieszka Zakrzacka, kierownik Biura Komunikacji Społecznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

By móc zmienić lokalizację słupa linii wysokiego napięcia, uruchomiona została cała formalna procedura. Uzyskać trzeba niezbędne uzgodnienia, co obecnie wstrzymuje realizację robót ziemnych na budowanym wiadukcie, a tym samym opóźnia wykonanie na nim prac związanych z układaniem warstw nawierzchni drogowej i torowej.

- Przeniesienie linii wysokiego napięcia jest obecnie procedowane i może nastąpić dopiero po zakończeniu uzgodnień ze spółką Energa Operator. Obecnie czekamy na ustalenie terminu, w którym możliwe będzie przełączenie linii. Przeniesienie linii wysokiego napięcia warunkuje zakończenie prac na estakadzie, a co za tym idzie i termin udostępnienia całego układu drogowego - zaznacza Agnieszka Zakrzacka. - Dodatkowo reżim technologiczny narzuca, aby niektóre roboty wykonywać tylko w określonych warunkach atmosferycznych, przy odpowiedniej temperaturze, dlatego też prace na estakadzie zakończone zostaną wiosną przyszłego roku - dodaje.

 

Ten słup energetyczny zostanie przeniesiony
Ten słup energetyczny zostanie przeniesiony
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Miejsce przygotowane już pod nowy słup energetyczny
Miejsce przygotowane już pod nowy słup energetyczny
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Budowa linii tramwajowej i nowej drogi, nazywanej roboczo Nową Bulońską Północną, to jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie w Gdańsku. Jak zaznacza kierownik Zakrzacka, wykonawca robót realizuje prace zgodnie z określonymi w umowie terminami. Ten dotyczący zakończenia prac, zawarty w aneksie do umowy, został określony na maj 2020 roku.

- Dlatego nie możemy tu mówić o opóźnieniu, bo termin ten został już wcześniej wyznaczony w zawartym aneksie. Tam też jest wyznaczona data oddania do użytku linii tramwajowej i datę tę podtrzymujemy. W maju oddamy do użytku nową linię tramwajową, a układ drogowy będzie w głównej części przejezdny do końca roku 2019 - podkreśla Agnieszka Zakrzacka. - Trzeba też zauważyć, że część układu drogowego została oddana przed terminem, czyli dojazd do szkoły przy Jabłoniowej. Do końca tego roku przejedziemy również przez nowe odcinki w rejonie ulic: Myśliwska/Nowa Wołkowyska, Nowa Bulońska (planowane oddanie do użytkowania 30.11.2019) oraz odcinek pod trasą W-Z. Pozostałe układy drogowe (z wyłączeniem odcinka obiektu mostowego) będą przejezdne, ale z lokalnymi utrudnieniami.

 

Co obecnie dzieje się na placu budowy?

W poniedziałek, 21 października, ruch kołowy na fragmencie ul. Warszawskiej został przełożony na nowo wybudowany odcinek ul. Nowej Warszawskiej. Zmiana ta umożliwiła wykonanie ostatniej warstwy na nitce ul. Warszawskiej w kierunku Ujeściska.

Z kolei na zamkniętych odcinkach ulic Nowej Bulońskiej i Nowej Wołkowyskiej wykonywane są już prace wykończeniowe. Po ich zakończeniu rozpocznie się procedura odbiorowa.

 

Konieczność przeniesienia słupa energetycznego zablokowała obecnie prace na powstającej estakadzie nad Potokiem Siedleckim
Konieczność przeniesienia słupa energetycznego zablokowała obecnie prace na powstającej estakadzie nad Potokiem Siedleckim
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Przypomnijmy: na tzw. Nowej Bulońskiej Północnej powstaje dwutorowa linia tramwajowa o długości 2,6 km, która będzie przedłużeniem istniejącej linii tramwajowej od skrzyżowania ul. Bulońskiej i Myśliwskiej w kierunku ul. Jabłoniowej. Na trasie przecinać będzie m.in. ulice Stolema i Kartuską, a kończyć się będzie na wysokości skrzyżowania z ul. Warszawską i Jabłoniową. Wzdłuż nowej trasy zaplanowano cztery przystanki komunikacji miejskiej: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia". Poza tym powstanie węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy, tzw. "Węzeł Ujeścisko", wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo - autobusowy tzw. "Węzeł Zabornia".

Na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko" zbudowane zostaną zadaszone parkingi rowerowe, a nad potokiem Siedleckim powstanie most (drogowy, tramwajowy).

Nowa Bulońska Północna będzie jezdnią dwukierunkową o szerokości siedmiu metrów, z jednostronnym chodnikiem. Na całej długości, czyli 2,7 km drogi, powstanie również droga rowerowa z infrastrukturą towarzyszącą.

Dodatkowo w ramach inwestycji realizowana jest budowa i przebudowa odcinków ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną, w tym ulicy Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, a także łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, tzw. Nową Warszawską i tzw. Nową Jabłoniową.

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Projekt koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu.

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej pochłonie niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów