• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Bulońska Północna. Rok od rozpoczęcia budowy linii tramwajowej. FILM i ZDJĘCIA

Nowa Bulońska Północna. Rok od rozpoczęcia budowy linii tramwajowej. FILM i ZDJĘCIA

Minął rok od rozpoczęcia budowy Nowej Bulońskiej Północnej - jednaj z największych inwestycji prowadzonych obecnie na terenie Gdańska. Założeniem inwestycji jest usprawnienie komunikacji pomiędzy południowymi dzielnicami Gdańska, a Piecki-Migowem, Wrzeszczem i Śródmieściem. Po 12 miesiącach możemy już mówić o wielu zamkniętych etapach prac. Inwestycję czekają też zmiany w układzie drogowym: powstanie rondo i zmieni się początek Nowej Politechnicznej.
03.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kwiecień 2019, budowa Nowej Bulońskiej Północnej
Kwiecień 2019, budowa Nowej Bulońskiej Północnej
fot. Łukasz Ogrodziński/www.gdansk.pl

 

Na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Jabłoniowej powstaje 3 km linia tramwajowa wraz z układem drogowym i infrastrukturą towarzyszącą. Linia tramwajowa stanowić będzie przedłużenie istniejącej linii łączącej Piecki - Migowo z Siedlcami. Jej trasa przecinać będzie m.in. ulice Stolema oraz Kartuską i kończyć się będzie w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej.


Dwukierunkowa jezdnia, droga rowerowa, chodnik

Nowa Bulońska Północna to nie tylko linia tramwajowa, ale także sieć dróg i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja przewiduje budowę dwukierunkowej jezdni z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. W ramach zadania przebudowywane są także skrzyżowania ulic powiązanych z Nową Bulońską Północną, w tym z ul. Kartuską, Limbową oraz Stolema. Powstają także drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowywane są również łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową.

By ułatwić podróżnym możliwość przesiadki powstaje także węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów oraz węzeł przesiadkowy tramwajowo-autobusowy Zabornia.


ZOBACZ FILM Z BUDOWY

 


Zmiany w zakresie inwestycji: rondo i początek Nowej Politechnicznej

Obecnie procedowanych jest kilka dużych zmian, mających na celu udoskonalenie powstającej infrastruktury drogowej. Największa, a zarazem najważniejsza zmiana dotyczy docelowego układu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej, które początkowo zaprojektowano w formie ronda. Na etapie postępowania przetargowego zdecydowano, że optymalnym rozwiązaniem w tej lokalizacji będzie jednak skrzyżowanie skanalizowane, które zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a także poprawi płynności przejazdu. Zmianie ulegnie również przewidziany w projekcie budowy Nowej Bulońskiej Północnej początek Nowej Politechnicznej tzw. Trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz.

W projekcje realizowanej obecnie linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna, na wysokości skrzyżowania z ul. Nową Wołkowyską, zaplanowano rozjazd tramwajowy dla przyszłej Nowej Politechnicznej. Na etapie sporządzenia wielowariantowej koncepcji dla budowy tramwaju Nowa Politechniczna, wykazano jednak, że bardziej optymalnym rozwiązaniem będzie połączenie Nowej Politechnicznej z istniejącą już linią tramwajową Piecki Migowo, na wysokości przychodni Morena. Dlatego też przy budowie Nowej Bulońskiej Północnej zrezygnowano z budowy dodatkowego rozjazdu w realizacji Nowej Bulońskiej Północnej, w okolicy skrzyżowania z Nową Wołkowyską.

Budowa Nowej Bulońskiej Północnej. Inwestycja wykonana już w 70. procentach!


To nie jedyna inwestycja w tej okolicy

Nowa Bulońska Północna to nie jedyna inwestycja miejska realizowana obecnie na granicy Jasienia i Ujeściska. We wrześniu ubiegłego roku przy ul. Lawendowe Wzgórze otwarte zostało przedszkole, tuż obok którego powstaje nowoczesny gmach szkoły podstawowej przewidziany dla ok. 700 uczennic i uczniów. Pierwszy dzwonek zabrzmi tu już 2 września. Aby skomunikować powstające Centrum Edukacyjne z istniejącą infrastrukturą drogową, równolegle do budowy linii tramwajowej, prowadzone są prace związane z budową układu drogowego umożliwiającego bezpośredni dojazd do placówek. Początkowe założenia zakładały jedynie budowę układu drogowego, a linia tramwajowa Nowa Bulońska Północna miała kończyć się w pobliżu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej.

Po analizach możliwości finansowych, miasto zdecydowało jednak by przedłużyć powstającą linię tramwajową o odcinek ok. 320 m, tak aby umożliwić dojazd tramwajem niemalże pod budynek szkoły i przedszkola. Dodatkowo, by zapewnić połączenie szkoły z okolicznymi osiedlami, jeszcze w tym roku powstanie przejście pieszo – rowerowe łączące Centrum Edukacyjne z osiedlami przy ul. Porębskiego. Miasto przygotowuje się również do zagospodarowania terenu pomiędzy szkołą, a ul. Lawendowe Wzgórze. Przetargi na te zadania zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu czerwca.

Za gmachem szkoły, trwa natomiast przebudowa rowu melioracyjnego, mającego kluczowy wpływ na odwodnienie powstającej w tym rejonie infrastruktury. Przebudowa ma na celu odprowadzenie wód opadowych z ul. Nowej Warszawskiej, Jabłoniowej i Nowej Bulońskiej Północnej. Oprócz regulacji rowu, przebudowany jest także odcinek koryta potoku Oruńskiego, wykonana została również droga eksploatacyjna, która stanowić będzie dodatkowe połączenie umożliwiające dotarcie do Centrum Edukacyjnego od strony zbiornika.


Układ drogowy jeszcze w tym roku, tramwaj w połowie przyszłego

Realizacja tak wielu znaczących dla miasta inwestycji w jednej lokalizacji, wymaga szczególnej koordynacji i określania terminowych priorytetów. Kluczowym terminem jest 1 września i rozpoczęcie roku szkolnego. Z uwagi na termin otwarcia szkoły podstawowej i konieczność zapewnienia dojazdu do placówki, harmonogram wszystkich realizowanych przez miasto inwestycji w tej okolicy, został podporządkowany do rozpoczęcia roku szkolnego.

Termin oddania układu drogowego od skrzyżowania ul. Jabłoniowej z Warszawską w kierunku Centrum Edukacyjnego przewidziano na koniec lipca, tak by umożliwić przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego.

Zapewnienie przejazdu w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej w kierunku al. Armii Krajowej planowane jest na koniec sierpnia br. Dojście do Centrum Edukacyjnego z ul. Porębskiego gotowe będzie późną jesienią. Natomiast, przejezdność całego układu drogowego powstającej Nowej Bulońskiej Północnej, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Jabłoniowej planowana jest na koniec roku 2019 r. Tramwajem z Moreny na Jasień pojedziemy zaś w połowie 2020 roku. Inwestycja związana z budową linii tramwajowej Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią opracowanego przez Miasto Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.


Jak postępowały prace na budowie Nowej Bulońskiej Północnej - zdjęcia 

sierpień 2018 roku

- paździenik 2018 roku

- grudzień 2018 roku

- marzec 2019 roku

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów