• Start
  • Wiadomości
  • Nauczyciele i absolwenci szkół pedagogicznych spotkali się na zjeździe

Nauczyciele i absolwenci szkół pedagogicznych spotkali się na zjeździe

“Ocalić od zapomnienia” to hasło Pierwszego Zjazdu Nauczycieli i Absolwentów Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego im. Marii Konopnickiej w Gdańsku. W sobotę, 21 października, spotkali się w budynku swojej dawnej szkoły wychowankowie i pedagodzy, by wziąć udział m.in. w uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej istnienie szkół pedagogicznych w Gdańsku.
21.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Pierwszy Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego im. Marii Konopnickiej w Gdańsku odbył się w XIX LO przy ul. Pestalozziego

Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskie mieściły się w tym samym budynku przy ulicy Pestalozziego 11/13 w Gdańsku, w którym już w październiku 1945 roku rozpoczęło działalność najpierw Liceum Pedagogiczne, a następnie Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli. Inicjatorki zjazdu - Józefa Siudaczyńska-Babicz i Jadwiga Zielińska chciały upamiętnić także swoje poprzedniczki, stąd pomysł tablicy pamiątkowej poświęconej czterem szkołom pedagogicznym działajacych przed laty w Gdańsku.

Uroczyste wmurowanie tablicy, której fundatorem jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, odbyło się w lipcu 2017 roku, a w sobotę, 21 października, podczas zjazdu tablica została uroczyście odsłonięta.

Zjazd został zorganizowany przy współpracy Krzysztofa Tryniszewskiego dyrektora XIX LO im. Mariana Mokwy, które dziś mieści się w budynku dawnych szkół pedagogicznych. Honorowy patronat nad Pierwszym Zjazdem Absolwentów i Nauczycieli Studium Wychowania Przedszkolnego i Studium Nauczycielskiego im. Marii Konopnickiej w Gdańsku objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Szkoły pedagogiczne zamknięto 25 lat temu, lecz mimo tego nadal żyją w pamięci tych, którzy je tworzyli, rozwijali, wypracowali sukcesy, budowali etos zawodu nauczycielskiego. Z okazji zjazdu powstała okolicznościowa publikacja na temat ważnych szkół pedagogicznych SWP i SN im. Marii Konopnickiej, które przez wiele lat przygotowywały kadry pedagogiczne do przedszkoli i nauczania początkowego w szkołach nie tylko województwa pomorskiego.


Tablica upamiętniająca istnienie czterech szkół pedagogicznych, które działały w budynku dzisiejszego XIX LO w Gdańsku

- Na prośbę Komitetu Organizacyjnego swoje refleksje i przemyślenia dotyczące doniosłości etosu zawodu nauczycielskiego napisali dyrektorzy, pedagodzy i absolwenci tych szkół - mówi Marzena Mańkowska z Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. - Publikacja w kilku rozdziałach przedstawia obraz szkół i ich dokonań: „Historia Przypomina”, „Nauczyciele - Przyjaciele”, „Oto Wy - Strażnico nasza”to rozdziały poświęcone absolwentom, są też takie które po prostu ożywiają ducha przeszłości. Wszystkie materiały, do których Komitet Organizacyjny miał dostęp, zostały wykorzystane w okolicznościowej publikacji pt. „Ocalić od zapomnienia” i na dołączonej do niej płycie multimedialnej pod tym samym tytułem. Film został opracowany na podstawie zdjęć z kronik szkolnych i zdjęć ze zbiorów prywatnych.

Pamiątki po czterch działających w Gdańsku szkołach zostaną przekazane do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku aby upowszechnić dorobek szkół poprzez włączenie zdygitalizowanych zbiorów w zasoby cyfrowe Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania