Naprawić dzielnice. Podpowiedz, gdzie i co rewitalizować

Są duże szanse, że gmina Gdańsk doprowadzi w najbliższych latach do rewitalizacji najbardziej zdegradowanych części miasta. Od poniedziałku, 25 stycznia, ruszają w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami. Przyjdź na spotkanie, zgłoś wniosek lub uwagę albo wypełnij internetową ankietę.
( Publikacja: 25.01.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prace rewitalizacyjne na Łąkowej rozpoczęły się w 2014 r.

- Jeśli nie teraz, to za pięć lat już na pewno nie - mówią w gdańskim magistracie.

Chodzi o możliwość uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Rewitalizacja jest jednym z zadań, które mogą być objęte takim wsparciem. Jednak potężny strumień środków pomocowych, jakie płyną z UE do Polski nieodwołalnie skończy się w 2022 r. Gdański samorząd nie będzie w stanie o własnych siłach szybko i skutecznie pomóc zdegradowanym obszarom miasta.

- Rewitalizacja to nie jest tylko inwestycja: odnowienie ulic, domów, infrastruktury - tłumaczy Ewa Pielak, szefowa Referatu Rewitalizacji w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Mówimy o potrzebie przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, a więc rewitalizacja to są także, a nawet przede wszystkim działania społeczne. Mają one prowadzić do tego, że na danym obszarze będzie się dobrze mieszkało, wzrośnie zainteresowanie ze strony nowych inwestorów, a samo miejsce stanie się na tyle atrakcyjnym punktem na mapie miasta, że będą chcieli tam zaglądać turyści.

Zdaniem Ewy Pielak to gdańszczanie z innych dzielnic oczywiście staną się w tej sytuacji pierwszymi “turystami”, bowiem znajdą na rewitalizowanym obszarze ciekawe dla siebie imprezy, lokale czy choćby miejsca, w których po prostu miło jest pospacerować. Takie efekty pojawiły się już w mieście przy okazji wcześniejszych działań rewitalizacyjnych: W Letnicy, Dolnym Wrzeszczu i na Dolnym Mieście, gdzie korzystne wrażenie po remoncie kapitalnym robi przede wszystkim ul. Łąkowa.


Czas do 4 marca

Czy to samo da się zrobić z innymi obszarami zdegradowanymi?

W rozpoczętych właśnie konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy gdańszczanie. Konsultacjom został poddany projekt uchwały w którym wskazano 9 obszarów zdegradowanych, a  z których 5 jako obszary do rewitalizacji. Do obszarów zdegradowanych zaliczono: Biskupią Górkę (ze Starym Chełmem i Oruńskim Przedmieściem), Dolne Miasto (z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem), Nowy Port (z Twierdzą Wisłoujście i Letnicą), Orunię, Stogi Mieszkaniowe, Brzeźno - osada rybacka, Przeróbkę Mieszkaniową, Angielską Groblę i Dolny Wrzeszcz (rejon Wajdeloty, Wyspiańskiego).

... latem 2015 r. mieszkańcy mogli się już cieszyć z bardzo dobrej jakości jezdni i chodników, a także odnowionych elewacji kamienic. Z okazji oficjalnego oddania inwestycji do użytku zorganizowano festyn.

Wyznaczono trzy terminy spotkań konsultacyjnych:

2 lutego, o godz. 18, w sali wystawowej CSW “Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 (Dolne Miasto)

4 lutego, o godz. 18, w auli Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Wyzwolenia 6A (Nowy Port)

8 lutego, o godz. 18, w sali kinowej Klubu “Żak” przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 (Wrzeszcz)

Podczas spotkań obecni będą specjaliści z Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Biura Rozwoju Gdańska. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli zgłosić uwagi, wnioski do granic zaproponowanych w projekcie uchwały oraz wypełnić papierową ankietę, która pomoże w ustaleniu priorytetów rewitalizacyjnych, jakie stoją przed miastem.

Co jeśli ktoś jest zainteresowany poprawą jakości życia w najbardziej zaniedbanych dzielnicach miasta, ale nie może przyjść na spotkanie? Magistrat przygotował specjalną internetową ankietę, którą należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w dniach od 25 stycznia do 4 marca 2016 r.

Ankieta - sprawdź TUTAJ - wymaga trzech odpowiedzi na poruszane zagadnienia. Jedno z nich składa się z kilku podpunktów, w związku z czym potrzebny tu będzie nieco większy wysiłek respondenta. Według organizatorów konsultacji wypełnienie ankiety nie powinno zabrać przeciętnie więcej niż 5 minut.

Punkt 1. stanowi pytanie o obszary, które powinny być najpilniej poddane rewitalizacji. Każdy może zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi. Do wyboru jest pięć obszarów.

Punkt 2. zawiera dziewięć mapek z obszarami zdegradowanymi i dotyczy pytania, czy należy w jakikolwiek sposób zmienić granice tych obszarów.

Punkt 3. to pytanie, czy mieszkasz w którymś z obszarów zdegradowanych.

Przykładem dobrze przeprowadzonej rewitalizacji jest gdańska Letnica.Następne kroki

Skąd wiadomo, ile jest takich miejsc, które mieszczą się w definicji obszaru zdegradowanego? Zostały określone przez znawców tematu, na podstawie wieloaspektowych analiz, w których uwzględniono m.in.: stopę bezrobocia, poziom ubóstwa, jakość edukacji, zagrożenie przestępczością, udział mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym, a także stan budynków, infrastruktury czy kondycja przedsiębiorstw w danym rejonie. Wnioski - ze wstępnym wskazaniem na 9 obszarów zdegradowanych - zapisane zostały w dokumencie pt.: “Delimitacja obszarów zdegradowanych Gdańsk 2015”.

Konsultacje mają sprawdzić, czy w odczuciu mieszkańców trafnie określono obszary zdegradowane miasta - i w razie potrzeby możliwe będzie naniesienie korekt.

Następnym krokiem ma być uchwała Rady Miasta Gdańska, która zatwierdzi ostateczną liczbę i zasięg obszarów zdegradowanych. Możliwe wówczas stanie się sporządzenie Gminnego Planu Rewitalizacji.

Letnica. Mieszkańcy doceniają korzystne zmiany w ich okolicy. Dbają o to, by wyremontowane domy, ulice, podwórka i nowe place zabaw nie były niszczone przez wandali.


Najprawdopodobniej w połowie 2016 r. odbędzie się druga tura konsultacji z mieszkańcami - w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Na każdym z obszarów odbędą się warsztaty i spacery badawcze, a także konkursy plastyczne i fotograficzne. Efektem tych spotkań ma być “wypracowanie kierunków działań służących wyprowadzeniu obszarów ze stanu kryzysowego”.

Współpraca: Ewa Zajko (Biuro Rozwoju Gdańska)