• Start
  • Wiadomości
  • Największe rondo w Gdańsku już imienia Tadeusza Mazowieckiego

Największe rondo w Gdańsku już imienia Tadeusza Mazowieckiego

- Pewnie Tadeusz patrzy na nas z góry - mówił Paweł Adamowicz prezydent Gdańska podczas uroczystości nadania imienia Tadeusza Mazowieckiego rondu turbinowemu w Letnicy. - Chyba nie najlepiej się czuje ze swoim dystansem do takich uroczystości, ale obecność tak zasłużonych postaci w przestrzeni publicznej Gdańska jest potrzebna.
31.08.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tablica  z nazwiskiem patrona ronda już jest. Od l.: Bogdan Oleszek przewodniczący RMG, Aleksander Hall, Katarzyna Mazowiecka wnuczka patrona, prezydent Paweł Adamowicz


Największe i najnowocześniejsze rondo w Gdańsku mieści się na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Wielopole, w pobliżu Stadionu Energa Gdańsk, przy wyjeździe z tunelu pod Martwą Wisłą. Decyzję o nadaniu mu imienia Tadeusza Mazowieckiego podjęli gdańscy radni na wniosek prezydenta Gdańska i Pracodawców Pomorza podczas sesji RMG w kwietniu 2016 roku, 31 sierpnia uroczyście odsłonięto tablicę z nazwiskiem patrona ronda turbinowego w Letnicy.

W uchwale radnych czytamy: "Tadeusz Mazowiecki w sierpniu 1980 r. był wśród inicjatorów apelu polskich intelektualistów wspierających strajkujących w Gdańsku robotników i wraz z Bronisławem Geremkiem zawiózł ten apel do Stoczni. Poproszeni przez Lecha Wałęsę o pomoc doradczą utworzyli Komisję Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. Mazowiecki został jej przewodniczącym. Odegrał wielką rolę w poszukiwaniu formuł i zapisów, które znalazły się w kluczowych punktach Porozumienia Sierpniowego”.

- Dla nas Tadeusz Mazowiecki był symbolem odrodzenia, powrotu do demokracji, wolnej gospodarki, przynależności Polski do narodów Europy - mówił prezydent Adamowicz. - Do czegoś sprawdzonego, co się dobrze kojarzy.

- Na pewno wśrod tych, którzy się przyczynili do odzyskania niepodległości Polski był właśnie Tadeusz Mazowiecki - wspomiał Aleksander Hall minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. - To był też człowiek, który sobie cenił związek z Gdańskiem i w historii tego miasta odegrał wielką rolę, choćby przez udział w sierpniowym strajku. Był przewodniczącym komisji eksperckiej i miał swój wkład w formułowanie porozumień sierpniowych.

Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 r. w Płocku, zmarł 28 października 2013 roku w Warszawie. Był pierwszym polskim niekomunistycznym premierem po II wojnie światowej, działaczem "Solidarności" (któremu Związek powierzył funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”), współtworzył i kierował Unią Demokratyczną, a następnie Unią Wolności (do 1995 roku).

- Tadeusz Mazowiecki mówił, że możemy się spierać, ale nie możemy pozwolić się nienawidzić - dodał Aleksander Hall. - Ta lekcja jest szczególnie ważna w obecnych czasach, kiedy jest tyle agresji, braku szacunku dla człowieka, dla politycznego przeciwnika. 

W uroczystości udział wzięła delegacja uczniów Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku oraz przedstawiciele Szczepu "Bór" 99. Gdańskiej Drużyny Wędrowniczej ZHP "Leniwce".

Rondo w Letnicy od 31 sierpnia 2016 r. nosi imię Tadeusza Mazowieckiego

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska