• Start
 • Wiadomości
 • Nagrody za opiekę i walkę o zdrowie. Pracownicy gdańskiej ochrony zdrowia wyróżnieni

Nagrody za opiekę i walkę o zdrowie. Pracownicy gdańskiej ochrony zdrowia wyróżnieni

W poniedziałek, 25 października, Aleksandra Dulkiewicz wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia. Przyznawane są one za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. W tegorocznej XIII edycji uhonorowano siedem osób: przyznano pięć gratyfikacji finansowych oraz dwa wyróżnienia honorowe.
( 25.10.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W tym roku nagrodzono i wyróżniono siedem osób. W minionych dwunastu edycjach uhonorowano 59 kobiet i 18 mężczyzn
W tym roku nagrodzono i wyróżniono siedem osób. W minionych dwunastu edycjach uhonorowano 59 kobiet i 18 mężczyzn
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

- Przez ostatni rok zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo ochrona zdrowia jest bliska każdemu z nas. Chyba nie ma osoby, która nie musiałaby się zetknąć z osobami pracującymi w tym zawodzie w trakcie epidemii. Tym bardziej cieszę się, że konsekwentnie w Gdańsku nagradzamy osoby, które nie tylko wypełniają swoje obowiązki służbowe, ale mają wyjątkowe podejście do pacjęta. Z całego serca dziękuje za to poświęcenie na rzecz wszystkich mieszkańców naszego miasta - mówiła podczas wręczania nagród Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nagroda stanowi okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników ochrony zdrowia, umożliwia także publiczne wyrażenie uznania przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

Lista nagrodzonych:

Nagrodę główną w wysokość 10 000 zł otrzymała Katarzyna Gajda – pielęgniarka, magister administracji, pracująca od 38 lat, obecnie Pielęgniarka Oddziałowa na Izbie Przyjęć w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Wcześniej, przez dwanaście lat była zatrudniona w charakterze Pielęgniarki Oddziałowej na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Zespół pracowników Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego pod jej kierownictwem przyjął w czasie epidemii Covid przeszło tysiąc chorych.

Cztery wyróżnienia w wysokości 5 000 zł otrzymały:

Monika Gardelik – pielęgniarka z 30 letnim stażem, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, zatrudniona w Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Jest pielęgniarką z dużym doświadczeniem zawodowym. Zawsze służy innym pomocą. Kompetentna, ciesząca się autorytetem i uznaniem. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, co wykorzystuje w codziennej pracy z pacjentami.

Barbara Jankowska – magister pielęgniarstwa, staż pracy: 31 lat. Zatrudniona w Poradni Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego Dorosłych w Warunkach Domowych przy Szpitalu im. M. Kopernika. Świadczy pomoc pacjentom w szpitalu, poradni i domu. Jest osobą stale doszkalającą się, uczestniczy w licznych zjazdach i konferencjach towarzystw żywieniowych.

Beata Papiernik – dr nauk o zdrowiu, specjalizacja Psychologia Kliniczna kierunek Neuropsychologia, pielęgniarka, staż pracy: 25 lat. Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Hospicjum Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Współpracowała z ośrodkami pomocy społecznej, uczestniczyła m. in. w realizacji projektów Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Brała udział w projekcie MOPR w Gdańsku: „Systematycznie do celu” jako asystent osoby chorej i zaburzonej psychicznie.

Katarzyna Wawrzyniak – magister pielęgniarstwa, staż pracy: 32 lata. Jest współorganizatorem i Pielęgniarką Oddziałową pierwszego w Szpitalu Dziecięcym Polanki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz jedynej na Pomorzu Respiratoroterapii Domowej dla Dzieci. Pracując na rzecz cierpiących dzieci bardzo wspiera ich rodziny poprzez przygotowanie ich do specjalistycznej opieki w domu.

Jednocześnie, w związku z podejmowanymi działaniami z zakresu zapobiegania i leczenia COVID uhonorowano pozafinansowymi wyróżnieniami:

Aldonę Kaizer – pielęgniarkę zatrudnioną w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, staż pracy: 36 lat. W okresie najwyższych wskaźników zachorowań na COVID zarządzała dwoma oddziałami na 138 łóżek, do których w trakcie trwającej ciągle epidemii przyjęto dotychczas 1 965 pacjentów. Po czasie pracy na oddziale czynnie uczestniczyła i uczestniczy w Programie Szczepień przeciwko Covid-19.

Annę Lignowską - magister pielęgniarstwa, zatrudnioną w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jako zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Pielęgniarstwa, staż pracy: 31 lat. Naczelna Pielęgniarka UCK. W momencie wybuchu pandemii COVID brała udział w uruchomieniu oddziałów buforowych na terenie szpitala i koordynowała pracę tych jednostek. Czynnie angażowała się w uruchomienie oddziałów COVID, które powołano w strukturach UCK w czasie pandemii oraz w poszerzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym o 18 miejsc dla likwidowanego w związku z pandemią ZOL-u przy Szpitalu Zakaźnym.

Dotychczasowe wyróżnienia

W minionych dwunastu edycjach przyznano ogółem 77 nagród finansowych, w tym 16 głównych:

Uhonorowano dotychczas 59 kobiet i 18 mężczyzn:

 • 34 lekarzy i lekarek różnych specjalizacji oraz stopni naukowych,
 • 33 pielęgniarek różnych specjalności,
 • 6 położnych,
 • 2 lekarzy stomatologów,
 • 1 ratownika medycznego,
 • 1 fizjoterapeutę

Nagrody główne przyznano dotychczas 10 kobietom i 6 mężczyznom:

 • 8 pielęgniarkom,
 • 8 lekarzom i lekarkom

Zasady przyznawania nagrody

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w 2021 roku dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta mogła otrzymać osoba, która:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach gdańskiej ochrony zdrowia,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wnioski mogły składać:

 • organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (np. szpitale, przychodnie, zakłady opiekuńczo – lecznicze),
 • grupy co najmniej 15 pacjentów (za pośrednictwem ww. organów zarządzających),
 • Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska.