• Start
  • Wiadomości
  • Nagrody im. Lecha Bądkowskiego trafiły do najlepszych: społecznika, darczyńcy i organizacji pozarządowej

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego trafiły do najlepszych: społecznika, darczyńcy i organizacji pozarządowej

Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 2018 otrzymała Agnieszka Buczyńska, tytuł Gdańskiego Darczyńcy Roku 2018 otrzymał Julian Pawlukiewicz. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki zostało laureatem nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2018.
02.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Laureaci nagród im. Lecha Bądkowskiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
Laureaci nagród im. Lecha Bądkowskiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz (w środku). Od lewej Natalia Siuda-Piotrowska i Monika Hinc z Up Foundation, Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu, Julian Pawlukiewicz z JohnyBros, Marcin Bildziuk ze Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki i Gosia Zamorska-Misztal z Fundacji Generacja
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

- Wpłynęło do nas bardzo dużo wniosków - powiedziała Izabela Chorzelska, przewodnicząca kapituły nagrody -  Obradowało nam się wyjątkowo zgodnie, najwięcej wniosków dotyczyło organizacji pozarządowych.

Córka Lecha Bądkowskiego Sławina Kosmulska powiedziała, że jej ojciec bardzo przyczynił się do tego, co się wydarzyło w 1989 roku, choć tego czasu nie dożył.

- Wychował zastęp działaczy gotowych do pracy społecznej i samorządowej - powiedziała Sławina Kosmulska. - Najlepszym uczniem ojca był prezydent Paweł Adamowicz.

Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Nagrody są formą docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w Gdańsku i ich promowania.

Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz dla Gdańskiego Społecznika Roku odbyła się po raz 18-ty.  Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 2018 otrzymała Agnieszka Buczyńska, Gdańskiego Darczyńcy Roku 2018 otrzymał Julian Pawlukiewicz. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki zostało laureatem nagrody im. L. Bądkowskiego za rok 2018.

Przyznano też dwa wyróżnienia dla Fundacji Generacja i Fundacja UpFoundation. Nagrody wręczono w pierwszy dzień obchodów Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, uroczystość odbyła się w Hali Debat w Strefie Społecznej, przy Sali BHP obok Europejskiego Centrum Solidarności.

- W 2018 roku obchodziliśmy 10- lecie działań w Nowym Porcie - powiedział Marcin Bildziuk, prezes zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki. - Nasze główne dokonanie Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie powołaliśmy w 2009 roku. Mnóstwo się w nim dzieje. Dzięki nagrodzie będziemy mogli realizować kolejne pomysły.

Następny nagrodzony Julian Pawlukiewicz, prezes firmy Johnny Bros, wspierającej gdańskie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza dziękując za nagrodę  podkreślił, że ma osobisty dług wobec Gdańska, gdańszczan.

O Agnieszce Buczyńskiej prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu prezydent Dulkiewicz powiedziała że jest jedną z osób tworzących podstawy wolontariatu w Gdańsku. - Pamiętam Twoje zaangażowanie w 2012 roku - powiedziała prezydent Dulkiewicz. - Przygotowywanie miasta do Euro. Dziękuję, że możemy być z tyloma organizacjami.

- To dla mnie wyjątkowo ważne, że mogłam przyłożyć się do organizacji tej przestrzeni w mieście - mówiła wzruszona Agnieszka Buczyńska. - Wiem, że Gdańsk to wspólnota. Kocham Was.

 

Nagrodzeni 

 

Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

nagroda dla główna Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki
nagroda dla główna Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Nagrodę przyznano za umiejętnie łączenie organizacji wartościowych wydarzeń artystycznych z działalnością prospołeczną. Przyczynienie się do rozwoju i promocji Gdańska w wielu obszarach nie tylko kultury i sztuki, ale również integracji i animacji  lokalnej społeczności oraz świadczenia usług społecznych. Całokształt działalności na przestrzeni 10 lat budzi uznanie i sympatię całej rzeszy młodych i dorosłych mieszkańców Gdańska. Organizacja zrzesza interdyscyplinarną grupę artystów, animatorów kultury. Celem organizacji jest rozwój członków, promocja ich twórczości, kształcenie i wychowywanie odbiorców oraz twórców kultury i sztuki przez prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, starszych wiekiem. Prowadzi integrację i animację lokalnej społeczności oraz działalność rewitalizacyjną przez działania związane ze sztuką i edukacją kulturalną jako formy włączania społecznego. Działalność  Stowarzyszenia na terenie Nowego Portu koncentruje się wokół prowadzonego przy ulicy Wyzwolenia 49 Domu Sąsiedzkiego w Nowym Porcie. W 2018 r. stowarzyszenie wspólnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury zainicjowało cenną współpracę w ramach akcji ,,Dom Kultury wraca do Nowego Portu''. Dzięki tej inicjatywie udało się zorganizować liczne wydarzenia w Dzielnicy np. warsztaty, spektakle teatralne, koncerty skierowane do młodszych i starszych wiekiem mieszkańców Nowego Portu.

 

Fundacja Generacja

wyróżnienie dla Fundacji Generacja
wyróżnienie dla Fundacji Generacja
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Powstała w 2013 roku, propaguje i wdraża dobre praktyki w zakresie integracji grup społecznościowych oraz międzypokoleniowych. Przez swoje działania dla mieszkańców Gdańska przyczynia się do uświadomienia mieszkańcom, że najbliższe otoczenie może być przestrzenią kreacji, otwierania się mieszkańców na nowe formy działań kulturotwórczych, aktywizacji kulturalnej społeczności lokalnej, przełamania stereotypów myślowych, dotyczących dzieci wykluczonych społecznie przyczyniając się do otwarcia na kontakt z nimi i lepsze poznanie ich potrzeb. W ramach działań wolontaryjnych fundacja zrealizowała warsztaty dla takich organizacji jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej oraz włączyła się zbiórkę na rzecz Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt w Jelonkach, propagując w ten sposób postawę odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Fundacja zawiązując partnerstwa publiczne i prywatne doskonale wykorzystuje lokalny potencjał poszczególnych dzielnic. Aktywizuje mieszkańców i współpracuje z szerokim wachlarzem instytucji na rzecz edukacji kulturalnej Gdańszczan.

 

Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation

wyróżnienie dla Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation
wyróżnienie dla Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Od 2011 roku wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lokalnie w Gdańsku, jak i na obszarze całego Pomorza. Aktywnie działa na rzecz upowszechniania idei współpracy międzysektorowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od 8 lat fundacja z powodzeniem realizuje wiele działań o zasięgu regionalnym. O ich skuteczności świadczy fakt, że do współpracy udało się pozyskać dużych partnerów ze świata biznesu, m.in. LPP S.A., Polpharma S.A., Farm Frites Poland, Grupa Lotos SA czy Energa SA Efektem tych działań są m.in.: Forum Inicjowania Rozwoju, Fundusz Inicjowania Rozwoju, L.okalne Fora Międzysektorowe, Konkurs „Firma zaangażowana społecznie” pomorskiego sektora MŚP oraz Gala Zaangażowanego Biznesu w Gdańsku– dotychczas odbyły się dwie edycje konkursu. Jego celem było wyłonienie najlepiej wdrożonych praktyk z zakresu CSR. Fundacja mocno wspiera także rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Gdańsku realizując działania skierowane do lokalnych aktywistów społecznych/przedstawicieli organizacji pozarządowych: Kuźnia Liderów Gdańskich NGO; Centrum Inicjowania Rozwoju; INNaczej Fundusz Innowacji Społecznych.

 

Darczyńca Roku

nagroda Gdański Darczyńca Roku dla Juliana Pawlukiewicza
nagroda Gdański Darczyńca Roku dla Juliana Pawlukiewicza
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Nagrodę w kategorii Darczyńcy Roku 2018 (nagroda honorowa) otrzymał Julian Pawlukiewicz – prezes JohnyBross Sp. z o.o., firmy z branży IT, osoba wyjątkowo zaangażowanej społecznie. W tym roku, w uznaniu kilkuletnich zasług, firma otrzymała tytuł Honorowego Filantropa Fundacji Hospicyjnej. Dzięki jego życzliwości firma wspiera fundację w wielu informatycznych kwestiach, w tym szczególnie ważnej i kosztownej - dotyczącej pozycjonowania stron www.fundacjahospicyjna.pl oraz www.opiekunrodzinny.pl. Od 2015 roku, dzięki hojności J. Pawlukiewicza, podopiecznym Fundacji Hospicyjnej przekazana została suma ponad 120 tys. złotych.

 

Społecznik Roku

nagroda Gdański Społecznik Roku dla Agnieszki Buczyńskiej
nagroda Gdański Społecznik Roku dla Agnieszki Buczyńskiej
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrodę w kategorii Społecznika Roku 2018 (nagroda rzeczowa) przyznano Agnieszce Buczyńskiej – prezesce Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, członkini Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Gdańskiej Rady Seniorów, specjalistce w dziedzinie wolontariatu, aktywności obywatelskiej i budowania partnerstw międzysektorowych. Na przełomie lat koordynowała szereg projektów społecznych finansowanych ze źródeł rządowych, samorządowych czy europejskich tj. „Synergia – system organizacji wolontariatu w Gdańsku”, „Gdański model wolontariatu seniorów w Gdańsku – krok 1”, „Gdańskie Centrum Wolontariatu” i wiele innych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu wolontariatu tj. motywacja wolontariuszy, zarządzanie wolontariuszami, wolontariat seniorów. W ramach swojej działalności opracowała nowy system pośrednictwa wolontariatu, wdrożyła i wypracowała narzędzia do budzenia aktywności społecznej seniorów w tym Gdański Fundusz Senioralny.

Dodatkowo wkładała ogromny wysiłek i strategiczne spojrzenie w rozwój wolontariatu, służąc swoim czasem prywatnym i dzieląc się wiedzą oraz doświadczeniem. Z entuzjazmem podejmuje się realizacji licznych inicjatyw, które mają istotny wpływ na rozwój gdańskiego sektora pozarządowego.

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy