• Start
 • Wiadomości
 • Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Nowy termin

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Nowy termin

Rozpoczęła się procedura składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019. W związku z epidemią koronawirusa termin składania wniosków został przesunięty z 31 marca na 29 maja 2020 roku.
10.02.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych za rok 2018
Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych za rok 2018 wraz z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 124/20 z dnia 5 lutego 2020 r. zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

 1. Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 2. Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 3. Gdańskiego Społecznika Roku

 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
  • ma w Gdańsku swoją siedzibę lub
  • działa na terenie Gdańska,
  • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
  • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska
  • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.
 3. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska - min. 10 osób.
 4. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 29 maja 2020 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 5. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia
 7. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat.

LISTA DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW


Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 323 68 46 lub adresem: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

/-/Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska


Do pobrania:

Zarządzenie 124_20 w sprawie ustanowienia Nagrody im. Lecha Bądkowskiego wraz z Regulaminem (2.4 MB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2019 (251.85 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 2019 (254.7 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 2019 (254.44 KB)

 

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024