• Start
 • Wiadomości
 • Czym jest i za co jest przyznawana w Gdańsku Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Czym jest i za co jest przyznawana w Gdańsku Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska w 2001 roku, aby uhonorować i podkreślić udział organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Od roku 2013 roku nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla Gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku. 
19.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku w siedzibie 'S' we Wrzeszczu. Tego dnia postanowiono tworzyć I ogólnopolski związek o nazwie 'Solidarność'. Na zdjęciu: przemawia Lech Bądkowski, obok siedzą Lech Wałęsa i Joanna Gwiazda
Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku we Wrzeszczu. Tego dnia postanowiono tworzyć I ogólnopolski związek o nazwie 'Solidarność'. Na zdjęciu: przemawia Lech Bądkowski, obok siedzą Lech Wałęsa i Joanna Gwiazda
Leszek Biernacki/KFP

 

- Lech Bądkowski był wielkim myślicielem, społecznikiem, mentorem i punktem odniesienia. Zarażał pracą społecznikowską - mówił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska podczas wręczania nagród im. Lecha Bądkowskiego w 2014 roku. - W XXI wieku takich ludzi nie mamy nazbyt wielu. Wręczenie nagrody jego imienia to bez wątpienia nasze gdańskie święto aktywnej obywatelskości.

Ideą nagrody jest docenienie społecznych działań gdańszczan z organizacji pozarządowych, ale i działających indywidualnie. To także uhonorowanie ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw. Prezydent Gdańska nadał imię Lecha Bądkowskiego dla najlepszych organizacji obywatelskich nieprzypadkowo. Ten wybitny gdańszczanin, żołnierz - odznaczony za waleczną postawę Orderem Virtuti Militari (w 1940 roku przez gen. Sikorskiego), obywatel - publicysta, pisarz, działacz polityczny i społeczny, negocjator Porozumień Sierpniowych w Gdańsku swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

Także dzięki niemu Gdańsk był jednym z pierwszych miast w Polsce, które rozpoczęło budowę społeczeństwa demokratycznego tworząc program współpracy organizacji pozarządowych z samorządem. Dziś na rzecz miasta działa ponad dwa tysiące organizacji pozarządowych.

 

Lech Bądkowski żołnierz Września 1939
Lech Bądkowski  jako żołnierz. Odznaczony za waleczną postawę Orderem Virtuti Militari (w 1940 roku przez generała Władysława Sikorskiego)
Fot. www.badkowski.pl

 

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego przyznawana jest w trzech kategoriach, w każdej mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody.

Gdańska Organizacja Pozarządowa 

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

 

Laureaci nagród im. Lecha Bądkowskiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz (w środku). Od lewej Natalia Siuda-Piotrowska i Monika Hinc z Up Foundation, Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu, Julian Pawlukiewicz z JohnyBros, Marcin Bildziuk ze Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki i Gosia Zamorska-Misztal z Fundacji Generacja
Laureaci nagród im. Lecha Bądkowskiego z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz (w środku). Od lewej Natalia Siuda-Piotrowska i Monika Hinc z Up Foundation, Agnieszka Buczyńska z Regionalnego Centrum Wolontariatu, Julian Pawlukiewicz z JohnyBros, Marcin Bildziuk ze Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki i Gosia Zamorska-Misztal z Fundacji Generacja
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

 

Ostatnie nagrody im. Lecha Bądkowskiego wręczono w czerwcu 2019 roku podczas obchodów “Święta Wolności i Solidarności” w Gdańsku. Zwycięzcy nagrodę otrzymali z rąk Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 2018 otrzymała Agnieszka Buczyńska, tytuł Gdańskiego Darczyńcy Roku 2018 otrzymał Julian Pawlukiewicz. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki zostało laureatem nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2018. Nagrody dla osób i organizacji pozarządowych za 2019 rok przyznane zostaną w 2020 roku. Konkurs zostanie ogłoszony z końcem stycznia 2020 roku. 


Dotychczasowi Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku:

 • 2000 r.  - Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
 • 2001 r. - Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków
 • 2002 r. - Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej "Wspólnota" oraz Hospicjum Pallotinum
 • 2003 r.- Hufiec ZHP "Gdańsk Śródmieście"
 • 2004 r. - Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA" oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników
 • 2005 r. - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
 • 2006 r. - Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gdańsku
 • 2007 r. - Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
 • 2008 r. - Stowarzyszenie Stara Oliwa
 • 2009 r. - Towarzystwo im. Fryderyka Chopina - Koło w Gdańsku
 • 2010 r. - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • 2011 r. - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • 2012 r. - Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
 • 2013 r. - Stowarzyszenie Morena
 • 2014 r. - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
 • 2015 r. - Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Sobieszewie 
 • 2016 r. - Fundacja Hospicyjna 
 • 2017 r. - Stowarzyszenie Rodzin PELIKAN

Dotychczasowi Laureaci Nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku: 

 • 2005 r. - Lech Kaźmierczyk
 • 2006 r. - Bogumiła Rydlewska
 • 2007 r. - Henryk Janikowski
 • 2008 r. - nie wyłoniono
 • 2009 r. - Piotr Dzik
 • 2010 r. - nie wyłoniono
 • 2011 r. - Barbara Piasecka-Johnson
 • 2012 r. - nie wyłoniono
 • 2013 r. - Justyna Zdunek
 • 2014 r. - Andrzej Stelmasiewicz
 • 2015 r. - brak nominacji 
 • 2016 r. - Wojciech Majewski
 • 2017 r. - Aleksandra  Kociałkowska

 Laureaci Nagrody Gdańskiego Społecznika Roku:

 • 2013 r. - Grzegorz Kozłowski
 • 2014 r. - Helena Turk
 • 2015 r. - Małgorzata Biernat 
 • 2016 r. - Iwona Karpińska
 • 2017 r. - Katarzyna Romanowska i Jakub Jastrzębski

Laureaci Wyróżnienia Młodzieżowego Społecznika Roku 

 • za 2015 r. - Jan Perucki 
 • za 2016 r. - Filip Górski
 • za 2017 r. - Gaja Jachlewska

 

Czytaj także:

Rok 2020 - Rokiem Lecha Bądkowskiego. Uchwalono podczas sesji Rady Miasta Gdańska

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego trafiły do najlepszych: społecznika, darczyńcy i organizacji pozarządowej

 

  

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku