• Start
 • Wiadomości
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie na najlepszą gdańską realizację architektoniczną

Kto dostanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie na najlepszą gdańską realizację architektoniczną

Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym - tej tematyce poświęcone będzie seminarium, które odbędzie się w czwartek, 3 listopada w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności. Tego dnia wręczone zostaną także nagrody w konkursie na najlepszą gdańską realizację architektoniczną.
( 03.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika
Baner zapowiadający to wydarzenie
UMG

 

Seminarium rozpocznie się o godzinie 11.15. Otworzą je: Piotr Grzelak, zastępca prezydena ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, prof. Lucyna Nyka, przewodnicząca Gdańskiej Rady Architektury, Politechnika Gdańska, prof. Wojciech Targowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska oraz Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wręczenie nagród, w czwartej już edycji konkursu, nastąpi na zakończenie seminarium, o godzinie 17.00. Przedstawiciele mediów mogą uczestniczyć zarówno w seminarium jak i uroczystości wręczenia nagród – nie obowiązuje akredytacja.

Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym

Współczesne procesy rozwoju miasta w wielu wypadkach wiążą się z przekształcaniem istniejących obszarów i struktur, również takich o walorach historycznych i kulturowych. Dotyczy to zarówno obszarów nie dotkniętych zniszczeniami wojennymi, dzielnic odbudowywanych w okresie powojennym, jak i przekształcanych współcześnie obszarów poprzemysłowych. Zgodnie z zasadą kształtowania miasta zwartego w tych przypadkach prowadzone są nowe inwestycje – zarówno wypełniające pustki po zniszczeniach wojennych, jak i zajmujące tereny wolne – w tym wykorzystywane wcześniej na rozmaite funkcje o charakterze tymczasowym. Z uwagi na szczególny charakter tych obszarów oraz pojawiające się wymogi związane z ochroną konserwatorską, inwestycje te wymagają szczególnej uwagi i wyważenia. Problemem jest brak jednoznacznie zdefiniowanej współczesnej teorii konserwatorskiej, co skutkuje dużą różnorodnością i proponowanych rozwiązań.

Celem seminarium jest dyskusja – w gronie zarówno specjalistów z obszaru ochrony zabytków jak i kreowania nowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych – na temat głównych kwestii i zagadnień wiążących się z kształtowaniem nowej architektury w zabytkowym środowisku miejskim. Podczas spotkania przedstawione zostaną poglądy obu środowisk, zarówno w odniesieniu do kwestii urbanistycznych jak i architektonicznych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na obszar historycznego śródmieścia Gdańska, przywołując zarówno ponad stuletnie spory o kształt architektoniczny tego obszaru, jak i wskazując na współczesne wyzwania projektowe. Do udziału zaproszeni zostali zarówno przedstawiciele środowiska konserwatorskiego jak i architektonicznego, reprezentowane przez Gdańską Radę Architektury. Seminarium ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Program seminarium

11.15-11.30      

OTWARCIE SEMINARIUM

 • Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji
 • Lucyna Nyka, przewodnicząca Gdańskiej Rady Architektury, Politechnika Gdańska
 • Wojciech Targowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska
 • Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

11.30-12.00

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OBRAD

 • Nihil novi sub sole, czyli o roli prasy codziennej okresu międzywojennego w poznaniu gdańskiej architektury i urbanistyki - dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański
 • O odbudowie i współczesnych przekształceniach śródmieścia Gdańska słów kilka - prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska

12.00–12.30     

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE 1

 • Rozważania o plombowaniu historycznych miast - prof. Monika Bogdanowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa

12.30–13.30     

SESJA PANELOWA 1

 • Kwestie urbanistyczne i wyzwania wiążące się z przekształcaniem struktur miejskich o charakterze zabytkowym

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

 • Ochrona konserwatorska zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Gdańska w kontekście nowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych - Tomasz Błyskosz, Dyrektor Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku

Uczestnicy panelu:

 • prof. Katarzyna Zielonko-Jung, Politechnika Gdańska
 •     prof. Sławomir Gzell, przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • prof. Magdalena Staniszkis, Politechnika Warszawska

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Architekci

13.30–14.30     

PRZERWA

14.30–15.00     

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE 2

 • Miasto i czas - prof. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska, Kuryłowicz Associates

15.00–16.00     

SESJA PANELOWA 2

 • Kwestie architektoniczne i wyzwania wiążące się z kształtowaniem nowych rozwiązań architektonicznych w strukturach zabytkowych

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

 • Współczesna architektura w kontekście zabytkowym na przykładzie wybranych realizacji - Michał Leszczyński, Grupa 5

Uczestnicy panelu:

 • Danuta Kłosek-Kozłowska, ICOMOS
 • Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska
 • Paweł Majkusiak, JEMS Architekci
 • Jakub Szczepański, Politechnika Gdańska

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

 • Antoni Taraszkiewicz, FORT, Politechnika Gdańska

16.00–16.30     

PODSUMOWANIE SEMINARIUM I WSKAZANIE GŁÓWNYCH KWESTII DO DALSZEJ DYSKUSJI

 • Zaproszony głos w dyskusji – Marian Kwapiński, Gdańsk

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

 • Wojciech Targowski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska

16.30-17.00

PRZERWA

17.00-18.30      

WRĘCZENIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ GDAŃSKĄ REALIZACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ

 • Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska
 • Paweł Wład-Kowalski, prezes SARP O/.Wybrzeże.

 

TV

Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii Amberif Spring 2023