• Start
  • Wiadomości
  • Nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Trwa nabór wniosków do Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza

Już po raz piąty można składać wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody dla osoby, która w sposób szczególny działa na rzecz praw człowieka oraz krzewienia idei równości i różnorodności w Gdańsku. Zgłoszenia dotyczące działań podjętych w minionym roku przyjmowane są do 13 czerwca do godz. 16.00.
( Publikacja: 16.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Laureatki Gdańskiej Nagrody Równości za 2020 roku (na zdjęciu z kwiatami w rękach). Stoją od lewej: Izabela Duczyńska, europosłanka Magdalena Adamowicz, Adriana Dadci-Smoliniec, poseł Piotr Adamowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Khedi Alieva
Laureatki Gdańskiej Nagrody Równości za 2020 roku (na zdjęciu z kwiatami w rękach). Stoją od lewej: Izabela Duczyńska, europosłanka Magdalena Adamowicz, Adriana Dadci-Smoliniec, poseł Piotr Adamowicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Khedi Alieva
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdańska Nagroda Równości przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska od 2017 roku osobom fizycznym za działalność w ostatnim roku na rzecz gdańszczan i gdańszczanek. W tym roku nagrodą zostanie uhonorowana jedna osoba, zamiast jak dotychczas trzech.

Doceniane są działania w obszarze nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Nagrodzone mogą być także osoby, które dokonały bohaterskiego czynu w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej, z narażeniem własnego interesu, zdrowia lub życia.

Wnioski nominacyjne, oprócz mieszkańców i mieszkanek Gdańska składać mogą też organizacje pozarządowe. Wówczas na wniosku podpisują się osoby reprezentujące organizację w KRSie.

Kolejną zmianą jest ułatwienie składania wniosków: nie trzeba już dołączać listy podpisów wspierających kandydaturę ani rekomendacji. Tym ważniejsze jest szczegółowe uzasadnienie we wniosku nominacyjnym, dlaczego osoba zasługuję na nagrodę. Co ważne, uzasadnienie powinno dotyczyć wyłącznie działań w 2021 roku.

 

gdanska_nagroda_rownosci_im_pawla_adamowicza_plakat

Sposoby składania wniosków

Wnioski nominacyjne o przyznanie nagrody za 2021 rok, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka, oraz organizacja pozarządowa działająca na rzecz gdańszczan i gdańszczanek.

Należy je składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości – Wydział Rozwoju Społecznego” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” lub drogą elektroniczną na adres: grrt@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku edytowalnym, bez załączników), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zarówno w przypadku przesłania wniosków drogą elektroniczną i pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wersję papierową należy złożyć:

  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

lub

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk.

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.