NOMUS powiększa Gdańską Kolekcję Sztuki Współczesnej. Artyści i twórcy, zgłaszajcie prace

Ruszył nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Artyści i twórcy, którzy chcą zgłosić swoje prace (otwarty konkurs) powinni wysłać wnioski w systemie Witkac do 25 lipca 2022. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i będzie można je oglądać w Nowym Muzeum Sztuki NOMUS.
( Publikacja: 21.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Praca Bogny Burskiej Małgorzata (depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej). W warstwie narracyjnej praca inspirowana literackimi postaciami kobiet o tym samym imieniu, będącymi ukochanymi głównych bohaterów kanonicznych powieści XX wieku ( Fausta Goethego, Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, Królowa Margot Dumasa). Wszystkie bohaterki są zgubione przez nieszczęśliwą miłość
Praca Bogny Burskiej "Małgorzata" (depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej). W warstwie narracyjnej praca inspirowana literackimi postaciami kobiet o tym samym imieniu, będącymi ukochanymi głównych bohaterów kanonicznych powieści XX wieku ("Fausta" Goethego, "Mistrza i Małgorzaty" Bułhakowa, "Królowa Margot" Dumasa). Wszystkie bohaterki są zgubione przez nieszczęśliwą miłość
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Nowe Muzeum Sztuki NOMUS - tłumy na otwarciu wyjątkowej przestrzeni dla sztuki współczesnej

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

Jak się zgłosić do konkursu?

Wnioski należy składać do 25 lipca 2022 roku, za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska. 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
 • w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przestawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego,
 • lub przedstawienie we wniosku uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych.
  W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu;
 • zaleca się także przygotowanie prezentacji Dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF, pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej,

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

 • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
 • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, 103
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, 40
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacji
 • przesyłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.
Muzeum Sztuki Współczesnej Nomus - praca gdańskiego artysty Marcina Zawickiego z serii “homoiomerie”
Muzeum Sztuki Współczesnej Nomus - praca gdańskiego artysty Marcina Zawickiego z serii “homoiomerie”
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Jakie są główne kryteria wyboru?

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości. Istotne będzie także czy dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Skład komisji dokonującej wyboru zakupu dzieł dostępny jest w regulaminie konkursu.

Co mówi Program Zakupu Dzieł Sztuki?

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki, które zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku, powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynić się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Radzicka-Baszuro tel. (+48 58) 323 61 23 / e-mail: aleksandra.radzicka-baszuro@gdansk.gda.pl 

Więcej o NOMUS Muzeum Sztuki Współczesnej