• Start
 • Wiadomości
 • Od czwartku mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania. Dużo więcej skontrolowanych samochodów

Mobilna kontrola w Strefie Płatnego Parkowania od czwartku. Dużo więcej skontrolowanych samochodów

Od czwartku, 4 listopada, w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku zacznie funkcjonować mobilna kontrola prowadzona z użyciem pojazdu skanującego. Jej wprowadzenie nie ma wpływu na obowiązujące zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przez kierowców.
03.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podczas dwóch, krótko po sobie występujących przejazdów wyposażony w specjalny skaner pojazd zeskanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykona ich zdjęcia
Podczas dwóch, krótko po sobie występujących przejazdów wyposażony w specjalny skaner pojazd zeskanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykona ich zdjęcia
fot. GZDiZ

 

Od najbliższego czwartku do kontrolowania opłat w SPP i ŚSPP wykorzystywany będzie pojazd skanujący. To nowe narzędzie, które uzupełni pracę pieszych kontrolerów. Dzięki kamerom i czujnikom umieszczonym na pojeździe można sprawdzić większą liczbę samochodów w krótszym czasie. Szacunkowo, mobilnie skontrolowanych zostanie nawet 4000 samochodów dziennie. Dla porównania jeden pieszy kontroler jest w stanie w tym samym czasie sprawdzić ok. 350 pojazdów.

Na czym polegać będzie mobilna kontrola?

Podczas dwóch, krótko po sobie występujących przejazdów wyposażony w specjalny skaner pojazd zeskanuje numery rejestracyjne zaparkowanych pojazdów i wykona ich zdjęcia. Dane te trafią do systemu zawierającego informacje o pojazdach z ważną opłatą za postój. Po zweryfikowaniu zebranych przez pojazd danych, kierowcom, którzy nie zapłacili za parkowanie bądź nie posiadają ważnego abonamentu/karty opłaty zryczałtowanej wystawione zostanie zawiadomienie o opłacie dodatkowej.

Samochód wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kontroli opłat
Samochód wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do kontroli opłat
zdj. Anna Rezulak/KFP


Co w praktyce oznacza dla kierowców mobilna kontrola opłat za postój?

Uruchomienie mobilnej kontroli nie zmienia zasad parkowania pojazdów w SPP i ŚSPP w Gdańsku. Sposób wnoszenia opłaty, wysokość stawek, granice sektorów i czas poboru opłat pozostają bez zmian. Jedyna różnica to sposób dostarczenia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Tradycyjne zawiadomienia będą wkładane za wycieraczkę tylko przez pieszych kontrolerów. W przypadku mobilnej kontroli zostanie ono wysłane do kierowcy pocztą. Przez 14 dni (od momentu wystawienia przez pieszego kontrolera zawiadomienia i włożenia go za wycieraczkę lub od doręczenia w przypadku kontroli mobilnej) wysokość opłaty dodatkowej wynosi 130 zł. Po tym czasie jej wysokość wzrasta do 200 zł.

Jak prawidłowo korzystać z płatnych miejsc postojowych w SPP i ŚSPP?

 • Po zaparkowaniu pojazdu należy niezwłocznie dokonać opłaty za postój – udać się do parkometru lub skorzystać z aplikacji mobilnej.
 • W parkometrze można zapłacić za postój za pomocą monet, karty płatniczej lub kodu BLIK.
 • W przypadku awarii parkometru należy zglosić ten fakt pod numerem telefonu 58 34 46 873 i postępować zgodnie z poleceniami kontrolera.
 • Przy korzystaniu z aplikacji mobilnej należy sprawdzić czy wybrana została opcja postoju w SPP/ŚSPP i czy wskazany został właściwy sektor. Pomyłka sprawi, że samochód nie znajdzie się w bazie pojazdów z ważną opłatą za postój co będzie miało skutek w postaci opłaty dodatkowej.
 • Płacąc za postój (w parkometrze, jak i w aplikacji mobilnej) należy obowiązkowo podać prawidłowy numer rejestracyjny pojazdu i zwrócić uwagę, czy wpisując numer nie pomyliliśmy litery lub cyfry. „Literówka” w numerze rejestracyjnym powoduje, że pojazd parkuje w rzeczywistości bez ważnej opłaty.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające kartę „N+”, które parkują na miejscach ogólnodostępnych zobowiązane są do pozostawienia karty „N+” oraz niebieskiej karty parkingowej wewnątrz samochodu za przednią szybą. Karty „N+” mają naklejkę ze specjalnym kodem, który jest możliwy do zeskanowania i odczytania zawartych w nim danych przez pojazd. Urządzenie skanujące rozpozna dzięki temu samochody uprawnione do postoju w SPP/ŚSPP bez konieczności opłaty. Pozostawienie karty w innym miejscu (na siedzeniu, w schowku) uniemożliwi jej zeskanowanie i może skutkować wystawieniem opłaty dodatkowej.
 • Niebieska karta parkingowa osoby niepełnosprawnej umożliwia bezpłatny postój wyłącznie na miejscach wyznaczonych dla tych osób (kopertach). By móc parkować bezpłatnie na ogólnodostępnych miejscach w SPP i ŚSPP osoba niepełnosprawna musi oprócz karty parkingowej posiadać również kartę „N+”.
 • Dopłaty przedłużającej czas postoju można dokonać w aplikacji mobilnej lub w dowolnym parkometrze tego samego sektora. Konieczne jest przy tym podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Opłata dodatkowa i zastrzeżenia

W przypadku otrzymania zawiadomienia o opłacie dodatkowej (za wycieraczką lub pocztą) kierowca ma prawo wnieść zastrzeżenia co do jej słuszności. Najszybciej można to zrobić korzystając z portalu zawiadomienie.gzdiz.gda.pl.

Opłata dodatkowa powstaje z mocy prawa w chwili, kiedy kierowca nie zapłaci za postój, bądź gdy upłynie czas opłaconego parkowania. Kontroler ma wówczas prawny obowiązek wystawienia wezwania do opłaty dodatkowej.

Ustawodawca nie pozostawia tutaj marginesu dowolności, dopuszczającego np. kilkuminutowe spóźnienie, pomyłkę we wpisaniu numeru rejestracyjnego czy inne okoliczności losowe.

Odstąpienie od wystawienia opłaty dodatkowej byłoby w takich przypadkach działaniem naruszającym przepisy Ustawy o drogach publicznych. Z kolei anulowanie opłaty dodatkowej nałożonej z ww. powodów również nie jest prawnie możliwe z uwagi na zapisy Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych.

Kiedy zastrzeżenie (odwołanie) od opłaty dodatkowej będzie rozpatrzone pozytywnie?

 • Gdy opłata została wystawiona pomimo tego, że kierowca zapłacił za postój. W odwołaniu należy udokumentować fakt wniesienia opłaty, załączając np. bilet z parkometru, potwierdzenie z aplikacji mobilnej, potwierdzenie wykonania płatności kartą itp.
 • Jeśli opłata dodatkowa została wystawiona za postój pojazdu ustawowo zwolnionego, np. samochodu elektrycznego.

W przypadku uzasadnionym ważnym interesem zobowiązanego bądź interesem publicznym kierowca może złożyć wniosek o umorzenie opłaty dodatkowej, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. W takich przypadkach rozstrzygnięcia wydawane są w drodze decyzji administracyjnej na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. 

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Nowe miejsca, nowe stawki za postój

Kontrola piesza pozostanie

Wprowadzenie mobilnej kontroli nie oznacza przy tym, że rezygnujemy z tradycyjnej kontroli pieszej. Kontrolerzy dalej codziennie obecni będą na ulicach Gdańska, przede wszystkim w tych miejscach, gdzie wykorzystanie pojazdu skanującego będzie utrudnione, np. ze względu na duże natężenie ruchu. Co ważne, system kontroli wyklucza dublowanie opłat dodatkowych za postój w tym samym miejscu – po wystawieniu opłaty za pomocą pojazdu nie będzie możliwości wystawienia opłaty przez pieszego kontrolera i odwrotnie.

 

TV

To przedszkole jest wzorem