• Start
  • Wiadomości
  • Mieszkanie za remont. Nie wpłacasz kaucji i nie płacisz czynszu do roku

Mieszkanie za remont. Nie wpłacasz kaucji i nie płacisz czynszu do roku

W poniedziałek, 15 czerwca, rusza pierwsza edycja publicznej oferty najmu lokali mieszkalnych w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie i na własny koszt. Przyszłym najemcom przysługiwać będzie zwolnienie z wpłaty kaucji zabezpieczającej oraz płatności za czynsz do 12 miesięcy. Interaktywna lista wolnych lokali przeznaczonych do najmu będzie dostępna w dniach 15-19 czerwca.
12.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W tym roku zaplanowano 2 edycje Publicznej oferty najmu. W każdej edycji w ofercie udostępnione zostanie około 30 lokali mieszkalnych
W tym roku zaplanowano 2 edycje Publicznej oferty najmu. W każdej edycji w ofercie udostępnione zostanie około 30 lokali mieszkalnych
fot. Pixabay.com

 

Oferta skierowana jest do osób umieszczonych w wykazie zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu ze względu na niskie dochody w 2020 r. W tym roku zaplanowano dwie edycje Publicznej oferty najmu.

Pierwsza będzie odbywała się w dniach 15-19 czerwca. W tym terminie na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl dostępna będzie interaktywna lista wolnych lokali przeznaczonych do najmu.

Wyniki zostaną podane do wiadomości 31 lipca. na stronie www.nieruchomoscigda.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W przypadku niezagospodarowania wszystkich lokali, odbędzie się „dogrywka”. Jeśli i ona nie wyłoni nowych najemców, lokale zostaną umieszczone w wykazie kolejnej edycji, która odbędzie się od 31 sierpnia do 4 września. Jej wyniki zostaną ogłoszone 23 października 2020 roku.

W każdej edycji w ofercie udostępnione zostanie około 30 lokali mieszkalnych, a każdy z nich wymagał będzie remontu, którego wykonanie będzie leżało po stronie przyszłego najemcy.


Interaktywna lista dostępna będzie od poniedziałku, 15 czerwca, na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl, gdzie można zapoznać się ze szkicem oraz podstawowymi danymi dotyczącymi poszczególnych lokali, tj:

- nazwa dzielnicy w jakiej znajduje się lokal

- powierzchnia użytkowa lokalu

- usytuowanie lokalu na kondygnacji

- wyposażenie lokalu w instalacje techniczne

- przewidywany zakres remontu lokalu

- szacunkowy koszt remontu.

Możliwe będzie także wyszukiwanie lokali według określonych pól wyboru, tj. lokalizacji oraz powierzchni, odpowiedniej dla wielkości gospodarstwa domowego przyszłego najemcy.


Do wszystkich osób znajdujących się na liście oczekujących zostały wysłane pocztą tradycyjną powiadomienia o terminach udostępnienia interaktywnej listy lokali na stronie internetowej w danym roku. Powiadomienia zawierają:

1) Pozycję umieszczenia danej osoby w wykazie oczekujących

2) Termin złożenia dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosków

3) Daty uruchomienia Publicznej oferty najmu lokali i ogłoszenia jej wyników

4) Przesłanki powodujące skreślenie z wykazu osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego

Szczegółowe informacje dotyczące Publicznej oferty najmu dostępne są w regulaminie na stronie www.lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl.

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim