Mieszkańcy Nowego Portu chcą rewitalizacji dzielnicy

Większość mieszkańców Nowego Portu akceptuje plany miasta dotyczące dalszej rewitalizacji dzielnicy. Przedstawiono je respondentom w trakcie sondażu przeprowadzonego w maju 2021 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.
09.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna w garniturze pod krawatem (Piotr Grzelak). Wokół niego ludzie (dziennikarze) z wystawionymi mikrofonami i dyktafonami. Za nim trzech innych mężczyzn, jeszcze dalej drzewa
- Myślimy o tym, w jaki sposób przekształcić ulice w Nowym Porcie, żeby stworzyć Zieloną Wyzwolenia - mówił m.in. zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Chcemy dziś opowiedzieć nie tylko o Szańcu Zachodnim, ale również całej rewitalizacji Nowego Portu i partnerstwa publiczno-prywatnego. O tym, że rozmawiamy z mieszkańcami, że konsultowaliśmy pewne elementy tego partnerstwa i planów zagospodarowania przestrzennego które w Nowym Porcie procedujemy – mówił w środę, 9 czerwca, na konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - Chcielibyśmy też poinformować o wynikach badania opinii publicznej, które przeprowadziliśmy z udziałem pracowników Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących poszczególnych celów które sobie stawiamy. Mimo tego, że z rewitalizacji czyli z perspektywy do 2023 roku Szaniec Zachodni musiał wypaść, to jesteśmy zdeterminowani, aby realizować ten projekt. Myślimy o tym, w jaki sposób przekształcić ulice w Nowym Porcie, żeby stworzyć Zieloną Wyzwolenia i to też jest cel, który pokazywaliśmy w badaniach.

Jak przeprowadzono badania?

Sondaż został przeprowadzony na dużej grupie. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, która wynosi ok. 9 tys., a dorosłych i pełnoletnich miej niż 7 tys., to próba 1000 osobowa jest naprawdę duża. Tu możliwość błędu przekracza niewiele ponad 2%. Cała populacja została podzielona na pięć obszarów badawczych. Chodziło o to, aby każdy z tych obszarów był reprezentowany proporcjonalnie do liczby ludności, aby żaden rejon Nowego Portu nie był w tym sondażu pominięty, czy jakoś niedowartościowany.

- Podczas badania ankieta wypełniana była samodzielnie przez respondenta. To z powodu pandemii, ale też z racji samej metody, ponieważ do ankiety dołączony był załącznik w postaci aneksu. Była tam przedstawiona wizualizacja planowanych inwestycji, jak również krótki opis. Ankieta była również wyposażona w półstronicowy opis tego, co będzie się działo na tym terenie. Chodziło nam o to, żeby, zanim respondenci zaczną odpowiadać na pytania zawarte w ankiecie, mogli zapoznać się z treścią całego materiału, który otrzymali. Badanie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, mieliśmy bardzo niewielki odsetek odmów. Wyraźnie widać, że respondenci byli tym tematem zainteresowani i chętnie brali udział w tym sondażu - o metodologii badania opowiadał prof. Jarosław Załęcki z Uniwersytetu Gdańskiego.

- W kwestii planu zagospodarowania i wniosku, który złożyliśmy razem z Kamilem Rychlakiem, radnym z dzielnicy Nowy Port. Uważam, że to bardzo ważne, żeby zapytać mieszkańców jak widzą Nowy Port. Cieszę się, że udało się przeprowadzić badania i dopiero po ich przeprowadzeniu i analizie uwag projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miasta - mówiła Beata Dunajewska, gdańska radna.

Sondaż przeprowadzony został na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska metodą ankietową (ankieta roznoszona do mieszkań i przeznaczona do samodzielnego wypełnienia przez respondenta). Do każdej ankiety dołączona była plansza przedstawiająca opis i wizualizację planowanych działań rewitalizacyjnych. Badania przeprowadzone zostały na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie mieszkańców dzielnicy.

- Chciałbym podziękować za przeprowadzenie badań w naszej dzielnicy. Bardzo cieszą mnie ich wyniki, bo pokazują, że rewitalizacja zaczęła się pojawiać nie tylko na terenach naszej dzielnicy, ale także w głowach mieszkańców. Wszyscy, którzy wzięli udział w badaniu, są za tym, aby nasza dzielnica zmieniała się na lepsze i to jest dla mnie najważniejsze - mówił radny dzielnicy Kamil Rychlak.

Mieszkańcy chcą rewitalizacji dzielnicy

Mieszkańcy Nowego Portu, biorący udział w badaniu, w zdecydowanej większości (83,7%) dostrzegają zmiany, jakie były dotychczas realizowane w ramach procesu rewitalizacji w ich dzielnicy i niemal jednomyślnie uważają, że dzielnica wymaga dalszych działań rewitalizacyjnych (96,9%).

Wśród inwestycji, które powinny być realizowane w dzielnicy, respondenci najczęściej wskazywali na rozwój terenów zieleni miejskiej (72,7%). W dalszej kolejności wskazywali na place zbaw dla dzieci (39,3%), obiekty i miejsca sportowe (34,1%, budynki/pawilony usługowo-handlowe (31,5%) oraz nowe budynki mieszkalne (23,9%). Wskazanie przez 2/3 mieszkańców na rozwój terenów zielonych, jako na główne zadanie inwestycyjne, koresponduje z planem rewitalizacji ulicy Wyzwolenia, który zakłada zlokalizowanie tam licznych mniejszych i większych zieleńców.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Ponad połowa respondentów (58,2%) uważa, że dla osiągnięcia celów rewitalizacyjnych należy realizować program partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeciwnikami takiego rozwiązania jest tylko 12% badanych. Za przeprowadzeniem partnerstwa publiczno-prywatnego nieco częściej opowiadają się osoby w średnim i młodszym wieku oraz ze średnim lub wyższym wykształceniem.

Zielona Wyzwolenia

- Proces rewitalizacji Nowego Portu, były przedmiotem zainteresowania komisji zrównoważonego rozwoju. W okresie powojennym Nowy Port został zaplanowany niefrasobliwie. Część układu drogowego została pomyślana jako układ tranzytowy, przemysłowy. Mieszkańcy zasługują na ulice miejskie, wielofunkcyjne. Chcemy, aby ulice były tak przeprojektowane, aby nie tylko ciężkie samochody, o których układ Wyzwolenia był pomyślany kilkadziesiąt lat temu, czuły się tu bezpiecznie i komfortowo i chcemy, żeby ona tętniła życiem. Bardzo się cieszymy i z dużą nadzieją patrzymy na realizację projektu Zielonej Wyzwolenia. Mamy nadzieję na współpracę z mieszkańcami i tak jak potwierdziły badania, wsłuchujemy się w ich głosy, aby w jak najlepszy sposób ten system przestrzeni publicznej ukształtować - mówiła radna Anna Golędzinowska.

Zdecydowana większość respondentów opowiada się za realizacją projektu „Zielona Wyzwolenia” (84,1%) oraz „Szaniec Zachodni” (90.7%). Opinie te są spójne niezależnie od zamieszkiwanego rejonu oraz od cech społeczno-demograficznych respondentów.

Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Nieco ponad 2/3 respondentów (67,5%) opowiada się za likwidacją istniejącego zespołu blaszanych garaży w celu realizacji w tym miejscu budynku mieszkalnego z usługami w parterze wraz z zielenią przy ulicy Wyzwolenia. Najmniej zwolenników likwidacji garaży zamieszkuje w rejonach sąsiadujących z zespołem garaży. Zauważyć jednak należy, że różnice w wynikach uzyskanych w poszczególnych rejonach dzielnicy nie są znaczące.

Szaniec Zachodni

Miasto otrzymało decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ustalenia planu remediacji terenu Szańca Zachodniego. Decyzja ta zatwierdza projekt remediacji i wskazuje na konkretny termin wykonania tego zadania tj. kwiecień-grudzień 2022.

- To, że mamy decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie remediacji, jest informacją o tyle dobrą, że wiemy na czym stoimy i wiemy co trzeba zrobić, żeby Szaniec Zachodni mógł znowu być przeznaczony dla mieszkańców, mógł stanowić o tym, że to będzie piękna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Nowego Portu. Przypomnę, że zwróciliśmy się też o zaangażowanie do spółki, która jest następcą CPN czyli Orlen. I taka deklaracja ze strony prezesa Orlen pojawiła się, że w sytuacji w której będziemy mieli informację, jaki jest zakres remediacji możemy przystąpić do rozmów i chciałbym poinformować że prezydent Alan Aleksandrowicz do takich rozmów w najbliższym czasie przystąpi, gdzie wiemy, czego muszą dotyczyć i będziemy wnioskowali o wsparcie od Orlenu - mówił prezydent Piotr Grzelak.

Obecnie miasto reguluje wszystkie sprawy formalne m.in. wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza, wystąpiono także z wnioskiem do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o prowadzenie badań archeologicznych. Działania te potrzebne są, aby wykonać remediację zgodnie z terminem wskazanym w decyzji.

- Cieszę się, że RDOŚ wydał taką decyzję, że będzie można będzie pójść do przodu. Jestem przekonany, że polski kapitał Orlen, firma społecznie odpowiedzialna, wkomponuje to w swoje działania CSR-owe. Na pewno będzie to dobre nawiązanie, do tego, co było złe na tym terenie, czyli jego zanieczyszczanie. Jestem przekonany, że rozmowy ruszą w najbliższym czasie, bo deklaracja Orlenu została powzięta. Mam nadzieje, że to wydarzy się jak najszybciej - mówi radny dzielnicy Łukasz Hamadyk.

Prace dotyczące realizacji parku na Szańcu Zachodnim przede wszystkim pozyskanie dokumentacji technicznej oraz wszystkich niezbędnych zgód, będą prowadzone równolegle do prac remediacyjnych.

Pełen zapis z konferencji dostępny jest na profilu FB prezydenta Piotra Grzelaka.

 

Raport_z_badania: Opinie_mieszkańców_Nowego_Portu_na_temat_rewitalizacji oraz planowanych inwestycji w dzielnicy

 

TV

To przedszkole jest wzorem