Miasto zacznie remont zdewastowanych mieszkań komunalnych

Gdański magistrat zamierza przeprowadzić w tym roku remont 300 mieszkań i przekazać je nowym lokatorom z listy osób oczekujących na lokale komunalne.
( Publikacja: 21.01.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Mieszkanie komunalne opuszczone przez najemców.

 

Zakres robót jest szeroki, bo lokatorzy, którzy opuścili mieszkania, często zostawiali je w opłakanym stanie: bez armatury, ze zdewastowanymi podłogami, zniszczoną stolarką okienną i drzwiową, z wyrwanymi ze ścian instalacjami.

Zobacz:
600 mieszkań do remontu. Zdewastowane zasoby komunalne

Przedstawiamy wykaz 176 mieszkań, które przejdą remont w pierwszej kolejności.

WYKAZ LOKALI DO REMONTU W ROKU 2016
lp ADRES POW. UŻYT. /m2/ POW. POKOI /m2/ ILOŚĆ POKOI POM. SANITARNE OGRZEWANIE SZACOWANE KOSZTY PLANOWANY ZAKRES REMONTU
1 3 Maja 53,19 45,88 2 łaz piece 26 000,00 wymiana urządzeń, stolarki, ogrzewanie, 
2 Angielska Grobla  38,33 28,02 2 łaz gaz 40 000,00 odgrzybienie lokalu, wymiana: inst grzewczej wraz z kotłem, podłóg,urządzeń
3 Angielska Grobla  33,48 24,36 2 łaz piece 50 000,00 remont kapitalny
4 Angielska Grobla  33,34 24,48 2 łaz piece 50 000,00 remont kapitalny
5 Biskupia  36,65 22,67 1 łaz piece z grzałką 20 000,00 wymiana urządzeń, naprawa tynków z malowniem
6 Biskupia 36,82 26,00 2 wc brak 50 000,00 remont kapitalny po pożarze
7 Biskupia  36,85 27,01 2 wc brak 45 000,00 remont kapitalny
8 Biskupia 52,17 34,82 2 łaz piece 30 000,00 wymiana: urządzeń, stolarki, tynków
9 Bliska 31,04 25,51 2 wc piece 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
10 Bohaterów Getta Warszawskiego 37,76 16,19 1 łaz co 30 000,00 brak wentylacji ,zaprojektować przewody kominowe
11 Brzegi 34,10 22,90 2 łaz piece 49 000,00 remont kapitalny
12 Brzegi  34,87 21,60 2 łaz brak 48 000,00 remont kapitalny
13 Bydgoska  52,20 38,40 3 łaz co 40 000,00 wymiana:inst.elekt.,stolarki okiennej, osprzetu,remont ścian
14 Chlebnicka  38,23 28,12 2 łaz co 20 000,00 wymiana urządzeń,wymiana wykładziń i parkietu, inst.elek.,naprawa tynków
15 Chodkiewicza 42,85 29,49 2 łaz co 45 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
16 Chodowieckiego 42,81 29,29 2 łaz co 45 000,00 wymiana stolarki, urządzen, instalacji elekt., ogrzewanie, tynki
17 Chrobrego  39,13     łaz piiec 45 000,00 wymiana:inst.gaz,elektr, wod-kan, zmiana ogrzewania na gaz, wymiana tynków i podłóg,
18 Chwaszczyńska  36,88 29,19 2 łaz gaz 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
19 Cystersów  50,47 22,29 1 wc piece 60 000,00 wyk.ogrz. gazowego, łazienki,wymiana: inst.elekt.,podłóg,stolarki, naprawa tynków
20 Czyżewskiego  54,09 43,90 3 łaz piece 50 000,00 remont kapitalny z wyk. Wc
21 Do Studzenki  54,89 43,62 3 łaz brak 35 000,00 wykonanie ogrzewania,wymiana inst.elektrycznej, naprawa tynków,
22 Dolna  49,64 32,64 2 wc piece 20 000,00 remont kapitalny
23 Dolna  41,24 27,41 2 łaz elektr 40 000,00 odgrzybienie lokalu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej
24 Dolna Brama 33,70 28,65 2 wc piece 38 000,00 remont kapitalny
25 Dworkowa  59,90 38,45 4 łaz piece 60 000,00 remont kapitalny lokalu 
26 Dworska 52,53 37,87 3 łaz co 35 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
27 Dziewanowskiego  33,87 12,24 1 łaz gaz 40 000,00 wymiana: kotła grzew.,podłóg, tynków, urządzeń,
28 Falck Polonusa  43,06 25,35 2 łaz co 20 000,00 remont bieżący wymiana wtkładzin, sprzętu i urządzeń
29 Głucha  41,02 28,71 2 łaz piece 55 000,00 remont kapitalny
30 Głucha  36,54 23,54 2 łaz piece 43 000,00 remont kapitalny
31 Głucha  39,96 30,35 2 łaz piece 40 000,00 remont kapitalny
32 Głucha  52,35 35,12 2 łaz co 18 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
33 Głucha  40,83 28,48 2 wc piece 25 000,00 wykonanie wc, ogrzewania,
34 Grażyny  49,46 37,33 3 łaz piece 35 000,00 wymiana:inst.wod-kan, elektrycznej, podłóg,urządzeń, tynków, przestawienie piecy
35 Grunwaldzka  39,12 28,68 2 łaz brak 45 000,00 wymiana:inst.elekt.,stolarki okiennej, osprzetu,inst. gazowej,wyk. ogrzewania
36 Grunwaldzka 49,38 27,91 1 łaz gaz 55 000,00 remont kapitalny z wzmocnieniem stropu
37 Hoene Wrońskiego  49,82 33,60 3 łaz co 50 000,00 remont kapitalny
38 Junacka 45,25 23,06 1 łaz piece 48 000,00 remont kapitalny
39 Kaczeńce  55,20 33,86 2 łaz etaż 60 000,00  wymiana:okien, podłóg,ogrzewania etażowego, inst.elekt. 
40 Kartuska  36,27 23,75 1 wc piece 40 000,00 wymiana inst. elekt., urządzeń,stolarki,
41 Kartuska  34,70 24,80 2 łaz piece 32 000,00 wymiana urządzeń, inst.elekt.
42 Kartuska  41,27 18,38 1 łaz co 27 000,00 wymiana urządzeń, inst.elekt.
43 Kępna  39,35 20,61 1 łaz etaż 50 000,00 remont kapitalny 
44 Kładki  39,78 26,23 2 łaz brak 40 000,00 odgrzybienie lokalu, wymiana: urządzeń,tynków stolarki
45 Kochanowskiego 38,42 22,78 1 łaz gaz 15 000,00 wymiana urządzen, inst elekt.
46 Konopnickiej  37,60 19,90 1 łaz co 50 000,00 remont kapitalny
47 Konrada Wallenroda  36,20 27,03 2 łaz piece 45 000,00 remont kapitalny
48 Kurkowa  45,95 24,41 2 łaz kominkowe 45 000,00 wykonanie ogrzewania,wymiana inst.elektrycznej, naprawa tynków,
49 Kutnowska  41,24 12,37 1 łaz piece 43 000,00 remont kapitalny 
50 Kwietna  51,16 33,18 2 wc piece 64 000,00 wyk. łazienki, wymiana:inst.elektr. wod-kan, stolarki,podłóg, postawienie piecy
51 Lastadia  44,33 24,52 1 wc piece 50 000,00 remont kapitalny
52 Lotników Polskich  36,31 23,16 1 łaz co 25 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
53 Lotników Polskich  42,94 23,39 1 łaz co 23 000,00 wymiana urządzeń,odnowienie
54 Lotników Polskich  57,62 41,45 3 łaz piece 60 000,00 wymiana: ogrzewania, stolarki, inst.elektr.
55 Łąkowa  32,70 26,10 2 wc piece z grzałką 35 000,00 remont kapitalny
56 Łąkowa 40,70 24,90 1 łaz piece 45 000,00 remont kapitalny
57 Łąkowa  39,03 24,08 2 łaz piece 45 000,00 remont kapitalny
58 Łowicka  31,17 21,77 2 łaz etaż 40 000,00 remont kapitalny 
59 Majkowskiego  36,42 24,95 2 łaz etaż 42 000,00 wymiana:inst.elekt. wod-kan,stolarki,instalacji grzewczej,naprawa tynków,
60 Malczewskiego  30,51 18,39 1 wc elektr 40 000,00 wymiana: inst.elekt.
61 Malczewskiego  24,09     wc poza lokalem piec 30 000,00 remont kapitalny
62 Malczewskiego  40,30     łaz. piec 55 000,00 wymiana: inst.elektr.,gazowej, stolarki, ogrzewania
63 Malczewskiego 36,04 26,83 2 wc piece 45 000,00 wymiana:inst.elekt., stolarki, inst. gazowej, remont podłóg
64 Małomiejska  35,89 22,31 2 łaz brak 50 000,00 remont kapitalny,
65 Małomiejska  24,20 24,20   W.C. wsp. piece 30 000,00 j.w i wyk. Wc
66 Małomiejska  36,73 29,92 1+a łaz piece 40 000,00 remont kapitalny
67 Marynarki Polskiej  52,66 26,88 2 łaz etaż 55 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania
68 Marynarki Polskiej  53,48 34,40 2 łaz brak 58 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania
69 Matejki  55,66 31,27 2 łaz piece 45 000,00 wymiana:inst.elekt.,wod-kan z urządzeniami,stolarki, podłóg,tynków przestawienie piecy
70 Miałki Szlak  32,42 15,98 1 łaz piece 25 000,00 wymiana urządzeń, remont ogrzewania
71 Miałki Szlak  45,18 33,78 2 łaz piece z grzałką 32 000,00 remont ogrzewania, wymiana urządzeń
72 Miedziana  33,70 21,59 2 łaz etaż 25 000,00 wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, 
73 Modra  46,49 38,12 2 wc piece 55 000,00 remont kapitalny
74 Mściwoja  41,31 28,78 2 łaz piece 45 000,00 wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, 
75 Na Stoku 60,00 46,72 2 łaz piece z grzałką 30 000,00 wymiana urządzeń, tynków,
76 Na Stoku  50,93 38,40 3 wc piece 50 000,00 odgrzybienie lokalu, wymiana: urządzeń,stolarki, tynków,  
77 Na Stoku  40,95 22,22 2 łaz etaż 55 000,00 remont kapitalny
78 Na Stoku  38,79 22,18 2 wc piece 47 000,00 remont kapitalny
79 Na Stoku 36,44 29,70 2 wc piece 25 000,00 wymiana: urządzeń,stolarki, tynków,  
80 Niegowo  44,33 32,02 2 łazienka piece 58 000,00 remont kapitalny
81 Niwki 34,88 24,19 1 łaz piece 40 000,00 remont kapitalny
82 Nowiny 36,45 22,60 2 wc poza lokalem piece 48 000,00 remont kapitalny, wc do wyk.
83 Wschodnia  44,31 20,29 1 wc E.O. 50 000,00 remont kapitalny
84 Nowiny  38,00 28,68 2 łaz etaż 45 000,00 remont kapitalny
85 Nowiny  30,59 14,35 1 wc brak 45 000,00 remont kapitalny
86 Ogarna  31,97 21,82 2 łaz co 45 000,00 wymiana urządzeń i PG wraz z grzejnikami, inst. wod-kan, stolarki, podłóg
87 Ogarna 34,97 21,47 2 łaz co 40 000,00 wymiana urządzeń i PG,uszczelnienie komina, wymiana inst. wod-kan, stolarki, 
88 Ojcowska  48,60 23,19 2 wc elektr 10 000,00 wymiana urządzeń
89 Orla  34,38 17,57 1 łaz piece 43 000,00 lokale do połączenia
90 Ostroroga 58,87 39,61 3 łaz co 22 300,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
91 Owsiana  45,43 37,44 2 wc piece z grzałką 50 000,00 remont kapitalny
92 Owsiana 55,45 34,15 2 łaz gaz 50 000,00 remont kapitalny
93 Owsiana  44,83 30,00 3 łaz elektr 48 000,00 remont kapitalny
94 Partyzantów  54,90 45,10 3 łaz piece 60 000,00 wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, 
95 Pastoriusza  30,90 20,00 1 łaz piece 35 000,00 wymiana: stolarki,inst. elekt, ogrzewania,tynków, podłóg
96 Plac Wałowy  53,56 33,77 2 wc piece 59 000,00 remont kapitalny
97 Ubocze  40,80 30,82 2 łaz co 10 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
98 Podmiejska  39,78 28,89 2 wc piece 45 000,00 remont kapitalny
99 Podmiejska 38,32 29,64 2 wc gaz 55 000,00 remont kapitalny
100 Polanki  34,40 20,50 1 wc piece 80 000,00 wymiana inst.elekt., podłogi, urządzeń,odgrzybienie ścian, remont przybudówki
101 Polanki  33,54 23,80 2 wc co 32 000,00 wymiana:inst.elekt.,stolarki, osprzętu, wykonanie wc i usamodzielnienie lokalu,
102 Polanki  39,50 25,61 2 wc brak 43 000,00 wyk. łazienki, wymiana:inst.elektr. wod-kan, stolarki,ogrzewania
103 Polna  34,50 23,93 2 wc piece 40 000,00 remont kapitalny
104 Potokowa  38,67 18,58 1 łaz etaż 52 000,00 wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,
105 Ubocze  46,70 30,88 2 łaz C.O. 15 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
106 Przyokopowa 41,92 25,91 1 łaz elektr 40 000,00 wymiana:inst.elekt., wod-kan,gazowe, stolarki, tynków,
107 Ptasia  51,68 33,57 2 łaz etaż 20 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
108 Ptasia  35,87 19,97 1 łaz piece 37 000,00 remont kapitalny
109 Racławicka  37,77 19,61 1 łaz co 12 000,00  
110 Radna  34,09 21,26 2 łaz gaz 28 000,00 wymiana stolarki, naprawa tynków,
111 Przy Torze  26,45 29,56 2 wc wsp. piece 20 000,00 remont kapitalny
112 Rejtana  41,22 30,16 2 łaz piece 46 000,00 remont kapitalny
113 Człuchowska  47,32 30,78 2 łaz c.o. 10 000,00 wymiana urządzeń
114 Rogaczewskiego  39,91 27,37 2 wc w kuchni piece 35 000,00 remont w ramach Kawki III
115 Rybitwy  59,46 39,70 3 łaz piece 35 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
116 Rybitwy  32,69 21,20 1 łaz piece 32 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
117 Rybołowców  34,99 18,86 1 wc piece 35 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt., remon tpiecy,
118 Rybołowców  33,90 23,85 2 łaz gaz 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., 
119 Rybołowców  33,16 16,61 1 łaz piece 25 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., 
120 Rybołowców  50,89 38,79 2 wc etaż 35 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., 
121 Rzeźnicka  54,20 30,96 2 łaz piece 25 000,00 wymiana:inst.elekt.urządzeń, tynków,
122 Rzeźnicka  57,54 36,16 2 wc piece 65 000,00 remont kapitalny lokalu  wraz z wzmocnieniem stropu
123 Sempołowskiej  34,31 25,25 2 łaz piece 25 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków
124 Siennicka  33,33 24,89 2 łaz piece 45 000,00 remont kapitalny
125 Skarpowa  47,65 32,15 2 łaz etaż 42 000,00 projekt inst.gazowej -4,500zł w2015r
126 Słowackiego  54,19 38,92 3 łaz brak 45 000,00 wymiana inst.elekt.,stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,wykonanie ogrzewania
127 Słowackiego  41,06 30,80 2 łaz piece 55 000,00 wymiana inst.elekt. i wkładek grzewczych, inst. wod-kan, stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,
128 Sobótki  58,08 42,60 3 łaz co 20 000,00  
129 Sokola  43,90       brak 40 000,00 wykonanie wc, ogrzewania,
130 Strajku Dokerów  31,71 16,90 1 łaz brak 40 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków-odgrzybienie,podłóg,inst.elekt., wykonanie ogrzewania
131 Struga  42,53     wc piece 50 000,00 remont kapitalny
132 Stryjewskiego  34,85 24,27 2 łaz co 30 000,00 wymiana: stolarki, inst. elek., podłóg,
133 Swojska  43,22 26,02 2 łaz gaz 35 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
134 Szara  41,45 20,40 1 łaz brak 50 000,00 remont kapitalny 
135 Św. Ducha  31,94 16,13 1 łaz co 40 000,00 remont kapitalny
136 Św. Ducha  35,32 19,85 1 łaz co 46 000,00 remont kapitalny
137 Świbnieńska  32,74 18,26 2 łaz co 20 000,00 wymiana osprzętu, remont ścian
138 Tamka  49,61 33,03 3 łaz etaż 52 000,00 remont kapitalny 
139 Toruńska  56,34 36,35 3 łaz piece 50 000,00 wydzielenie pom. łazienki, wymiana: ins. wod-kan, gazowej
140 Trakt Św. Wojciecha  43,66 31,09 2 łaz piece 58 000,00 remont kapitalny
141 Trakt Św. Wojciecha  31,65 15,70 1 łaz piece 41 000,00 remont kapitalny
142 Trakt św. Wojciecha  55,80 28,37 2 wc piece 55 000,00 remont kapitalny
143 Trakt Św. Wojciecha  41,20 22,77 2 łaz gaz 20 000,00 wymiana urządzń, inst.elekt.
144 Trakt Św. Wojciecha  59,03 41,20 3 łaz gaz 20 000,00 wymiana urządzen, inst elekt.
145 Trakt Św. Wojciecha  43,00 28,77 2 łaz piece 48 000,00 remont kapitalny
146 Przy Torze  27,45 27,06 2 wc wsp. piece 35 000,00 remont kapitalny
147 Przy Torze  25,87 34,95 2 łaz piece 31 000,00 remont kapitalny
148 Traugutta  34,48 29,47 2 wc piece 25 000,00 wymiana inst.elektr., tynków
149 Sandomierska  61,10 26,20 1 łaz piece 60 000,00 remont kapitalny
150 Uphagena  39,92 25,35 1 łaz co 38 000,00 wymiana inst. Elekt,. tynków, podłóg
151 Urwista  42,54 28,48 2 łaz etaż 38 000,00 wymiana:podłóg, ogrzewania, urządzeń sanit.
152 Uzdrowiskowa  41,95 18,54 1 łaz piece 40 000,00 wymiana:podłóg, ogrzewania, urządzeń sanit.,inst.elekt.
153 Waryńskiego  31,49 20,00 1 łaz piece 40 000,00 wyk. ogrzewania, wymiana inst. wod-kan wraz z urządzeniami, stolarki, naprawa tynków,
154 Waryńskiego  46,27 37,93 2 wc piece 56 000,00 wymiana inst.elekt. , inst. wod-kan, stolarki , urządzeń,wykonanie wentylacji, wymiana podłóg,naprawa tynków,przestawienie piecy,
155 Wassowskiego  55,01 38,54 2 łaz co 33 000,00 wymiana stolarki, pieca grzewczego wraz wymianą osprzętu, naprawa tynków,
156 Wesoła  55,09 38,41 2 łaz etaż 38 000,00 wymiana ogrzewania, inst.elektrycznej,stolarki
157 Władysława IV 50,74 34,60 2 łaz piece 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
158 Wolności 42,00 32,80 2 wc piece 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
159 Wróbla  43,80 30,87 2 łaz piece z grzałką 40 000,00 wymiana stolarki, tynków, zmiana sposobu ogrzewania.
160 Wschodnia  55,00 38,28 2 łaz piece 55 000,00 remont kapitalny
161 Wschodnia  37,00 22,11 1 wc piece 38 000,00 remont kapitalny
162 Wschodnia  56,91 38,53 2 wc piece 60 000,00 remont kapitalny
163 Wschodnia 51,54 34,40 3 łaz etaż 52 000,00 remont kapitalny
164 Wyzwolenia  36,59 22,30 1 łaz co 25 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
165 Zagórna 52,15 18,45 1 wc piece 30 000,00 wymiana:stolarki, urządzeń,tynków,podłóg,inst.elekt.
166 Zagroble 33,45 17,64 1 wc piece 42 000,00 remont kapitalny wraz ze schodami
167 Zalesie  31,69 20,49 1 łaz brak 40 000,00 remont kapitalny 
168 Rejtana  39,88 33,37 3 łaz co gazowe 40 000,00 remont kapitalny
169 Zawiszy Czarnego  57,18 41,17 2 wc piece 45 000,00 wymiana: stolarki, inst. elekt.,
170 Zawodzie 58,20 39,05 3 łaz piece 60 000,00 kapitalny remont
171 Zielona  33,42 19,75 2 wc piece 40 000,00 wydzielenie łazienki, wymiana:inst.elekt, podłóg, tynków, urządzen,
172 Zielona  57,85 42,00 3 łaz brak 55 000,00 wyk. ogrzewania, wymiana:podłóg, inst.elekt., urządzeń, tynków
173 Ubocze  40,80 32,64 2 łaz c.o. 15 000,00 wymiana urządzeń, odnowienie ścian
174 Żuławska 42,86 30,62 2 łaz co 30 000,00 remont kapitalny
175 Rejtana 28,03 20,54 2 wc wsp. piece 15 000,00 remont bieżący wymiana wtkładzin, sprzętu i urządzeń
176 Żywiecka  36,03 18,39 1 łaz co 10 500,00 wymiana urządzeń, odno,
              6 981 800,00