• Start
  • Wiadomości
  • Mevo 2.0. Dwie z trzech firm przeszły do kolejnego etapu dialogu konkurencyjnego

Mevo 2.0. Dwie z trzech firm przeszły do kolejnego etapu dialogu konkurencyjnego

Dwie firmy dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dot. MEVO. Są to konsorcjum BikeU i Freebike oraz firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike Polska została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.
( Publikacja: 02.06.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mevo 1.0 - przynajmniej 25 proc. rowerów ze `starego` systemu, którymi dysponuje OM GGS ma być częścią floty Mevo 2.0
Mevo 1.0 - przynajmniej 25 proc. rowerów ze "starego" systemu, którymi dysponuje OM GGS ma być częścią floty Mevo 2.0
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W połowie maja Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot poinformował, że trzy podmioty zainteresowane są przystąpieniem do dialogu konkurencyjnego dotyczącego prowadzenia systemu Mevo 2.0. Komisja przetargowa sprawdziła już, czy wnioski złożone przez potencjalnych operatorów spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

W dalszych etapach dialogu konkurencyjnego udział wezmą: 

 

  1. Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) - mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, m. in. w Londynie. 
  2. Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

 

Komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OM GGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników zdecydowała o wykluczeniu Spółki Nextbike Polska S.A. z postępowania.

- Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego spółka była 90 - procentowym podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp) - mówi Alicja Mongird, rzecznik prasowa OM GGS. - Pierwsze spotkania z firmami, które przeszły do dalszego etapu postępowania, odbędą się 17 czerwca. Na podstawie rozmów z wykonawcami, komisja przygotuje ostateczny kształt  systemu Mevo. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z potencjalnymi wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

W dialogu konkurencyjnym, do momentu wyboru nowego operatora, będą brać udział także eksperci z kraju i zagranicy, pracujący przy badaniach i analizach dotyczących funkcjonowania nowego Mevo. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego Mevo zaproponowanych przez potencjalnych wykonawców. Będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu.

Przeprowadzona zostanie także analiza finansowa, która sprawdzi kondycję finansową potencjalnych wykonawców, proponowane koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Aktualnie wśród mieszkańców OM GGS prowadzane są badania ankietowe dotyczące m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu.

 

Mevo - Rower Metropolitalny. Wypełnij ankietę, pomóż stworzyć nowe zasady działania systemu

 

Nowy system ma składać się  z minimum 4 tys. rowerów z czego minimum 25 proc. mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.