• Start
  • Wiadomości
  • "Małe" remonty - duże zmiany. Na gdańskich ulicach. Gdzie?

"Małe" remonty - duże zmiany. Na gdańskich ulicach. Gdzie?

Choć nie są to spektakularne wielomilionowe projekty, to cieszą gdańszczan. Zwłaszcza kierowców, którzy chwalą sobie większy komfort jazdy. Dzięki remontom lokalnych ulic zmienia się też przestrzeń miejska: jest ładniej, wygodniej i często bezpieczniej. Sprawdziliśmy, jak dziś wyglądają niektóre ulice wyremontowane w Gdańsku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
17.10.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ulicą Nowotną, po remoncie, można wygodnie dojechać na plażę na Stogach.

Niedawno, bo 31 sierpnia zakończył się remont na ul. Piecewskiej w Pieckach-Migowie. Na odcinku od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Gojawiczyńskiej wymieniono nawierzchnię jezdni, a także chodniki i krawężniki. Koszt inwestycji wyniósł 314 tys. złotych.
 

Wyremontowana ulica Piecewska.

Pod koniec czerwca br. wyremontowano z kolei ul. Nowotną na Stogach. Położono nowy asfalt, odnowiono nawierzchnię pętli autobusowej, przebudowano chodnik na odcinku od ul. Wydmy do pętli i wymieniono chodnik na ul. Nowotnej. Pojawiła się też nowa zieleń, ławki, kosze na śmieci i... szykany. Inwestycja kosztowała 1,4 mln złotych.
 

Odnowiona ulica Nowotna.

O modernizacji ponad kilometrowego odcinka al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu było głośno w mediach. Mimo to postanowiliśmy przypomnieć także o niej. W ramach projektu poprawiono stan nawierzchni jezdni Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kościuszki i od ul. Kościuszki do ul. Braci Lewoniewskich w kierunku Sopotu.
Poza tym wymieniono nawierzchnię przyległych do jezdni miejsc postojowych oraz zjazdów.
Dodatkowo na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kościuszki odremontowano chodnik na wysokości ul. Lendziona (przy przejściu dla pieszych) i niewielki fragment chodnika na wysokości ul. De Gaulle'a. Inwestycja zakończyła się pod koniec sierpnia br. Kosztowała 1,3 mln zł.
 

Zmodernizowana aleja Grunwaldzka.

Pod koniec listopada 2015 r. zakończyła się przebudowa ul. Goplańskiej na Kokoszkach. Na blisko 600-metrowym odcinku jezdni, od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską, dotychczasowe betonowe płyty zastąpiono nawierzchnią mineralno-bitumiczną. Przy okazji odwodniono też jezdnię i chodniki oraz poprawiono ich nawierzchnię. Prace zakończyły się w listopadzie 2015 r. Inwestycja kosztowała 1 049 mln zł. W tej kwocie ujęty był także remont ponad 100-metrowego odcinka ul. Lubczykowej, który połączono w jednym przetargu z ul. Goplańską.
 

Ulica Goplańska po remoncie.

Także pod koniec listopada zakończono pierwszy etap zaplanowanej przebudowy ul. Traugutta. Ze względu na duży koszt remontu tej ulicy, prace podzielono na trzy odcinki: od Al. Zwycięstwa do Cerkwi Św. Mikołaja, od Cerkwi Św. Mikołaja do ul. Sobieskiego i od ul. Sobieskiego do ul. Do Studzienki. W pierwszym etapie przebudowano nawierzchnię jezdni na długości 560 metrów, a także przebudowano sieć wodociągową, wraz z przyłączami, na odcinku od Al. Zwycięstwa do wjazdu do Cerkwi Św. Mikołaja. Prace kosztowały dokładnie 1384 830 złotych.
 

Remont ul. Traugutta podzielono na trzy etapy.

W tym samym czasie, a więc w listopadzie 2015 r., zakończono również prace związane z przebudową ulic: Kilińskiego i Nad Stawem. Projekt, dofinansowany ze środków unijnych, obejmował m.in. przebudowę i budowę jezdni, budowę skrzyżowań z ul. Nad Stawem i ul. Lelewela, przebudowę skrzyżowania z ul. Kościuszki i ul. Gołębią, a także wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników, trasy rowerowej, wjazdów i miejsc wydzielonych z ruchu. Wymieniono też wszystkie sieci podziemne i zagospodarowano okoliczną zieleń.
Inwestycja pochłonęła dokładnie 9795 351, 48 złotych.
 

Prace na ul. Kilińskiego dofinansowane zostały ze środków unijnych.TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy