• Start
  • Wiadomości
  • Letnica. Przy ul. Uczniowskiej powstanie ogród deszczowy ze środków Budżetu Obywatelskiego

Letnica. Przy ul. Uczniowskiej powstanie ogród deszczowy ze środków Budżetu Obywatelskiego

W tym roku debiutuje tzw. Zielony Budżet Obywatelski w Gdańsku. W ubiegłym roku to mieszkańcy, po raz pierwszy w historii naszego miasta, głosowali na "zielone" projekty, które ich zdaniem powinny wygrać w BO 2021. Przyszedł czas na realizację tych zwycięskich. Właśnie trwają prace projektowe nad stworzeniem ogrodu deszczowego w Letnicy. Nad tą inwestycją czuwa miejska spółka Gdańskie Wody.
03.08.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tak będzie prezentował się ogród deszczowy przy ul. Uczniowskiej
Tak będzie prezentował się ogród deszczowy przy ul. Uczniowskiej
mat. Gdańskie Wody

 

Pula środków w "zielonym" BO 2021 wynosiła 2,88 mln złotych - w projektach dzielnicowych i 1,08 mln złotych - w projektach ogólnomiejskich. Realizację zwycięskich projektów rozdzielono pomiędzy trzy miejskie jednostki: Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz wspomniane już Gdańskie Wody. Te ostatnie zrealizują w sumie trzy ogrody deszczowe w naszym mieście w ramach "zielonego" BO. Właśnie trwają prace projektowe nad planowanym ogrodem deszczowym przy ul. Uczniowskiej.

- W ramach inwestycji powstanie system czterech niecek, które zmagazynują nadmiar "deszczówki" spływającej z ciągu komunikacyjnego. Woda opadowa trafi do niecek poprzez obniżony zabruk wokół wpustu i obniżone krawężniki. Nadmiar wody z niecek znajdujących się pomiędzy rondem a ścieżką rowerową będzie odprowadzany do podziemnej sieci kanalizacji deszczowej - tłumaczy Agnieszka Kowalkiewicz, kierownik Działu Adaptacji do Zmian Klimatu i jednocześnie rzecznik prasowa spółki Gdańskie Wody. - Dodatkowo, na obszarze zieleni poniżej chodnika zaprojektowano dwie niecki bezodpływowe w najniższych punktach terenu, dzięki czemu będą one gromadzić wodę opadową spływającą z okolicznej niezagospodarowanej zieleni.

Ten system małej retencji pozwoli zgromadzić około 40 metrów sześciennych wody. Ogrody deszczowe pokryte zostaną darnią oraz specjalnie dobranymi nasadzeniami - z bylin oraz krzewów ozdobnych, które dobrze znoszą okresowe zalewanie wodami opadowymi.

- Dzięki zdolności podczyszczania, odpowiednio dobrane gatunki roślin poprawią też jakość wód deszczowych spływających z okolicznych nawierzchni utwardzonych. Zadaniem projektowanego systemu małej retencji będzie przede wszystkim spowolnienie spływu oraz zagospodarowanie wody opadowej z jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej - wyjaśnia Agnieszka Kowalkiewicz.

Już dziś wiadomo, że wśród zasadzonych roślin pojawi się m.in. mozga trzcinowata, którą spotkać można głównie na terenach podmokłych. Ma ona duże znaczenie w oczyszczaniu terenów skażonych biologicznie, dlatego tak istotna jest jej obecność nad zbiornikami wodnymi. Dodatkowo na terenach zalewowych pełni funkcję ochronną - jej silnie rozrastające się korzenie tworzą zbitą masę, chroniąc glebę przed erozją.

W tym ogrodzie deszczowym pojawi się też urokliwa pałka wąskolistna. To nadwodna bylina o smukłej łodydze i charakterystycznym  walcowatym kwiatostanie. Pełni bardzo ważną funkcję - filtruje i oczyszcza wodę.

Co ciekawe w przypadku ogrodów deszczowych - o ile potrzeba kilku, a czasem i kilkunastu miesięcy, na wykonanie dokumentacji projektowej dla takiego ogrodu, o tyle już sama realizacja trwa zazwyczaj zaledwie kilka tygodni.

 

W ubiegłym roku "zielone projekty" do BO 2021 można było zgłaszać w pięciu obszarach:

  • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

  • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

  • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

  • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

  • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Gdańszczanie najczęściej zgłaszali, a także głosowali, na projekty dotyczące nowych nasadzeń drzew. Nie brakowało też pomysłów związanych właśnie z małą, lokalną retencją. W ubiegłym roku mieszkańcy głosowali w sumie nad 147 projektami tzw. zielonego BO, a wygrało i zostanie zrealizowanych 45 z nich.