• Start
 • Wiadomości
 • Koronawirus. Zasiłki z ZUS na czas kwarantanny lub opieki nad dzieckiem - pytania, odpowiedzi. Tarcza antykryzysowa

Koronawirus. Zasiłki z ZUS na czas kwarantanny lub opieki nad dzieckiem - pytania i odpowiedzi. Tarcza antykryzysowa

Rodzice mają prawo do dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dzieckiem do lat 8., jeśli w związku z koronawirusem zamknięto żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko. Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Od kiedy przysługuje? Ile wynosi jego wysokość? Na te i inne pytania odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podajemy także szczegóły tzw. tarczy antykryzysowej.
21.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i szkoły - komu przysługuje? Jak się o niego ubiegać?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola i szkoły - komu przysługuje? Jak się o niego ubiegać?
źródło: www.gov.pl

 

Prezydent Andrzej Duda ogłosił zmiany w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej. Mają one pomóc przedsiębiorcom w czasie pandemii koronawirusa. Podajemy jakie zmiany i ułatwienia dla firm mają zostać wprowadzone:

 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracowników) - o ile przychody firmy spadły poniżej 50 proc. w stosunku do lutego.
 • Dopłaty do pensji pracowników w wys. 40 proc. średniego wynagrodzenia - w tych firmach, które utrzymają miejsca pracy.
 • Mikropożyczki dla przedsiębiorców, w wys. 5 tys. zł.
 • Rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm, czyli podwyższony poziom z 60 proc. do 80 proc.
 • Wsparcie w leasingu dla firm z problemami.

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu z COVID-19.

 

 

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

 • Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

 • Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

 

Zapoznaj się z aktualnymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi koronawirusa COVID-19, opartymi wyłącznie na wiarygodnych źródłach, piśmiennictwie naukowym, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i danych WHO. Tutaj przedstawiamy wszystko co dziś wiadomo o koronawirusie.

 

 • Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

 

Zobacz też: Po posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego - prezydent i jej zastępcy przedstawili sytuację w związku z pandemią koronawirusa

 

 • Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 marca czy dopiero od 16 marca 2020 r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19. Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim oświadczeniem, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

 

 • Ile wynosi wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

 

Sprawdź aktualny stan zakażeń wirusem na świecie i Polsce: mapy i odnośniki do wielu stron

 

 • Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę. Możesz wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

 

 • Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

 

 • Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

 

Umorzenie bądź odroczenie płatności za czynsze w gminnych lokalach i za podatek od nieruchomości, czasowe zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste oraz odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych - tak Gdańsk wspiera przedsiębiorców. Sprawdź

 

 • Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

 • Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

 

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku / www.gov.pl/web/rodzina 

 

TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku