• Start
  • Wiadomości
  • Koronawirus. Miasta Unii Metropolii Polskich apelują do rządu o pomoc na czas epidemii 

Koronawirus. Miasta Unii Metropolii Polskich apelują do rządu o pomoc na czas epidemii 

“My, prezydenci 12 największych miast apelujemy do Rządu o podjęcie jak najszybszych i jak najlepszych działań, które pozwolą zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu”. Brak wsparcia w obliczu epidemii koronawirusa "może w efekcie doprowadzić do utraty możliwości realizacji przez gminy, miasta, powiaty czy samorządy województw zadań i usług na rzecz mieszkańców". Apel Unii Metropolii Polskich skierowany jest bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. 
18.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Bezpośrednio przed opublikowaniem apelu wszyscy prezydenci UMP uczestniczyli w telekonferencji, która była poświęcona sytuacji gospodarczej w miastach i planom dalszego przeciwdziałania skutkom epidemii. Nz. prezydent Aleksandra Dulkiewicz w swoim gabinecie podczas telekonferencji
Bezpośrednio przed opublikowaniem apelu wszyscy prezydenci UMP uczestniczyli w telekonferencji, która była poświęcona sytuacji gospodarczej w miastach i planom dalszego przeciwdziałania skutkom epidemii. Nz. prezydent Aleksandra Dulkiewicz podczas telekonferencji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - na monitorze widoczny prezydent Szczecina Piotr Krzystek
Piotr Połoczański/UMG

 

Jest to wspólne stanowisko prezydentów wszystkich dwunastu miast, należących do Unii Metropolii Polskich. Opublikowane zostało w środę, 18 marca. Wśród podpisanych pod dokumentem jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a także prezydenci: Warszawy, Białegostoku, Bydgoszczy, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. Bezpośrednio przed opublikowaniem apelu wszyscy prezydenci UMP uczestniczyli w telekonferencji, która była poświęcona sytuacji gospodarczej w miastach i planom dalszego przeciwdziałania skutkom epidemii.

Prezydenci podkreślają, że w reprezentowanych przez nich miastach mieszka w sumie ponad 6,7 mln mieszkańców: “To prawie 18% całej populacji. W tych miastach funkcjonuje też najwięcej podmiotów gospodarczych. Mieszkańcy i zlokalizowane w miastach przedsiębiorstwa wytwarzają 32% całkowitego PKB Polski. W 12 obszarach metropolitalnych mieszka około 16,1 miliona osób, czyli 42% ludności całego kraju, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski”. Destrukcyjny wpływ epidemii koronowirusa na obrót gospodarczy uderza finansowo także w miasta, które dodatkowo zmuszone są wydawać znaczące kwoty na działania, zmierzające do ograniczenia zasięgu epidemii. “Uruchomienie dodatkowych, dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu centralnego jak i ze źródeł zewnętrznych (środki pomocowe UE) pozwoli, przynajmniej w części, zniwelować przewidywane problemy” - piszą prezydenci. 

 

Logo Unii Metropolii Polskich, która skupia dwanaście największych polskich miast
Logo Unii Metropolii Polskich, która skupia dwanaście największych polskich miast. Od zeszłego roku UMP nosi imię prezydenta Pawła Adamowicza
UMP

 

PEŁNA TREŚĆ APELU UNII METROPOLII POLSKICH DO RZĄDU PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO:

"COVID-19, powszechnie znany jako koronawirus, jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego,obywateli, społeczeństw i gospodarek. Liczba osób zakażonych i chorych rośnie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, także w Polsce. Miasta  ponoszą wysokie koszty ekonomiczne i społeczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Skutki te, w połączeniu z już i tak trudną sytuacją finansową samorządów,mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej. Stan zagrożenia epidemicznego będzie miał też wpływ na wysokość i ściągalność dwóch największych źródeł dochodów - podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatków i opłat lokalnych. W 12 największych miastach (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław) mieszka ponad 6,7 mln mieszkańców. To prawie 18% całej populacji. W tych miastach funkcjonuje też najwięcej podmiotów gospodarczych. Mieszkańcy i zlokalizowane w miastach przedsiębiorstwa wytwarzają 32% całkowitego PKB Polski.W 12 obszarach metropolitalnych mieszka około 16,1 miliona osób, czyli 42% ludności całego kraju, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Z powyższych względów My, prezydenci 12 największych miast apelujemy do Rządu o podjęcie jak najszybszych i jak najlepszych działań, które pozwolą zapobiec kryzysowi gospodarczemu i finansowemu, jaki grozi jednostkom samorządu terytorialnego, a który może w efekcie doprowadzić do utraty możliwości realizacji przez gminy, miasta, powiaty czy samorządy województw zadań i usług na rzecz mieszkańców. Bez współpracy władz centralnych i jednostek samorządu terytorialnego nie uda się skutecznie przeciwdziałać skutkom tego kryzysu. 

Apelujemy zatem do Pana Premiera o: 

  • wsparcie samorządów poprzez wzrost subwencji ogólnej w celu zrekompensowania spadku dochodów związanych z pandemią COVID-19
  • zawieszenie wpłaty „janosika” przez samorządy do końca roku 2021
  • wykreślenie sankcji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych (dotyczących uchwalania budżetów i sprawozdań)
  • wprowadzenie rekompensaty wszędzie tam, gdzie koszty gospodarowania odpadami są wyższe niż maksymalny, ustawowy poziom opłat (ewentualnie apelujemy o podniesienie maksymalnych stawek) 

 

Uruchomienie dodatkowych, dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu centralnego jak i ze źródeł zewnętrznych (środki pomocowe UE) pozwoli, przynajmniej w części, zniwelować przewidywane problemy. Proponujemy także, aby podział pomocy odbywał się na zasadach uwzględniających obciążenia, jakie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ponoszą w związku z walką z wirusem COVID-19; liczbę ludności oraz liczbę podmiotów gospodarczych na danym terenie. Deklarujemy współpracę przy przygotowaniu rozwiązań, naszym zdaniem najpilniejszych, zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie samorządów i wykonywanie przez nich zadań w tym nadzwyczajnym czasie".

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku