• Start
 • Wiadomości
 • Koronawirus - INFOLINIA. Jak uniknąć zarażenia, gdzie szukać pomocy?

Koronawirus - INFOLINIA. Jak uniknąć zarażenia, gdzie szukać pomocy?

Ministerstwo zdrowia publikuje informacje dla osób podróżujących i powracających z krajów, w których występują zachorowania na COVID-19. Zamieszczane są na bieżąco na stronach ministerstwa i Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacje są bardzo przydatne, bo dotyczą tego jak chronić się przed zarażeniem i co robić, gdy już zachorujemy. Na końcu publikacji pokazujemy też animowany teledysk (z polskimi napisami) na temat koronawirusa, który zdobył dużą popularność na serwicie Youtube.
14.03.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Koronawirus. Jak się przed niem chronić?
Koronawirus. Jak się przed nim chronić?
zdj. pixabay
 

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800-190-590 odpowiada na zapytania i przekazuje informacje o sposobie postępowania

 
Choroba ujawnia się w ciągu 5-11 dni. Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny proszą o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi zarówno profilaktyki, jak i postępowania w momencie zachorowania.
Koronawirus zaraża powszechnie, ale tylko 20 proc. zarażonych choruje pełnoobjawowo: z wysoką gorączką (powyżej 39 st. C), trudnościami w oddychaniu, suchym kaszlem, bólami typu grypowego. Tego typu objawy są groźne głównie dla powyżej 80. roku życia i osoby z przewlekłymi chorobami innego typu. Problem polega na tym, że młodzi - choć ich życie nie jest na ogół zagrożone - stanowią drogę przenoszenia koronawirusa do osób starszych. W praktyce może być więc tak, że wnuki (jeśli nie będą uważać) przeniosą koronowirusa na dziadków, co może zakończyć się tragicznie. 
Dlatego za wszelką cenę należy unikać spotkań z udziałem większej liczby osób - im więcej, tym gorzej. Szczególną ostrożność zachować w pomieszczeniach zamkniętych, bowiem do zarażenia się nie trzeba mieć bezpośredniego kontaktu z osobą chorą: koronawirus utrzymuje się w powietrzu po wydechu nawet przez pół godziny.
Pamiętajmy o ograniczeniu do minimum używania dłoni. Klamki drzwi otwieramy łokciem, guziki w windzie i na domofonie przyciskamy knykciami palców. Zaraz potem staramy się dokładnie umyć dłonie.
Zalecane jest trzymanie do innych osób dystansu co najmniej 1 metra, ale według ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zarażeniu mogą ulegać osoby, które znalazły się w zasięgu nawet 4,5 metra od osoby chorej.
 
 
sposoby


Podstawowe środki ochronne przeciwko koronawirusowi

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).


Koronawirus. Jak skutecznie myć ręce?

mycie rąk

Koronawirus. Co robić jak zachorujesz?

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do kraju w którym występują zachorowania na COVID-19 pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.

Pamiętaj, ze zgodnie z wytycznymi szczególnemu postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne i kryteria epidemiologiczne:

 • Kryteria kliniczne – występowanie co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
  • gorączka
  • kaszel
  • duszność
 • Kryteria epidemiologiczne – w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełnione zostało co najmniej jedno z kryteriów:
  • podróż/przebywanie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
  • bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
  • osoba pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

 

Przy wystąpieniu łącznie obu kryteriów należy:

 1. Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Państwową Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Gdańsku - telefon w godzinach urzędowania (58) 32 00 815, (58) 32 00 816, po godzinach urzędowania w nagłych przypadkach 698-941-776 i uzyskaj pełną informację co do dalszego postępowania.
 2. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego - SZPITAL ZAKAŹNY , ul Smoluchowskiego 18 obecnie jeden z pomiotów SZPITALI POMORSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  (dorośli i dzieci) UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ Ul. Powstania styczniowego 9a

gdy zachorujesz


Koronowirus. Gdzie szukać pomocy - INFOLINIA NFZ

Czyli, jeżeli w ostatnich 14 dniach podróżowałeś do kraju którym są zachorowania na COVID-19:

 1. Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
  bezzwłocznie, telefonicznie powiadom państwową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego adresy szpitali poniżej
 2. Nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę
b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego


Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800-190-590 odpowiada na zapytania i przekazuje informacje o sposobie postępowania.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

 

NA TEMAT ZWALCZANIA KORONAWIRUSA ZOBACZ POPULARNY NA YOUTUBE ANIMOWANY TELEDYSK, KTÓRY PRZYPISYWANY JEST WIETNAMSKIEMU MINISTERSTWU ZDROWIA: 

TV

Prezydent Gdańska z mieszkańcami Aniołek przy jednym stole