Koordynator Krajowy UNICEF z wizytą w Gdańsku. Wsparcie dla dzieci z Ukrainy

W poniedziałek, 16 stycznia, Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce, spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Odwiedził także placówki, w których prowadzone są działania współfinansowane ze środków UNICEF. Jest to efekt podpisanego w lipcu 2022 roku memorandum pomiędzy Gdańskiem a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.
16.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kobieta i mężczyzna w sali, przed nimi dzieci (widać głowy)
Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce Rashed Mustafa spotkał się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Wspólnie odwiedzili ...
fot. Kamil Jasiński

Wsparcie samorządów przez UNICEF

UNICEF wspiera polskie samorządy w udzielaniu pomocy w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie.

Współpraca z UNICEF prowadzona jest w zakresie zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do usług, edukacji, opieki nad dzieckiem, wsparcia psychologicznego, a także szeroko pojętej integracji z dziećmi mieszkającymi w Gdańsku.

- Akcja Gdańsk Pomaga Ukrainie trwa już niemal 11 miesięcy. Mamy czas ferii zimowych i także teraz pamiętamy o ukraińskich dzieciach, które są u nas w Gdańsku. Podczas wizyty odwiedziliśmy jedną z gdańskich szkół, w której także dzięki współpracy firm i współfinansowaniu z UNICEF, odbywają się zajęcia podczas ferii zimowych dla dzieci ukraińskich i polskich. Ich celem przede wszystkim jest integracja i spędzenie razem w twórczy sposób czasu - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Podczas wizyty w Gdańsku, Rashed Mustafa odwiedził cztery miejsca, które już teraz wypełniają założenia współpracy dotyczące m.in. edukacji czy ochrony dzieci.

- Gdańsk jest jednym z kluczowych miast partnerskich UNICEF w Polsce. Cieszę się, że nasze wspólne działania obejmują wsparcie dla wszystkich dzieci w tym mieście. Dziś mogłem zobaczyć wspaniałą pracę, jaką miasto i jego partnerzy wykonują na rzecz najbardziej potrzebujących. Wszystkie rozmowy, które dziś przeprowadziłem i osoby, które poznałem, na długo pozostaną w mojej pamięci - mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Mam nadzieję, że nasza współpraca z Gdańskiem będzie kontynuowana dla dobra wszystkich dzieci i ich rodzin w potrzebie.

 

Kobieta i mężczyzna stoją tyłem w sali, przed nimi grupa dzieci
... w Szkole Hevelius, gdzie 70. dzieci z Ukrainy i Polski uczestniczy w zajęciach w ramach „Akcji Zima” przygotowanych przez organizację pozarządową, a sfinansowanych ze środków UNICEF
fot. Kamil Jasiński

Pomoc dla uchodźców... i nie tylko

Wizyta przedstawiciela UNICEF rozpoczęła się w socjalnym namiocie Gdańsk Pomaga Ukrainie, gdzie od blisko roku wydawana jest pomoc w postaci pakietów żywności bądź chemii domowej, znajdującym się na terenie Polsat Plus Areny Gdańsk. Dzięki funduszom od UNICEF, ukraińskie rodziny mogą tam otrzymać pakiety higieniczne, a szkoły i przedszkola – apteczki pierwszej pomocy. W Gdańsku działa również infolinia dla osób z Ukrainy, która jest współfinansowana ze środków UNICEF. Osoby dzwoniące mogą dowiedzieć się o formach pomocy świadczonej w Gdańsku, uzyskać wsparcie w wynajmie mieszkania czy opiece medycznej.

Następnie odwiedzony został Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej, do którego przekazywane są środki finansowe na realizację zajęć ze specjalistami udzielającymi wsparcia psychologicznego dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom i rodzicom z Ukrainy oraz pedagogom szkolnym i przedszkolnym. Formy wsparcia prowadzone w tym miejscu to między innymi: konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci, uczniów i rodziców z Ukrainy; indywidualne konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz terapeutyczne zajęcia grupowe.

Delegacja UNICEF pojawiła się również w Przedszkolu nr 83, gdzie uczęszczają także dzieci z Ukrainy. W grudniu zatrudniona została tam asystentka międzykulturowa, która wspiera nauczycieli w codziennej pracy, ale także dba o to, by dzieci nadal miały kontakt z kulturą i językiem ukraińskim. Dzięki środkom UNICEF, w Gdańsku do końca grudnia zatrudnionych zostało łącznie 19 asystentów z Ukrainy, którzy wspierają pracę nauczycieli na wszystkich etapach edukacji.

Wizyta zakończyła się w Szkole Hevelius, gdzie 70 dzieci z Ukrainy i Polski uczestniczy w zajęciach w ramach „Akcji Zima” przygotowanych przez organizację pozarządową, a sfinansowanych ze środków UNICEF. Na co dzień do szkoły, w której działają 4 klasy przygotowawcze, uczęszcza ponad setka dzieci z Ukrainy. Łącznie w ramach zajęć zimowych organizowanych przez organizacje pozarządowe w Gdańsku, weźmie udział blisko 350 dzieci z Polski i Ukrainy, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnościami.


Szereg organizacji pozarządowych oraz instytucji kulturalnych przygotowało także działania, których celem jest wsparcie procesu integracji. Ważną funkcję pełnią tu Domy Sąsiedzkie zlokalizowane w różnych dzielnicach Gdańska, gdzie organizowane są wydarzenia włączające w społeczności lokalne.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże