• Start
  • Wiadomości
  • Park Południowy - konsultacje. Idź na spacer i opowiedz o swoich pomysłach na to miejsce

Konsultacje w sprawie Parku Południowego. Przyjdź na spacer i opowiedz o swoich pomysłach na to miejsce

Wiesz, gdzie rosną głogi i stare jabłonie? Albo w którym miejscu powstanie kolejny zbiornik retencyjny? W ten weekend zaplanowano trzy spacery krajoznawcze po terenach przyszłego Parku Południowego. Warto wziąć w nich udział - będzie to okazja do poznania sąsiedztwa, ale i zgłoszenia własnych pomysłów na zagospodarowanie tego miejsca. Warto też wypełnić geoankietę (cztery wersje językowe!) - link do niej znajduje się pod koniec tekstu.
05.11.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Planowany Park Południowy zajmie teren o powierzchni blisko 78 hektarów
Planowany Park Południowy zajmie teren o powierzchni blisko 78 hektarów
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

W połowie września br. władze Gdańska poinformowały o przygotowaniach do stworzenia Parku Południowego na terenie dwóch dzielnic: Ujeściska-Łostowic i Jasienia. Park, który w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego miał powierzchnię 51,2 hektara, zwiększony zostanie o dodatkowe 26,5 hektara zieleni, która w południowych dzielnicach Gdańska jest i zostanie zachowana. Tym samym powstanie drugi największy park w naszym mieście. Największy obecnie - nadmorski Park Reagana - ma około 90 hektarów powierzchni, Park Południowy będzie miał 77,7 hektarów.

Dotychczas 26,5 hektara w planach zagospodarowania przestrzennego było przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny, które będą zaplanowane jako park, to centrum Gdańska Południa, obszar w tej chwili procedowanego planu dla ul. Dulin'a i ten przy zbiorniku Świętokrzyska I.

 

2
Mat. Biuro Rozwoju Gdańska

 

Przed kilkoma dniami zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących planowanego parku, w trakcie których pytano mieszkańców, głównie Łostowic-Ujeściska i Jasienia, o ich oczekiwania wobec tego terenu. Odbywał się on w formie ankiet, punktów konsultacyjnych oraz spacerów studialnych. Mieszkańcy zaproponowali m.in. stworzenie polany piknikowej, skateparku, budowę pomostów nad zbiornikami retencyjnymi, a także postawienie ławek, toalety, stworzenie dużego wybiegu dla psów i kawiarni. Wielu z nich zwracało uwagę na to, że park ma być jak najbardziej naturalny z zachowaniem jak największej liczby drzew.

W drugim etapie, który właśnie się rozpoczął, wypracowana zostanie koncepcja urbanistyczna i jej uszczegółowienie dla wybranych obszarów. W związku z tym Miasto zaprasza w ten weekend na trzy spacery krajoznawcze po terenach przyszłego parku. Każdy poprowadzony zostanie inną trasą. Sprawdźcie, który spacer będzie dla was najbardziej interesujący.

 

W weekend zaplanowano trzy spacery po terenach przyszłego parku Południowego
W weekend zaplanowano trzy spacery po terenach przyszłego parku Południowego
Mat. A2P2

 

Trasa czerwona

Spacer odbędzie się w sobotę, 6 listopada. Zbiórka - o godz. 11, przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Lawendowe Wzgórze). Zakończenie spaceru zaplanowano w tym samym miejscu, co zbiórka.

Poprowadzony zostanie przez najbardziej naturalne tereny tzw. Parku Dulin'a, nazywanego też Parkiem Wodnym, który będzie realizowany przez miejską spółkę Gdańskie Wody. Trasę wyznaczono także na terenie planowanego południowego usługowego centrum, w którym znajdzie się m.in. miejskie lodowisko (w sąsiedztwie pętli tramwajowej). Uczestnicy tego spaceru przejdą naturalnymi, mało znanymi obecnie przez większość mieszkańców terenami. Część z nich to tereny podmokłe, wokół naturalnego zbiornika. Zobaczą też stare drzewka owocowe, które są pozostałością dawnych sadów mieszczących się w tym miejscu. Rosną tu m.in. głogi, jabłonie i śliwy.

Co istotne, w sobotni poranek prognozowane są opady deszczu. W związku z tym, że trasa spaceru przebiega po terenach gruntowych, pod uwagę należy wziąć to, że może pojawić się błoto. Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie obuwie. Trasy pozostałych spacerów odbywać się będą po terenach utwardzonych, dlatego "błotnego" ryzyka już nie będzie.

 

Trasa niebieska

Spacer odbędzie się także w sobotę, 6 listopada. Zbiórka - o godz. 13, również przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Lawendowe Wzgórze). Spacer zakończy się przy zbiorniku Świętokrzyska I.

To będzie tzw. szlak wodny. Uczestnicy tego spotkania zejdą doliną znajdującą się za gmachem SP nr 6, w której znajduje się m.in. rów melioracyjny. Następnie zaplanowano przejście do zbiornika retencyjnego Świętokrzyska I, i dalej - wzdłuż urokliwego jaru łączącego dwa zbiorniki retencyjne: Świętokrzyska I i Świętokrzyska II. W tym jarze zachował się stary drzewostan - warto zwrócić na niego uwagę. Następnie powrót do zbiornika Świętokrzyska I, ale już inną trasą, by obecni mogli zobaczyć cenne przyrodniczo tereny znajdujące się pomiędzy wspomnianymi zbiornikami. Zobaczą także tereny stanowiące rezerwę pod budowę tzw. Nowej Bulońskiej Południowej (kwestią otwartą jest obecnie, czy powstanie w tym miejscu nowa droga czy może torowisko dla PKM). O tych potencjalnych inwestycjach także można będzie usłyszeć w trakcie sobotniego spaceru.

 

Trasa żółta

Spacer odbędzie się w niedzielę, 7 listopada. Zbiórka - o godz. 11, przy molo na zbiorniku retencyjnym pomiędzy ul. Świętokrzyską i Porębskiego. Zakończenie - przy rondzie obok SP nr 6.

Będzie to szlak małych zbiorników retencyjnych oraz przez pobliskie osiedla. Obecni zobaczą miejsca, w których planowane są inwestycje miejskie, w tym budowa dróg (Nowa Unruga, Nowa Świrskiego), jak i inwestycje mieszkaniowe prywatnych inwestorów - te powstaną na prywatnych terenach. Podczas spaceru wskazane zostanie także miejsce, gdzie planowany jest kolejny zbiornik retencyjny oraz nowy budynek szkolny. Spacer zakończy się przy charakterystycznych brzozach rosnących przy rondzie, w pobliżu SP nr 6.

- Idea tych spacerów jest przede wszystkim taka, by pokazać mieszkańcom jak te tereny wyglądają. To okazja głównie dla tych osób, które nie znają terenów, na którym planowany jest park. Chcemy też pokazać i opowiedzieć o tym, jakie inwestycje planuje Miasto czy prywatni inwestorzy na tym terenie. Poza tym chcielibyśmy się dowiedzieć od samych mieszkańców jakichś nowinek na temat parku, których obecnie nie znamy - przyznaje Dawid Pesta z pracowni urbanistyczno - architektonicznej A2P2, która prowadzi konsultacje społeczne w sprawie Parku Południowego na zlecenie Biura Architekta Miasta. - Chcemy też poznać ich zdanie na temat parku, wysłuchać sugestii np. odnośnie lokalizacji różnych urządzeń rekreacyjnych czy miejsc, które ich zdaniem powinny pozostać zachowane w zupełnie naturalnym stanie.

 

Część terenów przyszłego Parku Południowego już dzisiaj cieszy się popularnością wśród mieszkańców
Część terenów przyszłego Parku Południowego już dzisiaj cieszy się popularnością wśród mieszkańców
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Wypełnij geoankietę

W kolejnym etapie konsultacji poświęconych przyszłemu Parkowi Południowemu przygotowano też internetową geoankietę, aby każdy chętny mógł łatwo opisać, jak dziś korzysta z terenu parku i jakie ma oczekiwania związane z przyszłością tego obszaru. Ta ankieta zawiera nie tylko pytania, ale też umożliwia zaznaczanie odpowiedzi w konkretnych miejscach na mapie. Zachęcamy do jej wypełniania - zarówno tych z Państwa, którzy już dziś korzystają z tej przestrzeni, jak i tych, którzy do tej pory jej nie używali, ale są zainteresowani jej rozwojem. Geoankietę przygotowano w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.

Link do ankiety:

https://ask.lopi.io/a/park-poludniowy-pl

 

English version:

We are starting the next stage of the consultation process for the future Southern Park. In order for everybody to be able to describe how you use the Southern Park today and what are your expectations regarding the future of the Park, we have prepared a geo-questionnaire. This type of survey contains not only regular questions, but also allows you to answer indicating specific places on the map. We invite all inhabitants interested in the future of this area to fill in the geo-questionnaire - both those of you who already use this space today and those who have not used it so far, but are interested in its development.

Link to the geo-questionnaire:

https://ask.lopi.io/a/southern-park

 

Українська версія:

Ми розпочинаємо наступний етап процесу консультацій щодо майбутнього Південного парку. Щоб кожен з вас міг легко описати, як ви використовуєте Південний парк сьогодні і які ваші очікування щодо майбутнього парку, ми підготували гео-анкету. Цей тип опитування містить не тільки звичайні питання, але й дозволяє вказати маршрути та місця розміщення на карті. Ми хотіли б попросити всіх, хто цікавиться майбутнім цієї галузі, заповнити анкету - як тих із вас, хто вже користується цим простором сьогодні, так і тих з вас, хто не використав його досі, але зацікавлений у його розвитку.

Посилання на опитування:

https://ask.lopi.io/a/pivdennii-park

 

Российская версия:

Мы начинаем следующий этап процесса консультаций по будущему Южному парку. Чтобы каждый из вас мог легко описать, как вы используете Южный парк сегодня и каковы ваши ожидания в отношении будущего парка, мы подготовили гео-анкету. Этот тип опроса содержит не только обычные вопросы, но также позволяет указать маршруты и места размещения на карте. Мы хотели бы попросить всех, кто интересуется будущим этой области, заполнить анкету - как тех из вас, кто уже пользуется этим пространством сегодня, так и тех из вас, кто не использовал его до сих пор, но заинтересован в его развитии.

Ссылка на опрос:

https://ask.lopi.io/a/park-poludniowy-ru

 

TV

Drugi dzień festiwalu FETA 2024