• Start
  • Wiadomości
  • Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Wypełnij formularz

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Wypełnij formularz przeznaczony na uwagi

W dniach 25 stycznia - 15 lutego zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania Rad Dzielnic w Gdańsku. Zmiany w statutach dzielnic dotyczą m.in. kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem, sfery budżetowej i planowania finansów oraz całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów.
( Publikacja: 03.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na port gdański (zdjęcie ilustracyjne)
Widok na port gdański
fot. Jerzy Pinkas / wwwgdansk.pl

 

Po ponad dwuletniej pracy komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Gdańska zbliżamy się do kluczowego momentu procesu wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania dzielnic w Gdańsku, którymi są konsultacje społeczne w sprawie zmian do statutów dzielnic.

Projektowane zmiany w zasadach funkcjonowania dzielnic dotyczą m.in. zmian funkcjonowania rad, kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem. Kluczowe zmiany dotyczą także sfery budżetowej i planowania finansów dzielnicy. Istotną nowością jest całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów. Obecnie próg ten wynosi 5%.

ZOBACZ proponowane zmiany w funkcjonowaniu Rad Dzielnic w Gdańsku 

SPRAWDŹ. Projekt zmian statutów dla wszystkich dzielnic jest zawarty w Uchwale Rady Miasta Gdańsk


Teraz czas na mieszkanki i mieszkańców Gdańska, którzy w ramach konsultacji społecznych zaplanowanych dniach 25 stycznia - 15 lutego 2021 r. będą mieli czas na złożenie swoich uwag i postulatów związanych z projektowanymi zmianami na specjalnym formularzu.

Formularz uwag - konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic (wersja edytowalna)


Wypełniony formularz z uwagami należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021 r:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl  

Formularz można także będzie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r.

 

baner konsultacje 470x180 (1)

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska konsultacje społeczne przeprowadza się m.in. w celu zebrania opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących konsultowanych przedsięwzięć. 

Celem konsultacji społecznych, które będą odbywały się w dniach 25 stycznia - 15 lutego 2021 r. jest zgłoszenie przez mieszkańców Miasta Gdańska uwag do treści projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic. Podstawą prawną w tym przypadku jest Uchwała Nr XXX 785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic. Na podstawie uchwały zostało opracowane Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic.

W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie otwarte online o charakterze wysłuchania publicznego, w wtorek, (9 lutego).

Podsumowanie spotkania i jego zapis filmowy:

 

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji: Powołany Zarządzeniem Prezydenta Zespół ds. konsultacji, w którego skład wchodzą Radni Miasta Gdańska, Radni Dzielnic oraz Przedstawiciele Prezydenta opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag z podziałem na dzielnice i przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska na najbliższym posiedzeniu, po opublikowaniu wyników konsultacji.

Wyniki konsultacji publikowane będą:

  • na stronie internetowej: www.gdansk.pl/dzielnice
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Proponowane zmiany w funkcjonowaniu Rad Dzielnic w Gdańsku 

Uchwała RMG w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic

Formularz uwag - konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic (wersja edytowalna)