• Start
  • Wiadomości
  • Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Wypełnij formularz

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic. Wypełnij formularz przeznaczony na uwagi

W dniach 25 stycznia - 15 lutego zaplanowano konsultacje społeczne w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania Rad Dzielnic w Gdańsku. Zmiany w statutach dzielnic dotyczą m.in. kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem, sfery budżetowej i planowania finansów oraz całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów.
03.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na port gdański (zdjęcie ilustracyjne)
Widok na port gdański
fot. Jerzy Pinkas / wwwgdansk.pl

 

Po ponad dwuletniej pracy komisji doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Rady Miasta Gdańska zbliżamy się do kluczowego momentu procesu wprowadzania zmian w zasadach funkcjonowania dzielnic w Gdańsku, którymi są konsultacje społeczne w sprawie zmian do statutów dzielnic.

Projektowane zmiany w zasadach funkcjonowania dzielnic dotyczą m.in. zmian funkcjonowania rad, kompetencji i współpracy z radnymi miejskimi czy urzędem. Kluczowe zmiany dotyczą także sfery budżetowej i planowania finansów dzielnicy. Istotną nowością jest całkowite zniesienie progu frekwencji, od której zależy ważność wyborów. Obecnie próg ten wynosi 5%.

ZOBACZ proponowane zmiany w funkcjonowaniu Rad Dzielnic w Gdańsku 

SPRAWDŹ. Projekt zmian statutów dla wszystkich dzielnic jest zawarty w Uchwale Rady Miasta Gdańsk


Teraz czas na mieszkanki i mieszkańców Gdańska, którzy w ramach konsultacji społecznych zaplanowanych dniach 25 stycznia - 15 lutego 2021 r. będą mieli czas na złożenie swoich uwag i postulatów związanych z projektowanymi zmianami na specjalnym formularzu.

Formularz uwag - konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic (wersja edytowalna)


Wypełniony formularz z uwagami należy złożyć w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021 r:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl  

Formularz można także będzie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania do dnia 15 lutego 2021 r.

 

baner konsultacje 470x180 (1)

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/494/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska konsultacje społeczne przeprowadza się m.in. w celu zebrania opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących konsultowanych przedsięwzięć. 

Celem konsultacji społecznych, które będą odbywały się w dniach 25 stycznia - 15 lutego 2021 r. jest zgłoszenie przez mieszkańców Miasta Gdańska uwag do treści projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic. Podstawą prawną w tym przypadku jest Uchwała Nr XXX 785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic. Na podstawie uchwały zostało opracowane Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic.

W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie otwarte online o charakterze wysłuchania publicznego, w wtorek, (9 lutego).

Podsumowanie spotkania i jego zapis filmowy:

 

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji: Powołany Zarządzeniem Prezydenta Zespół ds. konsultacji, w którego skład wchodzą Radni Miasta Gdańska, Radni Dzielnic oraz Przedstawiciele Prezydenta opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag z podziałem na dzielnice i przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska.

Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska na najbliższym posiedzeniu, po opublikowaniu wyników konsultacji.

Wyniki konsultacji publikowane będą:

  • na stronie internetowej: www.gdansk.pl/dzielnice
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Proponowane zmiany w funkcjonowaniu Rad Dzielnic w Gdańsku 

Uchwała RMG w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic

Formularz uwag - konsultacje w sprawie zmian statutów dzielnic (wersja edytowalna)

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów