• Start
  • Wiadomości
  • Koniec wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej - zabytkowa perła Gdańska w pełnej krasie

Koniec wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej - po 3 latach remontu perła Gdańska odzyskała pierwotne piękno

O zakończeniu wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej, który realizowano w latach 2017 - 2020, poinformował proboszcz parafii ks. prał. Ireneusz Bradtke. Jakie prace przeprowadzono w tym czasie w największym zabytkowym kościele w Gdańsku?
07.01.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowych dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
Fot. Dariusz Kula

 

Publikujemy w całości list ks. prał Ireneusza Bradtke:

 

„Zakończenie wielkiego remontu Bazyliki Mariackiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej". 

 

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować o zakończeniu realizowanego przez parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny projektu: „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku". Po złożeniu stosownych dokumentów aktualnie oczekujemy na ostateczne rozliczenie zakończonego projektu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Projekt rewitalizacji Bazyliki był realizowany w latach 2017-2020 i w ramach tego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  1. Rewitalizacja elewacji Bazyliki Mariackiej w Gdańsku oraz okien witrażowych,
  2. Kapitalny remont dachu z wymianą konstrukcji,
  3. Prace konserwatorskie przy Ołtarzu Głównym Bazyliki Mariackiej,
  4. Adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną,
  5. Przebudowa prezbiterium - wykonanie prac budowlano-konserwatorskich nowego wyposażenia sakralnego,
  6. Budowa kanałów instalacyjnych w posadzce Bazyliki Mariackiej w Gdańsku —nowa instalacja elektryczna i teletechniczna,
  7. Przygotowanie filmów edukacyjnych.

 

Ołtarz Główny Bazyliki Mariackiej po renowacji
Ołtarz Główny Bazyliki Mariackiej po renowacji
Fot. Dariusz Kula

 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego największego w historii po odbudowie ze zniszczeń Drugiej Wojny Światowej remontu. Dziękuję projektantom, konserwatorom zabytków, służbom konserwatorskim, wykonawcom, nadzorowi inwestorskiemu. Dziękuję pani Lucynie Maternickiej - koordynatorowi projektu. Szczególne podziękowania składam członkom Rady naukowo-konserwatorskiej działającej przy Bazylice Mariackiej: przewodniczącemu Rady prof. dr hab. inż. arch. Aleksandrowi Piwkowi, prof. UMK dr hab. Elżbiecie Pileckiej, prof. UG dr hab. Andrzejowi Wozińskiemu, mgr inż. arch. Tomaszowi Błyskoszowi, mgr inż. arch. Grzegorzowi Sulikowskiemu (Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku), mgr inż. arch. Tomaszowi Celewiczowi oraz prof. UMK dr hab. Piotrowi Niemcewiczowi - ekspert w sprawie posadzki.

 

Dawna kotłownia zaadaptowana na salę multimedialną
Dawna kotłownia zaadaptowana na salę multimedialną
Fot. Dariusz Kula

 

Dziękuję władzom Miasta Gdańska za pomoc w sfinansowaniu części wkładu własnego na realizację projektu. Dziękuję pracownikom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Funduszy Europejskich oraz Departamentu Finansowego za współpracę. 

Za sprawą współpracy bardzo wielu podmiotów i osób, które nie sposób tu wymienić, udało się szczęśliwie zakończyć remont, który przywrócił Koronie Miasta Gdańska jej pierwotne piękno. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję również mediom za rzetelne informowanie o przebiegu prowadzonych prac.”

 

Przed i po remoncie
Przed i po remoncie dachu i elewacji
Fot. Dariusz Kula

 

 

Budżet projektu wyniósł 19 mln 745 tys. zł. Z podsumowaniem rzeczowo - finansowym wielkiego remontu zapoznać można się na stronie internetowej Bazyliki.

 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta