Koniec przebudowy zbiornika Subisława. Nowe ścieżki spacerowe udostępnione

Przebudowa zbiornika retencyjnego Subisława została ukończona. Teren wokół zbiornika z nowymi ścieżkami spacerowymi ponownie został udostępniony mieszkańcom. Sam zbiornik zwiększył swoją zdolność retencyjną.
23.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zbiornik wodny otoczony zielenią
Pojemność powodziowa akwenu zwiększyła się z 8 260 m3 do 23 763 m3
fot. DRMG

Dzięki zakończonej inwestycji stała pojemność powodziowa akwenu zwiększy się z 8 260 m3 do 23 763 m3, co uchroni pobliskie tereny przed zalaniem, chociażby takim jak w 2016 r., gdy zbiornik został naruszony podczas powodzi.

W zakresie zadania znalazła się przebudowa obiektu funkcjonalnie związanego ze zbiornikiem. Ponadto odpływ wody ze zbiornika poprowadzony został  historycznym kanałem Młynówka. Kanał ten wspomaga odprowadzenie wód do Potoku Oliwskiego. Sam potok także został uregulowany. Na zbiorniku pojawiła się również specjalna pływająca platforma dla ptaków. 

Zbiornik wodny otoczony zielenią
W ramach inwestycji wyremontowane zostały parkowe ścieżki
fot. DRMG
Zbiornik wodny otoczony zielenią
Jednym z elementów inwestycji było wzmocnienie pionowych umocnień i skarpy wokół stawu
fot. DRMG

Jednym z elementów inwestycji była przebudowa zapory czołowej zbiornika i wzmocnienie pionowych umocnień i skarpy wokół stawu. W ramach inwestycji wyremontowane zostały  parkowe ścieżki, z uwzględnieniem dojazdu technicznego dla służb komunalnych.

Wykonawcą prac była spółka Strabag. Koszt prac wyniósł ok. 9,7 mln złotych.

TV

Koalicja Obywatelska podsumowała swój sukces wyborczy