• Start
  • Wiadomości
  • Koniec prac na wiadukcie na al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego

Chełm. Miesiąc wcześniej zakończono prace na wiadukcie al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego

Ponad miesiąc szybciej niż pierwotnie planowano zakończył się remont wiaduktu na jednym z kluczowych skrzyżowań: al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego w stronę Łostowic. Tym samym zakończyły się, realizowane stopniowo od 2020 roku, prace przy odnowieniu w sumie czterech części tego obiektu.
21.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zakończono prace na wiaduktach i kładkach dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
Zakończono prace na wiaduktach i kładkach dla pieszych na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Skomplikowana konstrukcja na Chełmie

Czteroczęściowy obiekt jest skomplikowaną konstrukcją wybudowaną w latach 80. Tworzy ona skrzyżowanie al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego, umożliwiając komunikację między centrum Gdańska a dzielnicą Chełm. To również dogodny wyjazd z Chełmu w kierunku południowych rejonów miasta oraz trójmiejskiej obwodnicy.

Obiekt tworzą cztery odrębne konstrukcje: dwie z nich to wiadukty (wybudowane w 1984 roku), z których korzystają kierowcy. Jeden umożliwia zjazd z al. Armii Krajowej na al. Sikorskiego, drugi prowadzi w przeciwnym kierunku. Dwie kolejne to kładki dla pieszych (wybudowane w 1981 roku) - pierwsza to przedłużenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Pobiedzisko, druga znajduje się przy dojściu do ogródków działkowych na przedłużeniu ul. Filomatów.

Świbno zyskało atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu

Skomplikowanie obiektu to nie tylko jego wieloczęściowość. To również fakt, że ruch odbywa się nie tylko na samym wiadukcie i kładkach, ale także pod i nad nimi. Na poziomie powyżej wiaduktu przebiega jezdnia al. Armii Krajowej w stronę centrum, z kolei pod wiaduktem - jezdnia al. Armii Krajowej w stronę Łostowic, a także torowisko tramwajowe.

Rozmiary tego obiektu to: kładki dla pieszych - 48 i 44 metry, wiadukty - 31 i 52 metry długości.

W ramach prac wyremontowane zostały dwa wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych
W ramach prac wyremontowane zostały dwa wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Kompleksowy remont od 2020 roku

Po latach intensywnej eksploatacji podjęto decyzję o kompleksowym remoncie wszystkich czterech części obiektu. W jego trakcie całkowicie wymieniono dylatacje i bariery ochronne wiaduktów oraz kładek. Naprawiono też części betonowe i stalowe konstrukcji, które zostały zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych i korozją. Zakonserwowano także łożyska na całym obiekcie. Na wiaduktach i kładkach wymieniono również wysłużoną nawierzchnię, układając nową warstwę bitumiczną.

Prace prowadzono nie tylko na obiekcie, ale również pod nim. Wyremontowano filary wiaduktów i kładek, a ponieważ część filarów posadowiona jest na skarpach, zakres prac objął również wzmocnienie ich konstrukcji.

Parking kubaturowy dla rowerów we Wrzeszczu

- Remont rozpoczęliśmy jeszcze w 2020 roku, kiedy zajęliśmy się kładką dla pieszych od strony obwodnicy. Prace na niej zakończyły się w 2021 r. i jeszcze w tym samym roku zrealizowaliśmy remont na drugiej kładce w ciągu ul. Pobiedzisko, a także na wiadukcie w relacji do al. Sikorskiego. W każdym z tych przypadków roboty zakończyliśmy zgodnie z zadeklarowanym terminem - mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - W przypadku ostatniej części - wiaduktu umożliwiającego zjazd z al. Sikorskiego na al. Armii Krajowej finisz prac rozpoczętych w tegoroczne wakacje możemy ogłosić ponad miesiąc przed zakładanym terminem. Szacowaliśmy zakończenie remontu na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, tymczasem udało nam się uporać z zadaniem zdecydowanie wcześniej. Procedura odbiorowa ostatniej części zakończyła się 10 listopada - dodaje.  

W trakcie robót wyremontowane zostały także filary wiaduktów i kładek oraz wzmocnione skarpy
W trakcie robót wyremontowane zostały także filary wiaduktów i kładek oraz wzmocnione skarpy
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Remont pełen wyzwań

Prace na skomplikowanej konstrukcji o sporych gabarytach, w dodatku na bardzo uczęszczanym węźle komunikacyjnym, stanowiły nie lada wyzwanie. Pierwsze trudności nastręczała już sama weryfikacja elementów przeznaczonych do remontu. Archiwalne plany i schematy kładek niekiedy nie pokrywały się ze stanem faktycznym. Okazywało się niejednokrotnie, że odkryte bądź odkopane elementy konstrukcji mają zupełnie inny kształt i inne wymiary. A dokładność i ścisłe trzymanie się wytycznych projektowych jest przecież nieodzowne dla zachowania trwałości, a przede wszystkim bezpieczeństwa obiektu. Prace wymagały więc ponownego przeanalizowania, jakie rozwiązania konstrukcyjne należy zastosować.

Brętowo. Przy Leśnej Górze wygodniej dla pieszych, dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego

Innym wyzwaniem była konieczność wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Z jednej strony wyłączenie obiektu lub jego części było niezbędne do przeprowadzenia prac, z drugiej Miasto starało się w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia w ruchu. Dlatego też część zakresu robót realizowano „pod ruchem”. Tak było przy działaniach związanych z umocnieniem skarp i remontem filarów, gdzie zdecydowano się jedynie zawęzić jezdnię al. Armii Krajowej do jednego pasa, a nie zamykać ją całkowicie. Inne prace wymagały wyłączenia z użytku całego obiektu. By minimalizować utrudnienia dla kierowców podczas remontu wiaduktu w relacji do al. Sikorskiego wybudowano nawet specjalny łącznik, umożliwiający zawracanie na al. Armii Krajowej bez konieczności pokonywania całego skrzyżowania z al. Havla i ul. Łostowicką.

By nie zakłócać normalnej komunikacji tramwajów niektóre etapy robót prowadzono w nocy podczas przerwy w kursowaniu. Można było wówczas wyłączyć napięcie w sieci i np. zamontować nowe osłony zabezpieczające trakcję.

Ułożono też nową nawierzchnię i dylatację na wiadukcie na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
Ułożono też nową nawierzchnię i dylatację na wiadukcie na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i al. Sikorskiego
fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Nowa organizacja ruchu

Zakończenie remontu ostatniej części - wiaduktu prowadzącego w kierunku Łostowic i wznowienia na nim ruchu - to również wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu. Przed remontem skręt w lewo z al. Armii Krajowej na wiadukt był możliwy z dwóch pasów. Nastręczało to problemów kierowcom zjeżdżającym z wiaduktu na al. Armii Krajowej ze względu na mocno ograniczoną widoczność.

Po zmianach skręcić można już tylko z jednego, prawego pasa al. Armii Krajowej. Na lewym pasie wyznaczona została powierzchnia wyłączona z ruchu. W ten sposób kierowcy zjeżdżający z wiaduktu mogą „wysunąć się” na jezdnię al. Armii Krajowej, dzięki czemu będą mogli łatwiej zauważyć nadjeżdżające z prawej strony pojazdy.

Trwały efekt na lata

Dzięki przeprowadzonym pracom wiadukty i kładki dla pieszych będą w dobrej kondycji przez kolejne dekady.

TV

Wręczenie kluczy do mieszkań przy ulicy Piotrkowskiej