• Start
  • Wiadomości
  • Basil Kerski rekomendowany prezydent Gdańska na dyrektora ECS w nowej kadencji

Basil Kerski rekomendowany prezydent Gdańska na dyrektora ECS w nowej kadencji

Komisja konkursowa bezwzględną większością głosów zarekomendowała Basila Kerskiego na trzyletnią kadencję dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności. Zakończenie prac komisji nie kończy procedury konkursowej. 
21.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Basil Kerski kieruje Europejskim Centrum Solidarności od 2011 roku. Również tym razem wygrał konkurs na dyrektora ECS. Zakończenie prac komisji nie kończy procedury konkursowej. Ostateczną decyzję - po zapoznaniu się z protokołem - podejmuje prezydent miasta Gdańska
Basil Kerski kieruje Europejskim Centrum Solidarności od 2011 roku. Również tym razem wygrał konkurs na dyrektora ECS. Zakończenie prac komisji nie kończy procedury konkursowej. Ostateczną decyzję - po zapoznaniu się z protokołem - podejmuje prezydent miasta Gdańska
Renata Dąbrowska/ECS

W czwartek, 18 listopada odbyło się przesłuchanie kandydata na dyrektora ECS przez członków komisji konkursowej. Na zakończenie spotkania komisja w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów uznała, że kandydyjący Basil Kerski spełnił wszystkie obowiązkowe kryteria konkursowe zawarte w ogłoszeniu o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności oraz, że rekomenduje jego kandydaturę prezydent Gdańska na dyrektora ECS.

Konkurs na dyrektora ECS: Basil Kerski jest jedynym kandydatem, który przeszedł do II etapu

Głosowało 8 członków komisji, oddano 6 głosów „za” kandydaturą Basila Kerskiego, 2 głosy „przeciw, wstrzymujących się 0.

Konkurs został ogłoszony 27 lipca, a na składanie ofert zainteresowani mieli czas do 15 września. Komisja konkursowa składa się z 9 osób. Wśród nich jest 1 przedstawiciel miasta Gdańska, 1 marszałka województwa pomorskiego, 3 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych oraz 2 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na specyfikę działania instytucji.

15 lat temu powołano do życia Europejskie Centrum Solidarności: "Bez pluralizmu i tolerancji nie ma demokracji"

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami