• Start
  • Wiadomości
  • Kolejne węzły integracyjne w naszym mieście. Gdańsk Główny, Wrzeszcz, Rębiechowo, Osowa

Kolejne węzły integracyjne w naszym mieście. Gdańsk Główny, Wrzeszcz, Rębiechowo, Osowa

Budowa parkingów rowerowych, naziemne przejście dla pieszych pomiędzy dwocem PKP a City Forum czy miejsca postojowe w systemie "kiss&ride". Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na przygotowanie wielobranżowej koncepcji dla planowanych węzłów integracyjnych, które mają powstać przy dworcach kolejowych w Gdańsku Głównym oraz we Wrzeszczu. Trwają też przygotowania do inwestycji w Rębiechowie i Osowej.
07.03.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przy gdańskich dworcach kolejowych powstaną węzły integracyjne, m.in. w Śródmieściu

Gdańsk Główny, Wrzeszcz

Dla węzłów integracyjnych w Gdańsku Głównym i Wrzeszczu wielobranżową koncepcję opracuje firma HIGHWAY z Banina. Umowę na jej wykonanie podpisano 5 marca. Dokument powinien być gotowy do końca lipca br.

Projekt obejmuje m.in. utworzenie parkingów rowerowych kubaturowych na około 500 miejsc w Śródmieściu oraz we Wrzeszczu, budowę nowych wiat na przystankach autobusowych i tramwajowych oraz budowę naziemnego przejścia dla pieszych z dworca PKP w stronę City Forum na węźle integracyjnym Gdańsk Główny, budowę miejsc postojowych w systemie Kiss&Ride (w Gdańsku Głównym będzie to 10 miejsc postojowych, a we Wrzeszczu - 15 miejsc), a także zakup i montaż tablic systemu informacji pasażerskiej w obu lokalizacjach.


Rębiechowo

Najbardziej zaawansowany w przygotowaniach jest obecnie węzeł w Rębiechowie. 2 marca otwarto oferty przetargowe na jego budowę. Kwota jaką Miasto przeznaczyło na tę inwestycję to 9 mln. Najtańszą z sześciu złożonych w przetargu ofert jest oferta firmy MTM S.A. z Gdyni na kwotę 9 215 583,12 zł. Zestawienie wszystkich ofert poniżej.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości dla I, III i V przedmiotu odbioru
o miesięcy

Minimalny okres gwarancji jakości dla I, III i V przedmiotu odbioru

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Firma Budowlano – Drogowa MTM S.A.
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia

9 215 583,12 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z
SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

2.

Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

9 561 997,26 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z 
SIWZ

Zgodnie 
z Wzorem umowy

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
ul. Pomorska 26a
83-200 Starogard Gdański

10 974 447,07 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z 
SIWZ

Zgodnie 
z Wzorem umowy

4.

EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce

11 347 575,20 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z 
SIWZ

Zgodnie 
z Wzorem umowy

5.

B&W Usługi Ogólnobudowlane
Bożena Dzidkowska
ul. Sikorskiego 2C
83-00 Pruszcz Gdański

12 762 594,39 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z 
SIWZ

Zgodnie 
z Wzorem umowy

6.

WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 2
80-560 Gdańsk

11 700839,77 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z 
SIWZ

Zgodnie 
z Wzorem umowy


W ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie - po południowej stronie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Rębiechowo, przy drodze dojazdowej z Banina - Gdańsk wybuduje parking dla 390 pojazdów osobowych. Nie zabraknie na nim miejsc m.in. dla osób niepełnosprawnych, powstanie cała infrastruktura techniczna łącznie z chodnikami oraz oświetleniem.

Projekt ten przewiduje również wykonanie monitoringu oraz stojaków dla rowerów z wiatą. Te elementy wykonane będą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności opracowane zostaną przez wykonawcę projekty, które w kolejnym etapie zostaną zrealizowane. Inwestycja zakłada także odwodnienie oraz budowa niewielkiego zbiornika retencyjnego. Budowa węzła w Rębiechowie powinna zakończyć się w grudniu br.

Partner projektu, którym jest gmina Żukowo, w ramach realizacji węzła rozbuduje drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego). Będą to ulice: Akacjowa (ok. 750 m), Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 m). Do nowego węzła powstaną trasy rowerowe z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo. Łącznie planowana jest budowa prawie 26 km tras rowerowych.


Osowa

Dla węzła w Osowej w styczniu podpisana została umowa dotycząca przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej. Wykonuje ją Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska. Dokumentacja będzie gotowa do czerwca br.
Węzeł w Osowej powstanie dzięki połączeniu ul. Barniewickiej z ul. Letniskową. W ramach inwestycji przebudowany zostanie układ pętli autobusowej, a także zbudowane parkingi przy przystanku PKM. Znajdzie się na nich 40 miejsc dla samochodów osobowych i aż 100 dla rowerów. Węzeł w Osowej stworzyć ma sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy, a także we wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM.

- Zachęcamy gdańszczan do korzystania z komunikacji miejskiej, a także z bardziej ekologicznych sposobów przemieszczania się, niż własny samochód. Rozwijamy sieć komunikacji tramwajowej, powstają nowe trasy rowerowe i związana z nimi infrastruktura. Dzięki uzyskanym z RPO pieniądzom tę ofertę będzie można poszerzyć o kolejne ważne elementy – zaznacza Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA