• Start
  • Wiadomości
  • Kokoszki. Zbiornik retencyjny "Strzelniczka II" gotowy. Czas na odbiory techniczne

Kokoszki. Zbiornik retencyjny "Strzelniczka II" gotowy. Czas na odbiory techniczne

To kolejny duży zbiornik retencyjny, który zbudowano w tzw. górnym tarasie Gdańska, za obwodnicą. Inwestycja powstała w ramach miejskiego programu ochrony przeciwpowodziowej. Przy dobrej pogodzie może być też świetnym miejscem na spacery bądź uprawianie sportu przez mieszkańców.
21.01.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na Kokoszkach dobiega końca realizacja dużego projektu związanego z odwodnieniem dzielnicy
Na Kokoszkach dobiega końca realizacja dużego projektu związanego z odwodnieniem dzielnicy
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Projekt odwodnienia Kokoszek podzielono na trzy zadania: budowę zbiornika retencyjnego "Strzelniczka II", regulację Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi "Strzelniczka II" i "Budowlanych II" oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt.

- Wszystkie zadania zostały już wykonane. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe wokół zbiornika retencyjnego. Obiekt jest przygotowywany do odbioru końcowego. Wykonawca powinien zgłosić gotowość do tego do 31 stycznia br. Wówczas rozpocznie się procedura odbiorowa - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Pojemność retencyjna zbiornika "Strzelniczka II" wynosi dokładnie 46 620 m szesc. W ramach prac umocniono otaczające go skarpy. Powstały też budowle wlotowe i wylotowe ze zbiornika, drogi eksploatacyjne (w tym m.in. zjazd do czaszy zbiornika), a także rowy odwadniające z wlotami do zbiornika. Wokół zbiornika nasadzono zieleń. Dzięki temu kolejny gdański zbiornik będzie nie tylko zapewniał bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom, ale będzie też miejscem, gdzie będzie można spędzać wolny czas.
Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami "Strzelniczka II" i "Budowlanych II" zakładała m.in.: przebudowę przyłącza wodociągowego, istniejących wlotów kanalizacji deszczowej do potoku i regulację rowu S6, a także przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
Wykonano także kanalizację sanitarną dla potrzeb pobliskiego schroniska dla zwierząt, wzdłuż zbiornika i potoku, z włączeniem jej do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Przyrodników.

Inwestycja, zgodnie z założonym harmonogramem, zakończy się w styczniu 2020 r. Realizuje ją Zakład Projektowo-Wykonawczy H-BUD. Zaplanowane roboty pochłonęły ponad 18 mln złotych.

Prace nadzoruje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

W ramach inwestycji wybudowano m.in. zbiornik retencyjny o pojemności 46 620 metrów sześciennych
W ramach inwestycji wybudowano m.in. zbiornik retencyjny o pojemności 46 620 metrów sześciennych
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zadania związane z ochroną przeciwpowodziową są realizowane w ramach projektu unijnego „Systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk” (SGWO) oraz z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego. SGWO zakłada działania przeciwpowodziowe na terenie dzielnicy Osowa, czyli kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem Osowa II oraz w obszarach zlewni potoku Strzelniczka (odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka). Łącznie powstaną trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić 64 234 m szesc. wód opadowych, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów.

W latach 2011-2019 Gdańsk otrzymał środki zewnętrzne na ochronę przeciwpowodziową w wysokości 241 493 270 złotych.