• Start
  • Wiadomości
  • Jasień. Ulica Damroki ma duży potencjał, by stać się wizytówką dzielnicy. Jakie są koncepcje?

Ulica Damroki ma duży potencjał, by stać się wizytówką dzielnicy Jasień. Program Gdańskie Przestrzenie Lokalne

Rejon skrzyżowania ulic Damroki i Kartuskiej jest jednym z najbardziej ruchliwych w dzielnicy Jasień ze względu na bliskość przystanków autobusowych i obiektów usługowo-handlowych. Brakuje tu jednak miejsca integracji mieszkańców. W koncepcji przygotowanej przez BRG są m.in. plac, park w okolicy i uporządkowanie miejsc parkingowych.
11.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rejon ul. Damroki ma duży potencjał, by stać się wizytówką osiedla Jasień
Rejon ul. Damroki ma duży potencjał, by stać się wizytówką osiedla Jasień
fot. BRG

 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne to projekt realizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska przy współudziale mieszkańców i Rad Dzielnic. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. 

Wyznaczono 108 lokalizacji (stan na 11 marca 2011), które powinny stać się bardziej atrakcyjne i funkcjonalne dla lokalnych społeczności. 

Opracowanie służy przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.


Jedną z opracowanych lokalizacji jest Jasień - rejon ul. Damroki.

Obszar objęty opracowaniem, czyli okolice skrzyżowania ulic Damroki i Kartuskiej został wskazany przez mieszkańców w ankiecie internetowej jako miejsce ważne ze względu na obecność lokalnego centrum usługowego, m.in. sklepów, apteki, gastronomii oraz przystanków komunikacji miejskiej.

- Teren w stanie obecnym jest przestrzenią przejazdową nie zachęcającą do zatrzymania się na dłużej, zdominowaną przez samochody - zaznacza Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

W sąsiedztwie znajdują się niezagospodarowane tereny zielone, które stanowią potencjał do stworzenia ogólnodostępnego skweru. Obszar przecinają liczne ciągi piesze, łączące go z wnętrzem osiedla i pozwalające na dobre zintegrowanie poszczególnych fragmentów przestrzeni. Wzdłuż ulicy Kartuskiej możliwe jest urządzenie pieszej ścieżki spacerowej w zieleni, której w przyszłości towarzyszyć będzie planowana trasa rowerowa.

- Dzięki wymienionym elementom rejon ulicy Damroki posiada duży potencjał, by stać się wizytówką osiedla Jasień - przekonuje dyrektor Damszel-Turek.

Co można zmienić?

- W przestrzeni tej codziennie przebywają mieszkańcy, ale nie mają miejsca i możliwości by zostać na dłużej, dlatego głównym kierunkiem zmian jest wykreowanie przyjaznej przestrzeni, która pozwoli na bezpieczne i wygodne przemieszczanie się pieszych pomiędzy przystankami i centrum usługowym - mówi Anna Fikus-Wójcik, projektantka Biura Rozwoju Gdańska. - Osiągnięcie tego zamierzenia będzie możliwe dzięki uspokojeniu i zmianie organizacji ruchu kołowego przy możliwym zachowaniu istniejącego wjazdu i wyjazdu. Dzięki takim działaniom teren przed obiektem usługowym może z powodzeniem stać się przestrzenią lokalną z zieloną częścią rekreacyjną, niewielkim placem i z zachowanymi miejscami postojowymi.

 

Szkic koncepcyjny rejonu ul. Damroki
Szkic koncepcyjny rejonu ul. Damroki
rys. Anna Fikus-Wójcik / BRG

 

Wskazane wytyczne projektowe to:

  1. Wykreowanie placu przed budynkiem handlowo-usługowym bez możliwości przejazdu, z podkreśleniem osi kompozycyjnej elementem sztuki. Dojazd do budynku usługowego i miejsc postojowych zapewnią dwa wjazdy z ul. Kartuskiej.
  2. Urządzenie parku wzdłuż ul. Kartuskiej z ciągiem spacerowym i szpalerem drzew. Zagospodarowanie zieleni zintegrowane z nowym placem. Likwidacja przestarzałych drewnianych ekranów.
  3. Uporządkowanie miejsc do parkowania: możliwość urządzenia 3 nowych zatok parkingowych z zachowaniem dotychczasowej liczby miejsc postojowych.
  4. W rejonie skrzyżowania ul. Damroki z ul. Kartuską wykreowanie zintegrowanej przestrzeni złożonej z przejść pieszych i przystanków autobusowych wraz z elementami uspokojenia ruchu kołowego.
  5. Wskazana estetyzacja ogrodzenia stacji redukcji gazu np. poprzez posadzenie bluszczu lub żywopłotu.


(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

wytyczne projektowe mala

 

Teren przy ul. Damroki jest jedną z 25 lokalizacji wybranych w dzielnicy urbanistycznej Południe w ramach programu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. W dzielnicy wyznaczono jeszcze trzy inne lokalizacje:

  • rejon ul. Jabłoniowej i Zbiornika
  • rejon ul. Stolema / Pólnicy
  • rejon Zielonego Stawu i ul. Potęgowskiej  

 

(kliknij w grafikę, aby powiększyć)

GPL_dzilnica Południe mala

 

Na stronie Biura Rozwoju Gdańska znajduje się interaktywna mapa, na której zaznaczono wszystkie 108 lokalizacji.

Więcej o Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych.

 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże