• Start
  • Wiadomości
  • Jasień. Co dalej ze szlabanem przy przedszkolu? Artykuł przewodniczącej Zarządu Dzielnicy

Jasień. Co dalej ze szlabanem przy przedszkolu? Artykuł przewodniczącej Zarządu Dzielnicy

Miał tu być długo oczekiwany przez mieszkańców wybieg dla psów, a jest miejsce bardzo zaniedbane. Ważny dla mieszkańców Jasienia ciąg spacerowy przy przedszkolu pozostaje wciąż zagrodzony szlabanem mimo, że miał być już dawno dostępny - pisze w artykule przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Jasień, Magdalena Nowicka. Informację przygotowaną przez panią przewodniczącą publikujemy w całości poniżej.
02.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Artykuł napisany przez Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Jasień, Magdalenę Nowicką
 
Na zadrzewionym terenie przy ul. Damroki ktoś regularnie podrzuca wielkogabarytowe śmieci
Na zadrzewionym terenie przy ul. Damroki ktoś regularnie podrzuca wielkogabarytowe śmieci
Fot. Magdalena Nowicka

Zaczęło się od szlabanu, który w zamyśle ma uniemożliwiać wjazd prywatnych samochodów, a ogranicza przejście wzdłuż Przedszkola nr 82 przy ul. Damroki 137, w sąsiedztwie osiedla Jasień. 

 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego na opisywaną sytuację zamieszczamy na końcu tekstu

 

Ten ciąg pieszo-rowerowy od ponad 20 lat, wydeptany przez mieszkańców osiedla, łączy ul. Damroki (za obecną Szkołą Podstawową Nr 85) z terenami rekreacyjnymi, tzw. poligonów. Przejście to jest licznie uczęszczane przez osoby spacerujące z wózkami, z psami, a także przez rowerzystów - łączy osiedle mieszkaniowe z terenami  zielonymi, Stawem Wróbla, trasą do zbiornika retencyjnego przy PKM Jasień. Stanowi także przejście - skrót z nowo wybudowanych pobliskich osiedli do placówek oświatowych.

Przejście, będące drogą gminną, jest zagwarantowane mieszkańcom także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (nr 2347), uchwalonym w 2015 r. jako "ciąg pieszy o minimalnej szerokości wolnej od przeszkód 2 m i łączący się z innymi ciągami" w planowanym na tym terenie parkiem Stolema.

Podczas prowadzonych przez Miasto kilka lat temu konsultacji z mieszkańcami w sprawie budowy przedszkola obiecano, że ten ciąg pieszy pozostanie otwarty dla mieszkańców jako ogólnodostępny - droga obsługująca przedszkole biegnie wzdłuż budynku przedszkola równolegle do wspomnianego ciągu i oba ciągi są niezależne od siebie.

 

Tak wygląda ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Damroki
Tak wygląda ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Damroki
Fot. Magdalena Nowicka

 

W czym problem?

Temat szlabanu i dostępności drogi został omówiony z dyrektor przedszkola nr 82, która zgłosiła konieczność rozdzielenia tych dwóch ciągów: spacerowo-rowerowego, ogólnodostępnego dla mieszkańców dzielnicy i chodnika przy przedszkolu, którego użytkownikami są rodzice i dzieci z przedszkola. Tak więc, aby umożliwić swobodne korzystanie z przejścia łączącego osiedle Jasień z "poligonami", przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom z przedszkola, konieczne jest odseparowanie od siebie obu ciągów.

Aby wilk był syty i owca cała, Zarząd Dzielnicy Jasień zaproponował skrócenie szlabanu o połowę, aby można było przejść, a jednocześnie nadal niemożliwy był wjazd samochodów.

 

Chodzi o ten teren przy ul. Damroki
Przedszkole i przylegający do niego ciąg komunikacyjny.
Źródło: maps.google.com

 

Jako Rada Dzielnicy zwróciliśmy się w tej sprawie do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W opinii Działu Inżynierii Ruchu GZDiZ, w celu zapewnienia swobodnego ruchu pieszych i rowerów należałoby zdemontować szlaban i zamontować oznakowanie B-1 ,,zakaz ruchu" z wyłączeniem posiadaczy identyfikatorów. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, iż ten teren nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej ani drogi  wewnętrznej, na której GZDiZ sprawowałby trwały zarząd. Jak ustalono, droga ta jest w zarządzie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

I tu sprawa szlabanu skomplikowała się jeszcze bardziej z uwagi na prawo oświatowe. 

W 2016 roku, uchwałą Rady Miasta Gdańska, zostało utworzone Przedszkole nr 82 i zgodnie z aktem założycielskim, adresem siedziby Przedszkola jest ul. Damroki 137. Adres dotyczy działki w obrębie 49, nr 124/72, której wielkość znacznie przekracza potrzeby przedszkola (2,5 ha) i obejmuje również sporną drogę ze szlabanem. Zgodnie z przepisami, za bezpieczeństwo na całej działce o nr 124/72, czyli łącznie z drogą przed szlabanem i daleko za szlabanem, odpowiada dyrektor przedszkola. Dodatkowo droga ta jest drogą pożarową.
Krótko mówiąc, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizując budowę przedszkola na tej działce winna zadbać o jej podział, aby po zakończeniu inwestycji przekazać użytkownikowi tylko ten teren, który faktycznie będzie wykorzystywany na jego rzecz. Niestety, tak się nie stało, choć ponoć 5 lat temu dokumenty podziałowe zostały złożone do WUiA.

 

4

Oprac. na podst. Interaktywnego Planu Gdańska www.mapa.gdansk.gda.pl

Tak więc, w łeb wzięły plany bardzo dużej grupy mieszkańców, aby na tym terenie powstał pierwszy w Jasieniu wybieg dla psów. Jako Rada Dzielnicy bardzo popieraliśmy ten projekt.

Na koniec wraca więc pytanie, ponieważ całym tym terenem zawiaduje zgodnie z  przepisami dyrektor przedszkola, kto powinien ten bałagan posprzątać?

 

Odpowiedź Urzędu Miejskiego na sytuację przy ul. Damroki

W przyszłym tygodniu odpowiednie służby z Gdańskich Usług Komunalnych posprzątają teren. Warto bezpośrednio zgłaszać się do GUK, wówczas szybciej można namierzyć takie miejsce i usunąć śmieci. Pomysł, aby w tej lokalizacji został zorganizowany wybieg dla psów, był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Niestety, nie spełniał wymogów regulaminowych, a w związku z tym nie był poddany pod głosowanie.

Natomiast w kwestii wydzielenia działek informujemy, że DRMG zrealizowała budowę Przedszkola nr 82 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym drogą wzdłuż budynku przedszkola. Obecnie w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Gdańska trwa procedura podziału działki. Wydzielenie terenu przedszkola obejmie teren pod budynkiem, rejon placu zabaw, a także zarówno chodnik, jak i wspomnianą drogę na odcinku od szlabanu do zawrotki.

Teren od strony wjazdu z ulic Damroki i Włóczników, wraz z parkingiem, przejmie w zarząd Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Teren za zawrotką pozostanie terenem miejskim, ale nie będzie już znajdował się w zarządzie dyrekcji przedszkola. Planowany termin zakończenia powyższej procedury podziału działki to maj br.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów