• Start
  • Wiadomości
  • Jakub Szadaj - z Nagrodą Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Jakub Szadaj - z Nagrodą Prezydenta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Przewodniczący gdańskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów - Jakub Szadaj - jest kolejnym laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. To wyraz uznania dla trwających już od 50 lat działań laureata na rzecz rozwoju kultury żydowskiej i innych mniejszości w Gdańsku.
19.12.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jakub Szadaj podczas gdańskich obchodów 500-lecia Reformacji (pośrodku, w drugim rzędzie)


Jakub Szadaj w 1967 roku rozpoczął działalność w gdańskim oddziale Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Oddział mieścił się wówczas w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Aldony. Szadaj zajmował się m.in. organizacją imprez kulturalnych oraz stworzeniem zespołu muzycznego. Laureat reaktywował (rozwiązany po wydarzeniach marca ’68) oddział TSKŻ. Do zasług Szadaja należy m.in. zainicjowanie Bałtyckich Dni Kultury Żydowskiej, prezentacja kultury żydowskiej podczas kolejnych edycji „Biografii Gdańskich”. Nagrodzony pracuje na rzecz prezentowania swojej kultury, kultywowania tradycji oraz promocji wielokulturowości Gdańska. Od 2000 roku jest przewodniczącym Niezależnej Gminy Wyznania Mojżeszowego RP z siedzibą w Gdańsku.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury to wyróżnienie przyznawane od 1999 roku za osiągnięcia artystyczne, za upowszechnianie kultury i ochronę jej dóbr. Jej przyznanie zazwyczaj uświetnia jubileusze i ważne daty. Zgłaszać kandydatów do nagrody w naborze ciągłym mogą:

  • stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,
  • instytucje kulturalno-edukacyjne działające na terenie Gdańska,
  • szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,
  • radni Miasta Gdańska,
  • komisja Nagrody,
  • dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Do tej pory - od 1999 r. - przyznano około 820 nagród. Lista laureatów - TUTAJ

TV

MEVO rozkręca wiosnę. Wsiadaj i jedź: do pracy, na uczelnię, na plażę