• Start
 • Wiadomości
 • Jaki będzie Gdańsk w 2030? Odpowiedz podczas trwających konsultacji Programów Rozwoju

Jaki będzie Gdańsk w 2030? Odpowiedz podczas trwających konsultacji Programów Rozwoju

Jak sprawić, by Gdańsk za 10 i więcej lat był miastem jak najbardziej zielonym, wspólnym, dostępnym i innowacyjnym? Dyskutowano o tym w poniedziałek, 6 listopada, podczas II otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu Programów Rozwoju 2030 - dokumentu kluczowego dla realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Konsultacje trwają jeszcze do 19 listopada!
07.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ludzie siedzą na krzesłach w rzędach i patrzą przed siebie
Siedziba Instytutu Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym była miejscem II otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu Programów Rozwoju 2030
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Konsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030 w toku

Trwają konsultacje społeczne projektu Programów Rozwoju 2030. Gotowy dokument, po uchwaleniu przez Radę Miasta Gdańska, służyć będzie wdrażaniu zaktualizowanej w 2022 roku Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu jeszcze do 19 listopada na kilka sposobów (o czym na końcu artykułu). Jednym z nich są spotkania otwarte, z których drugie, a zarazem ostatnie, odbyło się w poniedziałek, 6 listopada, w Instytucie Kultury Miejskiej, w gmachu Kunsztu Wodnego.  

Przeczytaj projekt dokumentu Programy Rozwoju 2030

Czym są gdańskie Programy Rozwoju 2030

Programy Rozwoju wyznaczają kierunki działań, które służyć mają realizacji czterech celów strategicznych Gdańska: Zielone Miasto, Wspólne Miasto, Dostępne Miasto i Innowacyjne Miasto. Programy bardziej szczegółowo niż Strategia opisują oczekiwane rezultaty i sposoby ich osiągania. 

Projekty Programów Rozwoju 2030 są odzwierciedleniem spotkań konsultacyjnych, które (w formie warsztatów) odbyły się wiosną br. w podziale na poszczególne Programy, czyli:

 • Program Rozwoju Zielone Miasto,
 • Program Rozwoju Wspólne Miasto,
 • Program Rozwoju Dostępne Miasto
 • oraz Program Rozwoju Innowacyjne Miasto.

Cele zapisane w Strategii również są wynikiem współpracy z mieszkańcami i odzwierciedlają  ich oczekiwania względem kierunków rozwoju Gdańska w perspektywie przynajmniej najbliższej dekady.

kobieta stoi przy mównicy, przed nią siedzą ludzie w rzędach
Uczestników powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Spotkanie w IKM

Uczestników poniedziałkowego spotkania w IKM powitała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i przypomniała, na jakie kwestie w obrębie poszczególnych programów zwracali uwagę mieszkańcy uczestniczący w pierwszym etapie konsultacji: - W programie Zielone Miasto najczęściej postulowano większą dbałość o zieleń i bioróżnorodność oraz zwiększenie retencji wód. Z kolei w programie Wspólne Miasto wskazywano na nowoczesne i wspierające szkoły oraz dostępne mieszkania miejskie - wyliczała prezydent. - Program Dostępne Miasto to przede wszystkim potrzeba poprawy warunków i bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów oraz niwelowania barier architektonicznych. I w końcu - program Innowacyjne Miasto: tu wskazano na rozwój lokalny dzielnic oraz współpraca nauki z biznesem. 

Wskazała na kilka konkretnych inwestycji najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców w najbliższej dekadzie, a są to m.in:

 • Park Południowy,
 • Nowe Centrum Dzielnicy Gdańsk Południe,
 • Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży,
 • Budowa i remonty dróg, w tym m.in. dokończenie rozbudowy ul. Kartuskiej i budowa Nowej Świętokrzyskiej,
 • Nowe szkoły podstawowe i przynajmniej jedno liceum - wszystkie placówki powstać powinny w południowych dzielnicach Gdańska,,
 • Budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz,
 • PKM Południe wraz z inwestycjami towarzyszącymi - centrami przesiadkowymi będącymi zarazem centrami usługowymi.

Oprócz wskazanych inwestycji, miasto planuje również szereg innych działań, np. realizację programów profilaktyki zdrowotnej, rozwój edukacji zawodowej, poprawę bezpieczeństwa wokół szkół podstawowych, rozwój przestrzenny zgodnie z ideą miasta krótkich odległości czy programy stypendialne w zakresie kultury.

Zastępcy prezydenta Gdańska, jako opiekunowie poszczególnych programów rozwoju, przedstawili ich założenia. Spotkanie było również okazją do rozmów z koordynatorami poszczególnych Programów.

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA

 

Program Rozwoju Zielone Miasto

Cele i drogę do ich realizacji przedstawił Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.

Co się zmieni w Gdańsku do 2030 roku?

 • Powstanie 12 nowych użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych
 • 100 ha nowych parków i zielonych skwerów
 • 50 tys. nowych drzew
 • Pojemność zbiorników retencyjnych i zieleni retencyjnej zwiększy się o 1/3
 • 60 proc. odpadów z gospodarstw domowych zostanie wykorzystanych ponownie i poddanych recyklingowi (obecnie wartość ta wynosi 25 proc.)
 • Stężenie pyłów PM10 w powietrzu będzie 2 razy mniejsze
 • prawie 50 proc. więcej uczniów  objętych będzie edukacją ekologiczną.

Droga do realizacji celów

 • doprowadzenie projektu Park Południowy do końca
 • rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej
 • kontynuacja Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego
 • kontynuacja Gdańskiego Programu Gospodarki Odpadami w Obiegu Zamkniętym
 • inwentaryzacja zieleni w mieście z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym portalu GeoGdansk.
 • wprowadzenie Standardu Ochrony Drzew
 • Program Zielonej Edukacji

RELACJA FILMOWA ZE SPOTKANIA

 

Program Rozwoju Wspólne Miasto

Cele i drogę do ich realizacji przedstawiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Co się zmieni do 2030 roku

 • 30 proc. więcej miejsc w żłobkach
 • zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach pierwszego wyboru do 90 proc.
 • 65 proc. mieszkańców aktywnych fizycznie
 • 45 tys. osób korzystających z centrów aktywności lokalnej
 • 1100 nowych mieszkań miejskich
 • 1200 wyremontowanych mieszkań i lokali miejskich

 

Droga do realizacji celów

 • budowa nowych i rozbudowa istniejących placówek edukacyjnych
 • utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
 • rozbudowa portu jachtowego Górki Zachodnie
 • 5 nowych centrów aktywności lokalnej
 • 420 mieszkań wspomaganych i ze wsparciem
 • Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego

 

Program Rozwoju Dostępne Miasto

Cele i drogę do ich realizacji przedstawił Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Co się zmieni do 2030 roku?

 • 175 km wybudowanych, zmodernizowanych i wyremontowanych ciągów pieszych
 • 4 tys. nowych i zmodernizowanych miejsc postojowych dla rowerów
 • 47 km wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury transportu publicznego
 • 50 proc. autobusów zeroemisyjnych
 • zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych
 • 100 miejskich instalacji odnawialnych źródeł energii
 • 5 tys. zlikwidowanych pieców “kopciuchów”
 • 85 proc. usług miasta dostępnych w formie cyfrowej (dziś jest ich ok. 40 proc.)

 

Droga do realizacji celów

 • Program budowy i modernizacji chodników
 • budowa tras rowerowych
 • budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz
 • budowa PKP Południe z inwestycjami towarzyszącymi
 • przyspieszenie tramwajów, rozwój sieci buspasów
 • program bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
 • doradztwo i wsparcie dotacyjne z zakresu energetyki
 • rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca i Gdańskiej Platformy Edukacyjnej

 

Program Rozwoju Innowacyjne Miasto

Cele i drogę do ich realizacji przedstawił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

Co się zmieni w mieście do 2030 roku?

 • 20 tys. nowych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług oraz produkcji
 • 14 tys. osób, które skorzystały z programów rozwijających kompetencje przedsiębiorcze
 • 40 nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub odnowionych przestrzeni publicznych
 • 22 nowe lub zmodernizowane obiekty kulturalne
 • ponad dwukrotne zwiększenie liczby aktywnych użytkowników Karty Turysty

Droga do realizacji celów

 • rozwój terenów inwestycyjnych w otoczeniu portu morskiego i lotniczego
 • programy edukacyjne wspierające rozwój kompetencji przedsiębiorczych
 • Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu
 • Centrum dzielnicy Gdańsk Południe
 • centra lokalne przy przystankach PKM
 • kontynuacja Gdańskiego Programu Rewitalizacji
 • Dom Literatury - adaptacja dawnego budynku sierocińca
 • Zespół Bożego Ciała - dokończenie rewaloryzacji 
 • Nautilus -  budowa oceanarium
 • Nowa hala wystawienniczo - kongresowa MTG
 • nowa ekspozycja dla ptaków afrykańskich w zoo

 

Jak wziąć udział w konsultacjach projektu Programów Rozwoju 2030?

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Programy Rozwoju 2030 trwają do niedzieli, 19 listopada. Uwagi do dokumentu można przekazać za pomocą formularza (papierowo, pocztą elektroniczną lub online) - Formularz zgłaszania uwag do projektu Programów Rozwoju 2030.

Wszystkie informacje związane z konsultacjami społecznymi dostępne są na stronie dotyczącej Strategii i Programów Rozwoju

Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną rozpatrzone i opublikowane w raporcie podsumowującym konsultacje społeczne do wtorku, 19 grudnia. Na początku 2024 r. dokument, po zmianach wynikłych z konsultacji społecznych, zostanie przedłożony Radzie Miasta Gdańska celem uchwalenia.

TV

Prezydent Gdańska z mieszkańcami Aniołek przy jednym stole